koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Jolanta Derbich

    Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niewidzącej jako jeden z warunków dbałości o zdrowie ; / Jolanta Derbich. // Lider,1999, Nr 5, s26-29
   
aktywność fizyczna    
dzieci    
młodzież    
niewidzący