koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Maszczyk, Adam.

    Analiza typów uzdolnień ruchowych oraz siły jako cechy wiodącej w efektywnym procesie naboru i selekcji w rzucie oszczepem / / Adam Maszczyk.. // Zeszyty Metodyczno-Naukowe,2006, nr 21, s.115-126
   
Streszczenie w języku angielskim.

   
alternatywne typy uzdolnień ruchowych, masa ciała, szybkość początkowa, szybkość rozbiegu, optymalizacja, analiza dyskryminacyjna