koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Jerzy Wyrzykowski

    Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku aktywności zawodowej ; / Jerzy Wyrzykowski. // Człowiek i Ruch,2002, Nr 2, s101-115
   
czas wolny    
aktywność fizyczna    
turystyka    
osoby dorosłe