koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Budowa ciała koszykarek w świetle typologii Wankego

1370
M.Chudecka
Wychowanie Fizyczne i Sport
Miejsce w dokumencie: 1998, Nr 3, s61-67


koszykówka
cechy somatyczne

Rodzaj dokumentu:
Artykuł