koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność i uczestnictwo po urazie rdzenia kręgowego :

8742
Philip M. Ullrich i in.
raport przedstawiający aktualny stan wiedzy
Rehabilitacja Medyczna
Miejsce w dokumencie: 2012 nr 1, s.26-40

- Przedruk z: Journal of Rehabilition Research & Development 2012, 49(1), s.155-174urazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazy, jakość życia, rehabilitacja, niepełnosprawność, aktywność

Rodzaj dokumentu:
Artykuł