koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Zofia Źukowska

    Badanie postaw jako jedno z kryteriów oceny nowych inicjatyw edukacyjnych ; / Zofia Źukowska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne,1999, Nr 2, s47-50
   
postawy