koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

    Aktywność rekreacyjno-sportowa młodzieży szkolnej / / Ewa Zimna-Walendzik, Andrzej Grzybowski, Ewa Nowacka, Iwona Paradowska-Stankiewicz.. // Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku,2006, t.10, cz.1, s.221-227
   
Czasopismo jest kontynuacją serii "Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku".    
Streszczenie w języku angielskim.

   
aktywność sportowo-rekreacyjna uczniów, lekcje wf, ocena