koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Blaski i cienie profilaktyki przeciw-zakrzepowej u osób w starszym wieku - opis przypadków klinicznych

7632
Krzysztof Rewiuk, Paweł Franczuk
Gerontologia Polska
Miejsce w dokumencie: 2006 nr 2, s. 106-111


profilaktyka przeciwzakrzepowa, osoby starsze

Rodzaj dokumentu:
Artykuł