koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktualne metody oceny czynności życia codziennego w chorobie Alzheimera

8266
Józef Opara, Waldemar Brola.
Rehabilitacja Medyczna
Miejsce w dokumencie: 2011 nr 1, s.21-24


choroby Alzheimera, jakość życia

Rodzaj dokumentu:
Artykuł