koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo na zajęciach korekcyjnych z niewidomymi lub niesłyszącymi /

Gawlik, Krystyna.
Krystyna Gawlik.
Korektywa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku lub słuchu
Anna Zwierzchowska, Krystyna Gawlik
Katowice: Wydawnictwo AWF, 2006.
s. 131-140


bezpieczeństwo
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
dzieci niesłyszące
przeciwwskazania
dzieci niewidome
zalecenia

Rodzaj dokumentu:
Rozdział/fragment

https://docplayer.pl/4197962-Korektywa-dzieci-i-mlodziezy-z-dysfunkcjami-wzroku-lub-sluchu.html