koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Awans po 11 latach :

8521
Marzena Kurzak.
sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej w Ciechanowie
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Miejsce w dokumencie: 2012 nr 1, s.34-35


wychowanie fizyczne, awans zawodowy nauczycieli, sympozja, konferencje

Rodzaj dokumentu:
Artykuł