koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Badanie bronchofiberoskopowe u osób w podeszłym wieku - ocena metod endoskopowych stosowanych w diagnostyce chorób płuc

8312
Jerzy Soja, Iwona Gross-Sondej, Adam Ćmiel, Krzysztof Sładek
Gerontologia Polska
Miejsce w dokumencie: 2011 nr 2, s. 77-81


osoby starsze, choroba płuc

Rodzaj dokumentu:
Artykuł