koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Autyzm - nadzieja i poczucie siły rodziców dzieci z zespołem zaburzeń autystycznych (ASD) objętych edukacją /

Gałkowski,, Tadeusz.
Tadeusz Gałkowski, Dagmara Olczyk.
Biomedyczne i pedagogiczne podstawy rozwoju i oceny dziecka specjalnych potrzeb edukacyjnych
praca pod redakcją Anny Zwierzchowskiej. 357 s.
Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2015.
s. 109 - 126


dymorfizm płciowy
auksologia
filogeneza
zaburzenia rozwoju morfofunkjonalnego
ontogeneza
rozwój człowieka
choroby genetyczne

Rodzaj dokumentu:
Rozdział/fragment