koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niewidzącej jako jeden z warunków dbałości o zdrowie

245
Jolanta Derbich
Lider
Miejsce w dokumencie: 1999, Nr 5, s26-29


aktywność fizyczna
dzieci
młodzież
niewidzący

Rodzaj dokumentu:
Artykuł