koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Autorski program wf "Aktywność fizyczna sposobem na zdrowie"

3165
Małgorzata Krawczak
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Miejsce w dokumencie: 2003, Nr 10, s36-39


wychowanie fizyczne
programy autorskie
studium policealne

Rodzaj dokumentu:
Artykuł