koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Badanie postaw jako jedno z kryteriów oceny nowych inicjatyw edukacyjnych

927
Zofia Źukowska
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Miejsce w dokumencie: 1999, Nr 2, s47-50


postawy

Rodzaj dokumentu:
Artykuł