koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywne starzenie się - dlaczego nie? /

9144
Waldemar Makuła.
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Miejsce w dokumencie: 2013, nr 7, s.4-11


aktywność fizyczna, aktywność ruchowa, zdrowie, styl życia, osoby starsze

Rodzaj dokumentu:
Artykuł