koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Badanie związków sprawności fizycznej i psychoruchowej z formami zachowań dziecka w szkole

1733
Maria Giza, Jan Rostowski
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Miejsce w dokumencie: 2001, Nr 10, s35-40


sprawność fizyczna
zachowanie
uczniowie

Rodzaj dokumentu:
Artykuł