koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny studentów Wrocławia (wyniki badań ankietowych)

2540
Janusz Marak, Mariusz Sołtysik
Człowiek i Ruch
Miejsce w dokumencie: 2002, Nr 2, s89-100


czas wolny
aktywność fizyczna
turystyka
studenci

Rodzaj dokumentu:
Artykuł