koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność ruchowa młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego

4143
Adam Jurczak
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Miejsce w dokumencie: 2005, Nr 3, s31-37


wychowanie pozaszkolne

Rodzaj dokumentu:
Artykuł