koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Charakterystyka postawy ciała upośledzonych umysłowo wychowanków Domu Dziecka w Bąkowie

4113
Alicja Lisowska
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Miejsce w dokumencie: 2005, Nr 6-7, s25-27


postawa ciała
upośledzeni umysłowo

Rodzaj dokumentu:
Artykuł