koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Kaźmierska-Kowalewska, Kalina Maria.

    Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do 10 lat ocenianej testem TGMD-2 / / Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Waldemar Skowroński, Izabela Rutkowska.. // Wychowanie Fizyczne i Sport,2014, z.1 s.25-32
   
Streszczenie w języku angielskim.

   
umiejętności ruchowe, duża motoryka, płeć, dzieci