koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Łapiński, Piotr.

    Aktywność fizyczna osób odbywających karę pozbawienia wolności a występowanie u nich zaburzeń w zachowaniu / / Piotr Łapiński.. // Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku,2006, t.10, cz.2, s.285-291
   
Czasopismo jest kontynuacją serii "Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku".    
Streszczenie w języku angielskim.

   
osadzeni, aktywność fizyczna, zaburzenia w zachowaniu