koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Bąkowski, Dariusz J.

    Bezpieczeństwo na drodze podczas gier i zabaw ruchowych / / Dariusz J. Bąkowski, Cydejko Teresa, Mazajło Urszula.. // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole,2001, z.2, s. 30-39
   
edukacja prozdrowotna    
szkoła promująca zdrowie