koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Badanie postaw uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Gąsocinie -wobec wychowania fizycznego

6168
Andrzej Kwasiborski
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Miejsce w dokumencie: 2009 nr 1, s. 34-37


postawa uczniów, wychowanie fizyczne

Rodzaj dokumentu:
Artykuł