koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym.Preferencje - Bariery -Uwarunkowania

4359
Adam Jurczak
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Miejsce w dokumencie: 2005, Nr 12, s25-30


czas wolny

Rodzaj dokumentu:
Artykuł