koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Budowa somatyczna i poziom zdolności motorycznych mężczyzn w wieku 25-29 i 35-39 lat odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych

6217
Stanisław Cieszkowski
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej URz
Miejsce w dokumencie: 2007 nr 4, s. 276-282


zdolności motoryczne, mężczyzni, zakłady karne

Rodzaj dokumentu:
Artykuł