koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny młodzieży szkolnej Wrocławia

2539
Mariusz Sołtysik
Człowiek i Ruch
Miejsce w dokumencie: 2002, Nr 2, s75-88


czas wolny
aktywność fizyczna
turystyka
młodzież

Rodzaj dokumentu:
Artykuł