koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność fizyczna osób odbywających karę pozbawienia wolności a występowanie u nich zaburzeń w zachowaniu /

10642
Piotr Łapiński.
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku
Miejsce w dokumencie: 2006, t.10, cz.2, s.285-291

- Czasopismo jest kontynuacją serii "Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku".

- Streszczenie w języku angielskim.osadzeni, aktywność fizyczna, zaburzenia w zachowaniu

Rodzaj dokumentu:
Artykuł