koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Demuth Anna

    Aktywność fizyczna dziewcząt ze szkół publicznych i niepublicznych / Anna Demuth. // Wychowanie Fizyczne i Sport,2006 nr 3, s. 141-145
   
aktywność fizyczna, szkoła, dziewczęta