koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Autorski program zajęć wf dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością

8861
Danuta Palica, Gabriela Karkoszka, Teresa Bzikot.
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Miejsce w dokumencie: 2012 nr 10, s.10-14


wychowanie fizyczne, niepełnosprawność, studenci niepełnosprawni

Rodzaj dokumentu:
Artykuł