koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność ruchowa bielańskich seniorek w badaniach kwestionariuszem Seven-Day Recall PA

7582
Rafał Rowiński, Anna Rosiak
Postępy Rehabilitacji
Miejsce w dokumencie: 2010 nr 1, s.59-65


starzenie się, aktywność ruchowa, sprawność fizyczna, zdrowie

Rodzaj dokumentu:
Artykuł