koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Badanie samodzielności, mobilności oraz funkcji społecznych dziecka z Zespołem Möbiusa dla potrzeb fizjoterapii /

10153
Katarzyna Nowak.
Rehabilitacja Medyczna
Miejsce w dokumencie: 2014, nr 3, s.11-18

- Streszczenie w języku angielskim.PEDI
zespół Möbiusa
PPAC
GMFCS
GMFM

Rodzaj dokumentu:
Artykuł