koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktualne dane na temat zapobiegania upadkom w środowisku życia osób starszych - przegląd jednoczynnikowych i wieloczynnikowych programów interwencyjnych

6790
Ellen Costello, Joan E. Edelstein.
Rehabilitacja Medyczna
Miejsce w dokumencie: 2009 nr 1, s.33-51


urazy, upadki, rehabilitacja, osoby starsze

Rodzaj dokumentu:
Artykuł