koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność fizyczna i stan zdrowia rodziców dzieci u progu szkoły podstawowej

1373
J.Drabik, P.Drabik
Wychowanie Fizyczne i Sport
Miejsce w dokumencie: 1998, Nr 3, s93-103


aktywność fizyczna
zdrowie
zachowania zdrowotne
Ankieta
osoby dorosłe

Rodzaj dokumentu:
Artykuł