koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do 10 lat ocenianej testem TGMD-2 /

10000
Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Waldemar Skowroński, Izabela Rutkowska.
Wychowanie Fizyczne i Sport
Miejsce w dokumencie: 2014, z.1 s.25-32

- Streszczenie w języku angielskim.umiejętności ruchowe, duża motoryka, płeć, dzieci

Rodzaj dokumentu:
Artykuł