koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Radwańska Anna

    Badanie funkcjonalne kończyn dolnych w przebiegu miopatii jako czynnik warunkujący zapobieganie i leczenie przykurczów mięśniowych / Anna Radwańska. // Postępy Rehabilitacji,2007 nr 1, s. 15-21
   
ocena zakresów ruchu, przykurcze mięśniowe