koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

    Badania termowizyjne w oddziaływaniu hipoterapii na zmiany temperatury kończyn dolnych u dzieci z mózgowym porażeniem : : badania pilotażowe / / Alicja Dziuba, Krzysztof Dudek, Krystyna Kobel-Buys, Grzegorz Żurek, Ewa Smajda.. // Fizjoterapia,2013, nr 1, s.21-25 (CD)
   
Tekst równoległy w języku angielskim.

   
mózgowe porażenie dziecięce, hipoterapia, termowizja