koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Charakterystyka metody problemowej (Problem - Based Learning) na kierunkach studiów z obszaru ochrony zdrowia

8583
Grzegorz Bednarczuk, Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Beata Kucharczyk, Rafał Bugaj
Postępy Rehabilitacji
Miejsce w dokumencie: 2011 nr 3, s.63-72


nauki o zdrowiu, nauczanie problemowe

Rodzaj dokumentu:
Artykuł