koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Autorytet ludzi starych w rodzinach wiejskich Białostocczyzny

8557
Joanna Borowik, Wojciech Pędich
Gerontologia Polska
Miejsce w dokumencie: 2002 nr 3, s. 149-153


osoby starsze, wieś

Rodzaj dokumentu:
Artykuł