koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Analiza zachowań agresywnych ze względu na płeć w grupach sportowców i nietrenujących /

10040
Aleksandra Budzisz, Karolina Kostorz, Monika Nawrocka.
Wychowanie Fizyczne i Sport
Miejsce w dokumencie: 2014, z.3 s.103-112


sport, agresja, wrogość, gniew, agresja słowna, agresja fizyczna

Rodzaj dokumentu:
Artykuł