koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Całościowa ocena geriatryczna i jej znaczenie kliniczne w onkologii - systematyczny przegląd piśmiennictwa

6760
Krzysztof Krzemieniecki
Gerontologia Polska
Miejsce w dokumencie: 2009 nr 1, s. 1-6


onkologia geriatryczna

Rodzaj dokumentu:
Artykuł