koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność fizyczna i sprawność fizyczna sudentów fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

9026
Grzegorz Przysada, Rafał Kozicki, Magdalena Maślanka.
Medycyna Sportowa
Miejsce w dokumencie: 2012, nr 4, s. 277-284

- Streszczenie w jęz ang.

- Tekst równoległy w jęz. angielskimruch, studenci, Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej-IPAQ

Rodzaj dokumentu:
Artykuł