koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Indeks pozycji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Nr opisu Tytuł Autor Rok
11810
9630
4554
11359
10642 Aktywność fizyczna osób odbywających karę pozbawienia wolności a występowanie u nich zaburzeń w zachowaniu / Piotr Łapiński. 2006
11102 Folder promujący zdrowie / Szmit-Gwiazda, Jadwiga. 2000
11746 Ludzie sportu polskiego - repatrianci z ziem północ­no-wschodnich II RP - jako animatorzy życia sportowego na Wybrzeżu Gdańskim po 1945 roku / Boruszczak, Mirosław. 1996
9373 " Za mało ruchu nie pomaga-za dużo szkodzi?" - porównanie kryterium poglądu / Wioletta Łubkowska, Michał Tarnowski. 2012
5836 "Biała księga sportu" Komisji Europejskiej Jacek Foks 2008
2158 "Bril-Program" : diagnostyka zdolności i kryteria indywidualizacji szkolenia tenisistów ; M.Bril, Jerzy Sadowski, Marina Jagiełło 1995
7511 "Care for another" in everyday life and professional nursing practice : experience of nursing students Beata Dobrowolska, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Tomasz Cuber. 2010
2773 "Centrum" kierowania sportem w Polsce na tle innych krajów ; Zygmunt Jaworski 2003
8774 "Czucie oszczepu" - jego struktura, znaczenie, uwarunkowania i kształtowanie w opinii zaawansowanych oszczepników Włodzimierz Starosta, Tomasz Jonak. 2009
2560 "Czucie wody" u pływaków ; Włodzimierz Starosta 1993
1623 "Czucie wody" w opinii zawodników i trenerów pływania ; Włodzimierz Starosta, Elżbieta Rostkowska 2001
5601 "Czy wy się zmieniliście a my tego nie zauważyliśmy?" Porównanie grup kadry narodowej juniorów w łucznictwie Dariusz Parzelski 2007
1004 "Dobre i złe ćwiczenia fizyczne" ; Andrzej Ostrowski, Krystyna Ostrowska 1998
6410 "Dozwolone i niedozwolone" w sporcie wyczynowym - jako problem i przedmiot badań Stanisław R. Bryl 2006
2651 "Drzewo" sukcesów ; Grzegorz Sadowski 1991
5763 "Dyskobol" Myrona - symbol antycznego sportu Maria Rotkiewicz 2007
4153 "Dzieci dzieciom" - klasy VI organizują imprezę sportowo-rekreacyjną dla klas III ; Justyna Rybus 2005
1166 "Dżdżysta jesień" - konspekt lekcji ; Anna Szkodzińska 2001
5711 "Edukacja fizyczna w nowej szkole" Renata Czarniecka 2008
171 "Energetyczny trening" w biegach średnich ; Grzegorz Sobczyk 2000
8786 "Fiechtowanije - moja żyzń", czyli rzecz o Julenie I. Urałowie Zbigniew Czajkowski. 2009
383 "Fit-ball" jako nowa forma gimnastyki z piłką w warunkach szkolnych i nie tylko ; Sandra Czub 1997
4049 "Fitnes" - ruch i muzyka ; Izabela Białek 2005
5333 "Gry i zabawy ruchowe z przyborami nietypowymi - wyzwalanie i kształtowanie aktywności psychomotorycznej u dziwcząt gimnazjum" Dorota Sopata 2007
4101 "Historyczne tańce w kulturze Polski" ; Małgorzata Kania 2005
4216 "Inna" metodyka nauczania skoku w dal w szkole ; Ryszard Marcinów, Jerzy Iskra 2005
6234 "Instrukcja medytacyjna z ideogramami narzędziem umożliwiającym znalezienie się w obszarze najlepszego przystosowania" Józef Pustelnik 2009
6374 "Jeździectwo, nie tylko dla jeździectwa" program uzupełniający zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny wychowania fizycznego, biologii, edukacji regionalnej, dla przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimiazjalnej Wioletta Jeczeń 2009
6951 "Karta Standardów Osoby Starszej" - w X rocznicę jej uchwalenia Wojciech Pędich 2007
3966 "Kodeks etyczny trenera" - założenia do projektu ; Krzysztof Zawalski 2004
1976 "Kono-rugby" ; Adam Rozwadowski 2002
5765 "Korupcja w sporcie" Tomasz Sahaj 2007
8085 "Ku zdrowiu" Wojciech Gawroński 2008
798 "Ładowanie węglowodanami", czyli przedstartowa dieta w sportach wytrzymałościowych ; Krzysztof Chrostowski, Andrzej Pac-Pomarnacki 1996
3482 "Małe gry" jako środek treningowy kształtowania wytrzymałości u piłkarzy ; Janusz Domaradzki 2004
8455 "Mały Karateka" : program zajęć ogólnorozwojowych z elementami karate tradycyjnego Łukasz Koper, Anna Koper. 2011
3047 "Mamo, tato - ćwicz ze mną" ; Grażyna Musiał 2003
4888 "Mens sana in corpore sano !" - idea i realia Maria Rotkiewicz 2006
5989 "Moje boisko - Orlik 2012" Jerzy Tkaczyk 2008
2088 "Mój dziadek, moja babcia" (scenariusz godziny wychowawczej V-VI klasa) ; Ewa Skiepko 2001
6253 "Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej" Agnieszka Zambroń-Wojtak 2009
1393 "Nasza przyszłość - to chore społeczeństwo" ; Urszula Wdowiak 2001
2917 "Nic nie jest tak proste, jak nam się może wydawać" ; Zbigniew Czajkowski 1994
4202 "Niepełnosprawni są wśród nas" - spartakiada integracyjna ; Marzena Polak-Latusek, Violetta Wlach 2005
6580 "Nogobaseball" - gra dla wszystkich Zduński Leszek 2009
195 "Nowe perspektywy w XXI wieku"...? II Światowa Konferencja MKOL "Kobiety i Sport". Paryż, 6-8 marzec 2000 ; Jadwiga Kłodecka Różalska 2000
228 "Nowy" nauczyciel wychowania fizycznego ; Michał Bronikowski 1999
1741 "Odświeżanie" i "budzenie" wrażeń kinestetycznych - nowa metoda doskonalenia techniki sportowej ; Włodzimierz Starosta 1997
5569 "Olimpiada w Wiśniowej" Anna Bubula 2007
1111 "Otwarta szkoła" - autorski program popołudniowych zajęć rekreacyjno-sportowych ; Jarosław Klinger 2001
5170 "Panda" szkołą systemu dalekowschodniej rekreacji i szlachetnej samoobrony Kładna Aleksandra 1996
9670 "Perpetuum mobile" w zmaganiach z grypą / Lidia B. Brydak. 2010
6004 "Pięć kółek nad Pekinem" wystawa pokonkursowa w Muzeum Sportu i Turystyki Warszawa Grabowska Danuta 2008
5423 "Piłka nożna kobiet" Henryk Duda 2007
8048 "Piłkarstwo" Wojciech Gawroński 2008
2750 "Planetarno-rotacyjne" rozwiązanie treningu siły ; Tadeusz Starzyński 1989
2296 "Podwórkowe kręgle" - konspekt ; Maria Brudnik 2002
2656 "Pojęcie i rozumienie zdrowia" - lekcja wychowania zdrowotnego ; Zofia Kubińska, Barbara Bergier 2003
3471 "Promocja zdrowia w praktyce" - program autorski ; Mariola Kosiba 2004
2569 "Przede wszystkim nie szkodzić" ; Alicja Kostencka 2003
10320 "Repty"Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.gen.Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - partner Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach / Krystian Oleszczyk. 2006
3582 "Sokół" galicyjski w przededniu wybuchu I wojny światowej ; J.Snopko 1993
293 "Sport wszystkich dzieci" - uczniowskie kluby sportowe ; Jolanta Urbańska 1998
5221 "Sport wszystkich dzieci" czyli odwieczna rozbieżność między teorią a praktyką Mariusz Berczyński 2007
1972 "Sporttester" w szkole ; Czesław Okoński 2002
8387 "Sporty całego życia" - propozycja na zajęcia z wychowania fizycznego Małgorzata Bronikowska. 2011
5350 "Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku". Priorytet 2. Wzrost poziomu wyników sportowych Andrzej Pac-Pomarnacki 2007
3386 "Strategia rozwoju sportu" szansą na rozpowszechnienie aktywności fizycznej (?) ; Józef Drabik 2004
4613 "Studia Humanistyczne" Zbigniew Krawczyk 2006
1724 "Sucha zaprawa narciarska" - konspekt zajęć przygotowujących do jazdy na nartach (sala gimnastyczna) ; Józef Stanek 2001
6139 "Szkolna Akademia Golfa" - IV etap kształcenia Jacek Banach 2008
3928 "Szukajcie w sporcie piękna..." ; Mariola Stasiak 2004
10803 "Telephoning", "Listening to CDS, Tapes... " : The Favorite Leisure Time Activities of Teacher Trainees-Where Are the "Activite Sportspersons"? / Renate Seebauer. 2006
11449 "Trudny uczeń" na zajęciach wf / Rzeszotek, Mariusz. 2020
1414 "Trzeba czegoś więcej niż samego strzelania" ; Grażyna Szczepaniak 2001
2571 "Tworzenie przedszkola przyjaznego dziecku" - wspólnym celem wszystkich organów przedszkola [zawiera Plan współpracy z rodzicami oraz Radą Rodziców na rok 2001/2002 ; Anna Trojanowska 2003
4239 "Ustawa" porządkuje zasady funkcjonowania sportu kwalifikowanego w Polsce ; Wojciech Witkowski 2005
5979 "Wędrujemy razem po zdrowie" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2008
11545 "WF z klasą" zaczyna się w rodzinie : rodzic - animatorem aktywności ruchowej w rodzinie / Piech, Krzysztof. 2017
5477 "Wpływ sportu na depresję" Gabriela Błażejczyk 2007
5895 "Wrocław - moja mała ojczyzna" Projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla 6-letnich dzieci Lidia Groma - Graboś 2008
4178 "Wskaźnik sprawności" i jego zastosowanie do oceny powtarzanych wysiłków wykonywanych kończynami dolnymi / Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Paweł Tomaszewski, Romuald Stupnicki. 2005
7313 "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" w służbie edukacji Tadeusz Maszczak 2009
6265 "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" z perspektywy 75 lat Tadeusz Maszczak 2008
7754 "Wychowanie przez futbol, wychowanie przez sport" : propozycja szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży Włodzimierz Małowiejski, Robert Śliwowski. 2011
4986 "Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia" - propozycja autorskiego programu dla gimnazjum Jolanta Derbich 2007
8585 "Wykluczeni" z profesjonalnych zajęć aktywności ruchowej Zygmunt Jaworski. 2012
1014 "Wypaleni" trenerzy ; Zbigniew Czajkowski 2000
5091 "Wyskok dosięzny" - sprawdzian na lekcji wf Danuta Piwowar 2007
300 "Wywiadówka" inaczej... ; Józefa Domeracka 1998
497 "YMCA" test sprawności fizycznej dzieci i młodzieży ; Radosław Muszkieta 1995
6231 "Zajęcia otwarte inaczej" nauka podstawowych kopnięć oraz technik obronnych ze sztuki samoobrony. Konspekt z lekcji sztuk walk (hap-ki-do) Józef Hanus 2001
3124 "Zamrożony bark" - problem terapeutyczny ; Kamila Gworys, Mirosław Janiszewski 2003
2500 "Zdrowo i bezpiecznie" - program edukacji prozdrowotnej klas I-III ; Elżbieta Romaniuk, Maria Gancewska 2002
11499 "Zdrowy styl życia" w opiniach studentów z różnych państw europejskich / Umiastowska, Danuta. 2010
10266 "Zielona lekcja wychowania fizycznego"jako przygotowanie do uczestnictwa w rekreacji ruchowej / Danuta Umiastowska. 2007
10511 "Zielona opieka" we wrocławskich ogrodach przyszpitalnych / Lucyna Górska-Kłęk, Martyna Zaguła, Kamila Adamczyk, Anna Czerniak, Małgorzata Jarosik, Krzysztof A. Sobiech / 2013
2660 "Zielona Szkoła" ; Anna Mrówka 2003
5325 "Zielone szkoły" Kazimierz Denek 2007
1168 "Zwiedzamy krainy geograficzne" - konspekt ; Wiesława Wieliczuk 2001
10975 „Biała szkoła" Pierwsza lekcja na biegówkach Piotr Winczewski. 2017
11486 „Ekologiczny” trening w terenie – wykorzystanie walorów środowiska naturalnego w budowaniu formy sportowej / Kamień, Dorota. 2019
4594 (Nie)odpowiedzialność za słowo - opór wobec nowoczesnej retoryki zdrowia Agnieszka Zaleska-Meler 2006
2509 1-szy ranking polskich Akademii Wychowania Fizycznego oparty wyłącznie na liczbie artykułów ogłoszonych drukiem w czasopismach "Listy Filadelfijskiej" w 2001 roku ; Jerzy Popinigis 2002
11843 10 błędów, które popełniasz w pracy z zespołem / Myszorkowski, Jakub. 2020
4445 10 lat Uczniowskich Klubów Sportowych (1994-2004) ; Piotr Paluch 2006
11522 10 najważniejszych zasad żywieniowych – do przekazania uczniom! / Lasek, Mikołaj. 2019
563 10 zasad racjonalnego żywienia ; Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska 1993
7156 100 lat Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego "Zdrowie" w Polanicy Zdroju Krystyna Jazienicka-Wytyczak, Joanna Szykowska-Styczyrz 2009
8869 10th UEFA Conference for the European National team Coaches : warszawa, 24-26 września 2012 Leszek Cicirko. 2012
4681 11. Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie Zbigniew Szyguła 2006
9832 110 lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego / Kazimierz Dragański. 2008
6368 12 odpowiedzi 12 czołowych trenerów światowego futbolu Piotr Maranda 2009
5457 15 lat programu szkoła promująca zdrowie Barbara Woynarowska 2007
6392 15 lat Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich Wioleta Prylewska 2009
5458 15 lat szkoły promującej zdrowie - kilka osobistych refleksji Maria Sokołowska 2007
11383 15 pomysłów na gry i zabawy w wodzie / Brzozowska-Wicherek, Ewa. 2018
6885 15.[Piętnasty] Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Sportowego : Warszawa, 19-21.11.2009 Rafał Piechota. 2009
8408 20 lat Karawany do Marzeń Wandy Rutkiewicz. Wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki Wiesława Wiśniewska. 2011
7602 21 [dwadzieścia jeden] Zasad Kodeksu Etyki Sportowej Henryk Duda. 2010
11813 24 pomysły na aktywne lekcje wf przez Internet / Krawczyk, Irmina. 2020
3188 24-godzinny system ochrony kręgosłupa ; Małgorzata Kondratowicz-Krawczak 2003
11870 26 ćwiczeń z krzesłem / Nitka, Dawid. 2020
11884 35 pomysłów na wyścigi rzędów / Krawczyk, Irmina. 2020
11157 5 ćwiczeń, które klienci trenerów personalnych najbardziej lubią / Mlekicka, Natalia. 2018
4537 50 lat AZS wspomnienia Jan Kowalski ; AZS 2006
2771 50-lecie Szkolnego Związku Sportowego ; Zbigniew Cendrowski 2003
4672 500. numer "Sportu Wyczynowego, czyli o potrzebie upowszechniania wiedzy naukowej o sporcie Andrzej Pac-Pomarnacki 2006
10338 6-minutowy test marszowy w ocenie tolerancji wysiłku pacjentów po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego / Joanna Wojtkowska, Izabela Wojtkowska, Jadwiga Wolszakiewicz. 2015
710 70-lecie CIWF-AWF. Kartki z historii ; Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek 2000
2915 75-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (szkic historyczny) ; Kajetan Hądzelek 1994
11874 8 gier i zabaw z piłki nożnej dla dwóch osób / Nitka, Dawid. 2020
7371 80-lecie CIWF i AWF w Warszawie Jerzy Talaga. 2010
11154 9 najistotniejszych zimą witamin i mikroelementów / Rogala, Marcin. 2018
6861 90 [dziewięćdziesiąt] lat na olimpijskim szlaku rec. Barbara Mikocka. 2009
8157 A co po treningu? Maria Jarosz-Kujawiak 2008
7249 A comparative study of motor skills of physiotherapy and pharmacy students at Medical University of Lublin and their opinions concerning the role of physical activity in their future professional careers Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Adam Fijewski, Piotr Majcher. 2009
246 A jednak mamy problem ; Jolanta Klebeko, Krystyna Świątkowska 1999
9863 A jednak masło / Franciszek Świderski, Monika Hoffmann. 2006
8062 A jednak!!! Wojciech Gawroński 2008
10935 A może Andrzejki lub Halloween podczas lekcji wychowania fizycznego? / Maria Brudnik-Dąbrowska. 2017
1534 A może by kajak? ; Marek Lityński 2001
4423 A to narty właśnie ; Halina Zdebska 2006
8149 ABC medycyny sportowej Maria Jarosz-Kujawiak 2008
8123 ABC teorii treningu sportowego Wojciech Gawroński 2008
8436 Abecadło lekkoatlety: Jak zostać skoczkiem wzwyż? Piotr Bora 2010
8456 Abecadło lekkoatlety: Jak zostać trójskoczkiem Piotr Bora 2011
8442 Abecadło lekkoatlety: Skok w dal Piotr Bora 2010
10730 About a Method of the Estimation of the Recreational and Health Value of a Protected Area / Ludwik Mazurkiewicz, Justyna Pacelt. 2015
4582 Absencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego Jan Pilczuk 2006
3030 Absolwenci uczelni wychowania fizycznego o swoim zatrudnieniu w pierwszych miesiącach po ukończniu studiów ; Tomasz Lisicki 2003
1641 Absolwenci warszawskiej AWF z lat 1950-1994 (według miejscowości zatrudnienia) ; Zygmunt Jaworski, Ewa Ryszkowska 2001
1885 Absolwenci warszawskiej AWF z lat 1950-1994 według instytucji (organizacji) zatrudnienia ; Zygmunt Jaworski, Ewa Ryszkowska 2001
8618 Absolwent uczelni wychowania fizycznego na rynku pracy - start do kariery zawodowej Krystyna Buchta 2010
8153 Aby dziecko było dzieckiem Maria Jarosz-Kujawiak 2008
251 Aby dziewczęta polubiły ruch ; Irena Makaruk 1999
1238 Aby jazda na nartach była przyjemnością ; Kazimierz Vysata 1992
1177 Aby kąpiel i pływanie były bezpieczne ; Mieczysław Witkowski 1994
7445 Activation as the quality index of medical care provided to patients suffering from nervous system diseases Violetta Siwińska, Joanna Iłżecka, Grażyna Iwanowicz-Palus. 2010
7240 Activities for the local community - the level of satisfaction and the assessment of sport and recreation activities of Wroclaw program "Community Sports Coach" concerning health promotion and addiction prevention Agnieszka Surynt, Lesław Kulmatycki. 2009
7126 Acute effect of the proprioceptive neuromuscular facilitation method on vertical performance Carlos J. Nogueira et al. 2010
9588 Acute effects of rope jumpimg warn-up on power and jumping ability in track and field athletes / Hubert Makaruk. 2013
6841 Acute effects of static stretching on muscle strength Juliana Boscher Torres, Mario C.S.C. Conceição, Adriane de Oliveira Sampaio, Estelio H.M. Dantas. 2009
7517 Acute pulmonary embolism in patients diagnosed at Emergency Department Grzegorz Staśkiewicz i in. 2010
7752 Ad memoriam śp. Kazimierza Górskiego Jerzy Talaga. 2011
8118 Ad vocem - co lekarz rodzinny wiedzieć powinien Wojciech Gawroński 2008
5400 Adam Niemiec - z Krakowskiej Szkoły Trenerskiej Stanisław Chemicz 2007
6543 Adaptacja człowieka do zimna Hanna Kaciuba-Uściłko, Barbara Kruk 1999
7854 Adaptacja człowieka do zimna Hanna Kaciuba-Uściłko, Barbara Kruk. 1999
2753 Adaptacja do wysiłku a zapotrzebowanie na psychoregulację ; Jadwiga Kłodecka-Różalska 1989
5878 Adaptacja dzieci do warunków szkolnych Krystyna Piwko 2008
10684 Adaptacja fizjologiczna wywoływana treningiem interwałowym z dodatkową objętością martwej przestrzeni oddechowej wśród pływaków klubowych / Jakub Adam, Marek Zatoń, Iwona Wierzbicka-Damska. 2015
10772 Adaptacja osób leworęcznych do systemu edukacji ruchowej i szkolenia sportowego opracowanego dla praworęcznych / Włodzimierz Starosta. 2015
6768 Adaptacja psychologiczna polskich zawodników klasy olimpijskiej do warunków panujących w chinach - uwarunkowania psychologiczne zjawiska Jet Lagu Agnieszka Pisarek, Katarzyna Selwant, Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak 2009
7073 Adaptacja psychomotoryczna dzieci najmłodszych do środowiska wodnego Ewa Dybińska. 2010
2708 Adaptacja w sporcie - wybrane zagadnienia ; Władimir Nikołajewicz Płatonow 1990
9074 Adaptowana Aktywność Fizyczna (APA) w praktyce fizjoterapeutycznej / Aleksander Ronikier. 2011
9813 ADHD - Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej u dzieci / Zofia Graczyk. 2009
2759 Administracja rządowa do spraw kultury fizycznej w Polsce w latach 1927-2002 ; Zygmunt Jaworski 2003
7165 Adoptowana aktywność fizyczna - kształtowanie się wiedzy teoretycznej i praktycznej Andrzej Kosmol, Natalia Morgulec-Adamowicz 2009
10082 Adventure Race - warianty ekstremalnego wysiłku w rajdach przygodowych / Sabina Rzepka, Teresa Socha. 2012
7744 Aerobic capacity of handball players eith hearing impairment Sandra Vujkov, Milorad Đukic, Patrik Drid. 2010
2083 Aerobic jako doskonała forma rekreacji dla dziewcząt szkół średnich ; Beata Sajda 2001
2246 Aerobic po angielsku ; Renata Wąsowska 2002
5194 Aerobik Jerzy Eider 1994
4822 Aerobik - atrakcyjna forma rekreacji Ilona Chodorowska 2006
1527 Aerobik - rozbudzanie zainteresowania kulturą fizyczną ; Alicja Wołosewicz-Wysocka 2001
2447 Aerobik - sposób na zdrowe życie ; Lidia Kadłubowska 2002
3777 Aerobik jako doskonała forma zdrowej rywalizacji wśród młodzieży szkolnej ; Mirosława Paździerska 2004
3434 Aerobik na lekcji wf ; Lidia Kadłubowska 2004
5018 Aerobik wodny Jerzy Eider 2004
10883 Aeronautical inspirations in biomechanics / Ryszard Moroński. 2017
8239 Afirmacja życia Dorota Kawecka 2011
7686 Age-related macular degeneration (AMD) - epidemiology of the 21st century Jerzy Mackiewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Paweł Bieliński. 2010
8598 Aggression and fouls in professional football Hayrettin Gümüşdag, Íbrahim Yildiran, Faruk Yamaner, Alparslan Kartal. 2011
8243 Agon i agape - opozycja, czy komplementarność? Wiesław Firek 2011
5379 Agresja Józef Pustelnik 2007
5473 Agresja Krystyna Piwko 2007
2717 Agresja ; Andrzej Szmajke, Dariusz Doliński 1990
226 Agresja a nauczyciel (wf.) ; Ewa Wodnicka 1999
3774 Agresja i hałas w szkole ; Zbigniew Buczek 2004
5419 Agresja i podstawy wartościujące u kibiców piłki nożnej i siatkowej Graczyk Marek 2007
5484 Agresja i przemoc - co w zamian? Ku kulturze dialogu Michał Józef Kawecki 2007
5241 Agresja w sporcie Zbigniew Dziubiński 2007
5316 Agresja w sporcie z perspektywy socjologicznej Zbigniew Dziubiński 2007
2443 Agresja w wychowaniu fizycznym ; Beata Józefiak, Ewa Oterman-Michnikowska 2002
1566 Agresywne zachowania widzów imprez sportowych - w świetle współczesnych teorii ; Witold Półtorak 2001
76 Agresywny sport w agresywnym świecie ; Karolczak-Biernacka Barbara 2000
1663 Agresywny sport w agresywnym świecie. Percepcja sytuacji ; Barbara Karolczak-Biernacka 1998
11507 Agroturystyka w gminach uzdrowiskowych / Przezbórska, Lucyna. 2010
1175 AIDS i zachowania seksualne ; Zbigniew Lew-Starowicz 1994
4428 AIDS w świadomości osób trenujących sporty walki ; Artur Ludwiniuk, J.Sadowski, Z.Bujak, B.Długołęcka 2006
7124 Air soft gun - alternatywa zajęć rekreacyjnych w terenie Marek Kulig. 2010
5988 Akademia Piłkarska "Remes" - cele, zadania, formy i metody szkolenia Jan Chmura 2008
1219 Akademia Pogodnej Szkoły ; Mieczysław Jaskulski 1993
3189 Akademicki Kodeks Wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r 2003
711 Akademicki podręcznik biomechaniki sportu [tłum. książki McGinnis P.M. : Biomechanics of sport and exercise] 2000
1455 Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939) ; R.Wryk 1997
6610 Akademickie wychowanie fizyczne w opiniach studentów rozpoczynających naukę w niektórych szczecińskich uczelniach Danuta Umiastowska. 2009
7331 Akademickie wychowanie fizyczne w promocji zdrowia Lechosław Kawecki, Elżbieta Rutkowska 2008
6371 Akcenty w metodyce doskonalenia strzałów na przykładzie kilku klubów zagranicznych Miłosz Stępiński 2009
14 Akceptacja rugby przez dzieci i ich środowisko społeczne ; Powała-Niedźwiedzki Maciej 2000
4365 Akceptacja zasad fair play przez młodych sportowców ; Krzysztof Sas-Nowosielski 2005
7937 Aklimatyzacja Ron Maughan. 2000
11803 Akrobacje lotnicze a zespoły przeciążeniowe szyjnego odcinka kręgosłupa / Furgał, Witold. 2015
6274 Akrobatyka sportowa w szkole Marzena Kurzak 2009
6347 Akrobatyka sportowa w szkole - sposób na trudne warunki Ewa Rogowicz 2009
8728 Aksjologiczne podstawy prawnokarnej oceny sportu Jakub Strzelecki. 2011
8331 Aktualizacja potrzeb i możliwości studentów wychowania fizycznego Anna Bochenek. 2011
9820 Aktualna sytuacja demograficzna w Polsce i na świecie / Katarzyna Szamotulska. 2008
6790 Aktualne dane na temat zapobiegania upadkom w środowisku życia osób starszych - przegląd jednoczynnikowych i wieloczynnikowych programów interwencyjnych Ellen Costello, Joan E. Edelstein. 2009
8266 Aktualne metody oceny czynności życia codziennego w chorobie Alzheimera Józef Opara, Waldemar Brola. 2011
248 Aktualne problemy kadr dla potrzeb szkolnego wychowania fizycznego ; Zygmunt Jaworski 1999
2309 Aktualne problemy zwalczania dopingu w sporcie ; Klaus Vieweg 2002
664 Aktualne tendencje i przyszłe wymagania gry w piłkę nożną ; Wojciech Przybylski, Gienadij L.Lisieńczuk, Walery W.Nikołajenko 1998
11047 Aktualne zadania nauczyciela na lekcjach WF / Kultys, Krzysztof. 2018
11114 Aktualności Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie / Sokołowska, Maria. 2001
4419 Aktualność myśli Jędrzeja Śniadeckiego w przygotowaniu studentów do pełnienia roli nauczyciela ; Danuta Umiastowska 2006
4251 Aktualność postulatów Komisji Edukacji Narodowej w dziedzinie wychowania fizycznego ; Kajetan Hądzelek 2005
9708 Aktualny stan i możliwości rozwoju turystyki festiwalowej w województwie lubelskim / Katarzyna Pioś, Karolina Skoczylas, Teresa Brzezińska-Wójcik. 2014
8659 Aktualny stan wiedzy na temat RONS i wysiłku fizycznego Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska, Joanna Ostapiuk-Karolczuk 2011
2492 Aktualny stan zdrowia populacji w wieku rozwojowym w świetle wybranych wskaźników ; Jadwiga Kopczyńska-Sikorska 2002
5059 Aktualny status trenera piłki nożnej Andrzej Wach 2007
8326 Aktywizacja osób starszych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Urszula Parnicka, Maciej Szyszka. 2011
1411 Aktywizacja ruchowa dziecka poprzez wykorzystanie przyborów nietypowych ; Andrzej Merta 2001
2666 Aktywizowanie środowiska rodzinnego do profilaktyki i korekcji postawy ciała dzieci [lekcja otwarta dla dzieci i rodziców klas I-III "Mój kręgosłup" oraz scenariusz warsztatów dla dzieci kl.I-III "Nasze stopy"] ; Ewa Skorupka 2003
10769 Aktywne formy spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów / Lila Pławińska, Ewa Szczepanowska, Martyna Repecka. 2015
9520 Aktywne formy spędzania czasu wolnego studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie: (doniesienie z badań) / Bożena Alejziak. 2011
5369 Aktywne formy zajęć na czwartą godzinę wychowania fizycznego Anna Sawicka 2007
8425 Aktywne przerwy - złoty środek wychowawczy? Bożena Stankiewicz, Krzysztof Kubiak 2011
9567 Aktywne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji w gminie Rewal / Ewa Winnik. 2010
9144 Aktywne starzenie się - dlaczego nie? / Waldemar Makuła. 2013
10893 Aktywnie po zdrowie - turniej wiedzy / Justyna Ziętek. 2017
3224 Aktywnośc fizyczna i trening dzieci i młodzieży ; Han C.G.Kemper 1992
1362 Aktywność I.Nowacka, K.A.Sobiech 1998
9333 Aktywność beztlenowej glikolizy w biegu na 300 metrów u najlepszych polskich czterystumetrowców / Kamil Kobiałka, Paweł Chmura, Adam Kawczyński, Dariusz Mroczek, Józef Lisowski, Jan Chmura. 2013
9133 Aktywność bioelektryczna mięśni okolicy barku podczas manualnych testów klinicznych / Kornel Mikołajczyk, Ida Wiszomirska. 2013
2261 Aktywność dla serca ; Dorota Głąb 2002
3541 Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) w erytrocytach ludzi zdrowych poddanych submaksymalnemu wysiłkowi fizycznemu w czterech porach roku ; A.Maszorek, T.Zagórski, J.Kędziora 1994
1769 Aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi u lekkoatletów po wysiłku sprinterskim ; Stanisław Poprzęcki, Barbara Kłapcińska, Janusz Iskra, Katarzyna Grzesiok, Bartłomiej Szade 1997
7864 Aktywność fizyczna - czy może zmieniać mózg Wiesław Osiński. 2011
9667 Aktywność fizyczna - jako prewencja choroby Alzheimera / Maria Kłoda, Karol Sawicki, Janina Grzegorzewska. 2014
4386 Aktywność fizyczna - ważny element w terapii cukrzycy ; Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur 2006
11489 Aktywność fizyczna "młodych matek" / Sieńko-Awierianów, Elżbieta. 2010
9085 Aktywność fizyczna a cechy somatyczne związane ze zdrowiem kobiet w średnim i starszym wieku / Dariusz Pośpiech, Izabela Zając-Gawlak, Miroslava Pridalova, Jana Pelclová, Aleš Gába. 2011
6526 Aktywność fizyczna a cukrzyca / Iwona Otręba, Joanna Waleczek 2009
133 Aktywność fizyczna a gęstość mineralna kości dziewcząt w wieku pokwitania i młodych kobiet ; E.Chabros, J.Charzewska, A.Lachowicz, M.Rogalska-Niedźwiedź, B.Wajszczyk 1999
11398 Aktywność fizyczna a jakość życia w subiektywnej ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Skwiot, Marlena. 2017
9003 Aktywność fizyczna a profil ryzyka sercowo-naczyniowego u starszych kobiet zamieszkałych w środowisku domowym Monika Smolarek, Joanna Kostka, Marta Retlikowska-Lipińska, Izabela Kośla, Tomasz Kostka. 2012
7975 Aktywność fizyczna a rokowanie długowieczności Robert M. Malina. 2002
11582 Aktywność fizyczna a rozwój morfofunkcjonalny kobiet / Lenart, Dariusz. 2010
1447 Aktywność fizyczna a samoocena zdrowia, sprawności fizycznej, osiągnięć sportowych oraz zadowolenie z życia u dzieci i młodzieży w Polsce ; R.Szeklicki 1997
5140 Aktywność fizyczna a uroda Beata Zaustowska 2007
4928 Aktywność fizyczna a uwarunkowania rodzinne dzieci i młodzieży z Nowego Sącza i okolic Szymon Krasicki 2006
7366 Aktywność fizyczna a występowanie otyłości u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym Krzysztof Durkalec-Michalski, Joanna Suliburska, Zbigniew Krejpcio, Jan Jeszka 2010
1943 Aktywność fizyczna a zdrowy styl życia w perspektywie integracji europejskiej ; Zbigniew Krawczyk 2002
5853 Aktywność fizyczna chorych na chorobę niedokrwienną serca i współistniejące nadciśnienie tętnicze Janusz Bolanowski 2006
9971 Aktywność fizyczna chorych z jaskrą prostą otwartego kąta przesączania / Halina Olszewska, Anna Jegier. 2013
11848 Aktywność fizyczna człowieka ważnym czynnikiem w kształtowaniu postaw prozdrowotnych / Marcinkowski, Jarosław. 2004
8785 Aktywność fizyczna czy aktywność ruchowa? Józef Drabik. 2009
7189 Aktywność fizyczna dorosłych wrocławian - doniesienie wstępne Zofia Ignasiak, Teresa Sławińska, Iga Krynicka-Pieleszek, Jarosław Domaradzki 2009
2442 Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Stan faktyczny, obiektywne potrzeby, system uczestnictwa. Szczególna rola sportu, jako systemu rywalizacji i współzawodnictwa ; Zbigniew Cendrowski 2002
9442 Aktywność fizyczna dzieci sześcioletnich w opiniach matek / Robert Podstawski, Małgorzata Hensel. 2013
2722 Aktywność fizyczna dzieci z dwóch skrajnych warstw społecznych ; J.Charzewski 2003
10544 Aktywność fizyczna dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w różnych typach lekcji wychowania fizycznego / Dorota Groffik, Wiesław Garbaciak, Krzysztof Skalik. 2007
4922 Aktywność fizyczna dziewcząt ze szkół publicznych i niepublicznych Anna Demuth 2006
4859 Aktywność fizyczna dziewcząt ze szkół publicznych i niepublicznych Anna Demuth 2006
6922 Aktywność fizyczna i piramida zdrowia jako elementy zachowań zdrowotnych uczennic Jolanta E. Kowalska, Magdalena Uszałowicz. 2010
10818 Aktywność fizyczna i psychiczna jako sposób przygotowania się do roli sprawnego seniora / Danuta Umiastowska. 2016
11018 Aktywność fizyczna i sport dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną / Dariusz Czaprowski, Bartłomiej Gromuł, Łukasz Stoliński. 2018
11256 Aktywność fizyczna i sport w życiu carskiej dynastii Romanowów : od dworskiej zabawy do uczestnictwa w igrzyskach / Słoniewski, Michał. 2018
11472 Aktywność fizyczna i sposób spędzania czasu wolnego w rodzinach uczniów szkoły sportowej / Adrian, Jacek. 2010
9026 Aktywność fizyczna i sprawność fizyczna sudentów fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego Grzegorz Przysada, Rafał Kozicki, Magdalena Maślanka. 2012
9914 Aktywność fizyczna i stan odżywienia młodzieży szkół ogólnokształcących klas o profilu ogólnym i sportowym / Barbara Głuchowska. 2013
903 Aktywność fizyczna i stan zdrowia osób w wieku podeszłym z terenu miasta Gdańska ; Józef Drabik, Małgorzata Resiak, Jerzy Foerster, Adam Borostowski, Aleksandra Iskrzycka 2000
1373 Aktywność fizyczna i stan zdrowia rodziców dzieci u progu szkoły podstawowej ; J.Drabik, P.Drabik 1998
10121 Aktywność fizyczna i zainteresowania sportowo-rekreacyjne kobiet województwa śląskiego / Anna Kaczyńska, Dorota Groffik, Zbigniew Nowak. 2011
10036 Aktywność fizyczna jako metoda pracy streetworkerskiej z dziećmi i młodzieżą, podopiecznymi programu "MOST- alternatywa dla ulicy ", działającego przy Centrum Wolontariatu w Lublinie / Karolina Garbacz. 2014
10178 Aktywność fizyczna jako profilaktyka i leczenie otyłości kobiet w wieku około menopauzalnym / Anna Sawicka, Marzena Piekarska. 2010
7892 Aktywność fizyczna jako przejaw patriotyzmu Józef Drabik 2010
10209 Aktywność fizyczna jako rezultat zmian w obszarze aktywności obywatelskiej / Marcin Dyński, Barbara Szczęsna-Dyńska. 2015
10825 Aktywność fizyczna kobiet cierpiących na chorobę Parkinsona / Joanna Cholewa, Marcin Kunicki, Jarosław Cholewa, Beata Rafalska. 2016
10830 Aktywność fizyczna kobiet uczęszczających do Akademii Fitness w Raciborzu / Danuta Zwolińska, Marcin Kunicki, Danuta Nowosielska-Swadźba. 2016
10034 Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i w pierwszym roku po urodzeniu dziecka / Sandra Kryska. 2014
9204 Aktywność fizyczna mężczyzn oceniana za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej IPAQ - wersja druga / Kamil Sławecki. 2012
3116 Aktywność fizyczna mężczyzn w średnim wieku w dużych aglomeracjach miejskich. Analiza motywacji ; Zbigniew Obmiński, Urszula Malczewska, Wiesław Tomaszewski 2003
9604 Aktywność fizyczna młodzieży : wykorzystanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych / Alicja Koralewska, Adam Kantanista. 2014
11069 Aktywność fizyczna młodzieży 16-letniej a ich samopoczucie / Chabińska-Witek, Marta. 2017
7385 Aktywność fizyczna młodzieży akademickiej Katarzyna Sygit. 2010
10794 Aktywność fizyczna młodzieży Akademii Bydgoskiej / Alicja Kostencka. 2006
8233 Aktywność fizyczna młodzieży i liceum ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej Filip Korpak 2011
10558 Aktywność fizyczna młodzieży licealnej z małego miasta i jej niektóre uwarunkowania / Michał Pietrzak, Andrzej Wieczorek, Jacek Wieczorek, Robert Śliwowski. 2007
10371 Aktywność fizyczna młodzieży ponadgimnazjalnej pochodzącej z obszarów wiejskich i jej uwarunkowania / Michał Pietrzak, Andrzej Wieczorek, Łukasz Jadczak, Robert Śliwowski. 2009
3951 Aktywność fizyczna młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce i w innych krajach w 2002 roku ; A.Cabak, B.Woynarowska 2004
9499 Aktywność fizyczna młodzieży w wieku 15-16 lat województwa śląskiego / Dorota Graffik, Krzysztof Skalik, Wojciech Wąsowicz. 2011
5433 Aktywność fizyczna młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym Minika Piątkowska 2007
10302 Aktywność fizyczna niepełnosprawnych intelektualnie stopnia lekkiego / Jarosław Baranowski. 2006
9426 Aktywność fizyczna nowym wyzwaniem edukacji dla bezpieczeństwa / Ilona Urych. 2014
10490 Aktywność fizyczna osób po przebytym zawale mięśnia sercowego / Agnieszka Grochulska. 2007
4961 Aktywność fizyczna osób starszych Natalia Morgulec 2007
7592 Aktywność fizyczna osób starszych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce Natalia Morgulec-Adamowicz, Izabela Rutkowska, Witold Rekowski, Andrzej Kosmol, Grzegorz Bednarczuk 2010
9557 Aktywność fizyczna podczas tanecznej gry komputerowej / Jacek Polechoński, Dorota Groffik, Izabela Zając-Gawlak, Adam Machwic. 2010
9393 Aktywność fizyczna podejmowana przez młodzież gimnazjalną mieszkającą w środowisku o różnym stopniu zurbanizowania: (doniesienie z badań) / Ewa Węgrzyn. 2012
11512 Aktywność fizyczna podejmowana w czasie wolnym przez żołnierzy zawodowych instytucji centralnych MON w świetle Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) / Tomczak, Andrzej. 2010
11548 Aktywność fizyczna polskich seniorów / Zieliński, Wojciech. 2017
1339 Aktywność fizyczna populacji gdańskiej w wybranych grupach wiekowych ; Józef Drabik, Piotr Drabik, Małgorzata Resiak 2001
10108 Aktywność fizyczna pracowników średniego i wyższego dozoru górniczego w odniesieniu do wybranych standardów korzystnych dla zdrowia / Adam Prończuk. 2011
7173 Aktywność fizyczna seniorów polskich, czeskich i brytyjskich Waldemar Makuła 2009
5931 Aktywność fizyczna społeczeństwa polskiego na tle Europy Monika Piątkowska 2008
9376 Aktywność fizyczna starszych mieszkanek Poznania: (doniesienie z badań pilotażowych) / Monika Ciekot. 2012
9430 Aktywność fizyczna studentek : motywy podejmowania i zachowania antyzdrowotne / Ali Aziz Al Sudani, Kamila Budzyńska. 2014
9786 Aktywność fizyczna studentów a ich czas wolny i samoocena sprawności fizycznej / Barbara Bergier, Ewelina Niźnikowska, Ewa Stępień, Adam Szepeluk, Józef Bergier. 2013
10567 Aktywność fizyczna studentów a ich stan zdrowia / Alicja Kostencka. 2007
5780 Aktywność fizyczna studentów a ich wskaźnik masy ciała Alicja Kostencka 2007
8843 Aktywność fizyczna studentów wybranych uczelni wyższych a ruchomość kręgosłupa Arletta Hawrylak, Ewa Skorupka, Dorota Wojna, Katarzyna Barczyk, Beata Skolimowska, Kamil Warno. 2012
11498 Aktywność fizyczna studentów wychowania fizycznego / Sieńko-Awierianów, Elżbieta. 2010
3330 Aktywność fizyczna u dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem ; Anna Cebak, Agnieszka Zdrodowska 2003
10992 Aktywność fizyczna uczestników akademii zdrowego starzenia w kontekście przebytych upadków / Joanna Kostka 2017
6938 Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym Janusz Bielski 2010
7570 Aktywność fizyczna uczniów klas drugich I LO w Białej Podlaskiej Filip Korpak, Józef Bergier. 2011
10120 Aktywność fizyczna uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych w Piekarach Śląskich / Karolina Planeta, Ewelina Latosik. 2011
11672 Aktywność fizyczna uprawiana systematycznie w formie fitness jako składowa stylu życia kobiet z małej miejscowości / Poliszczuk, Tatiana. 2015
4527 Aktywność fizyczna w chłodnym środowisku ; Vaclav Zeman 2005
11382 Aktywność fizyczna w czasie przerw międzylekcyjnych / Brzozowska-Wicherek, Ewa. 2018
9516 Aktywność fizyczna w czasie wolnym młodzieży Elbląga i Starzyna: (doniesienie z badań) / Stanisława Starzyńska. 2011
11231 Aktywność fizyczna w czasie wolnym wybranych grup funkcjonariuszy policji w kontekście redukcji stresu / Łowiński, Tomasz. 2018
6855 Aktywność fizyczna w grupie uczestników programu profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia Aleksandra Maciak, Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła 2009
143 Aktywność fizyczna w kształtowaniu zdrowia człowieka - korzyści i zagrożenia ; J.Drabik 1999
3738 Aktywność fizyczna w medycynie holistycznej ; E.Rutkowska 2004
6150 Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku Anna Marchewka 2008
6918 Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku Anna Marchewka, Magdalena Jungiewicz 2008
11513 Aktywność fizyczna w opinii żołnierzy zawodowych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu / Łyżwiński, Bartłomiej. 2010
11831 Aktywność fizyczna w procesie resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych / Post, Justyna. 2015
11846 Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia / Ronikier, Aleksander. 2004
306 Aktywność fizyczna w programach i podczas realizacji wycieczek szkolnych ; Piotr Sobolewski 1998
7552 Aktywność fizyczna w programach wychowania przedszkolnego Magdalena Rokicka-Hebel 2008
11232 Aktywność fizyczna w przebiegu choroby Parkinsona a styl artystyczny w malarstwie – analiza przypadku / Niedrygas, Grzegorz. 2018
11634 Aktywność fizyczna w realizacji potrzeb zdrowotnych osób starszych - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu / Żiżka-Salamon, Danuta. 2010
10269 Aktywność fizyczna w różnych typach lekcji wychowania fizycznego chłopców szkół ponadgimnazjalnych / Dorota Groffik, Wiesław Garbaciak, Jacek Polechoński. 2007
2303 Aktywność fizyczna w społeczeństwie konsumpcji a wychowanie fizyczne ; Władysław Pańczyk 2002
9783 Aktywność fizyczna w strukturze czasu wolnego kobiet uczestniczących w klubowych zajęciach fitness / Ewa Stępień, Ewelina Niźnikowska, Jacek Stępień. 2013
5237 Aktywność fizyczna w stylu życia dzieci w wieku 10-13 lat w środowisku małomiejskim Maria Gacek 2007
7774 Aktywność fizyczna w stylu życia grupy osób z zaburzeniami psychicznymi Maria Gacek 2010
4135 Aktywność fizyczna w stylu życia studentek krakowskich uczelni ; Urszula Miązek 2005
11501 Aktywność fizyczna w stylu życia studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego / Marchewka, Justyna. 2010
401 Aktywność fizyczna w wychowaniu rodzinnym ; Krzysztof Piech, Anna Iwanowska 2000
6984 Aktywność fizyczna w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy Barbara Raczyńska, Barbara Długołęcka 2009
11537 Aktywność fizyczna wolontariuszy z różnym doświadczeniem w wolontariacie sportowym, pracujących podczas turnieju UEFA EURO 2012 / Brdak, Marek. 2014
11206 Aktywność fizyczna żołnierzy zawodowych wojsk lądowych podczas kursu podoficerskiego / Kurowski, Grzegorz. 2018
10191 Aktywność fizyczna, jako podstawowy element kompleksowego leczenia otyłości / Marzena Staniek, Justyna Niesporek. 2010
8527 Aktywność i sprawność fizyczna młodzieży licealnej LO nr 2 w Jaworznie Marta Kozera, Ryszard Żarów. 2012
6323 Aktywność i sprawność fizyczna osób w wieku 60-69 lat Barbara Duda 2008
8742 Aktywność i uczestnictwo po urazie rdzenia kręgowego : raport przedstawiający aktualny stan wiedzy Philip M. Ullrich i in. 2012
4925 Aktywność i wypełnienie luk informacyjnych Josif Moisiejewicz Fejgenberg 2006
9947 Aktywność inwestycyjna jako jedno z narzędzi rozwoju turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych powiatów w Polsce / Danuta Żylak, Andrzej Hadzik, Ewa Sadowska-Krępa. 2012
6228 Aktywność krajoznawczo-turystyczna dzieci i młodzieży w edukacji szkolnej Kazimierz Denek 2009
1873 Aktywność kwasnej fosfatazy, katepsyny D i arylosulfatazy w surowicy krwi u zawodników sekcji podniszenia ciężarów po treningu siłowym ; A.Woźniak, T.Drewa, G.Drewa, B.Woźniak, C.Mila-Kierzenkowska, M.Rozwodowska, A.Rakowski 2001
10437 Aktywność mięśnia poprzecznego brzucha i długość wybranych mięśni kompleksu lędźwiowo-miedniczego w różnych typach ustawienia miednicy wśród młodych kobiet / Agnieszka Wnuk, Anita Król, Maciej Polak, Elżbieta Szczygieł, Grzegorz Mańko. 2015
212 Aktywność rekreacyjna a kondycja psychofizyczna jednostki ; Maria Gacek 2000
10529 Aktywność rekreacyjna jako element stylu życia rodziców młodzieży gimnazjalnej / Jolanta Derbich. 2007
4576 Aktywność rekreacyjna mieszkańców Podkarpacia Paweł Rut 2006
9733 Aktywność rekreacyjna seniorów uczestniczących w turnusach rehabilitacyjno-usprawniających : (doniesienie z badań) / Joanna Kupczyk. 2014
2549 Aktywność rekreacyjna warszawskich rodzin usportowionych ; Joanna Kalecińska 2003
8827 Aktywność rekreacyjno-ruchowa : porównanie młodzieży i osób starszych Jacek Zawodny. 2012
11529 Aktywność rekreacyjno-ruchowa dorosłych Polaków na tle cech współczesnego sportu dla wszystkich / Mogiła-Lisowska, Jolanta. 2014
10706 Aktywność rekreacyjno-sportowa młodzieży szkolnej / Ewa Zimna-Walendzik, Andrzej Grzybowski, Ewa Nowacka, Iwona Paradowska-Stankiewicz. 2006
11172 Aktywność rekreacyjno-sportowa praktyków public relations / Dziubiński, Zbigniew. 2018
2541 Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku aktywności zawodowej ; Jerzy Wyrzykowski 2002
2539 Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny młodzieży szkolnej Wrocławia ; Mariusz Sołtysik 2002
2542 Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny osób starszych we Wrocławiu ; Kazimierz Klementowski 2002
2540 Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny studentów Wrocławia (wyniki badań ankietowych) ; Janusz Marak, Mariusz Sołtysik 2002
6013 Aktywność ruchowa w prewencji pierwotnej i wtórnej raka piersi Iwona Malicka 2008
5798 Aktywność ruchowa - atrybutem kultury zdrowotnej człowieka Zdzisław Czaplicki 2008
4053 Aktywność ruchowa - jej znaczenie i rola w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie ; Lidia Karpińska-Sukiennik, Jarosław Filipiak 2005
5656 Aktywność ruchowa - wpływ na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży Iwona Chodorowska 2008
4496 Aktywność ruchowa a całkowita zdolność antyoksydacyjna surowicy krwi ludzkiej ; Anna Gawron, J.Chrzczanowicz, D.Nowak, W.Drygas, A.Jegier, T.Kostka 2006
5608 Aktywność ruchowa a kultura zdrowotna Zygmunt Jaworski 2008
6481 Aktywność ruchowa a nadciśnienie tętnicze Tomasz Zdrojewski 2001
5581 Aktywność ruchowa a nadciśnienie tętnicze Tomasz Zdrojewski 2001
3625 Aktywność ruchowa a nieprzystosowanie społeczne ; Robert Bąk 2004
11583 Aktywność ruchowa a obrzęki u kobiet po mastektomii / Kuchnio, Małgorzata. 2010
3876 Aktywność ruchowa a percepcja bólu u osób starszych - badanie wstępne ; Ewa Borowiak, Tomasz Kostka 2004
1389 Aktywność ruchowa a rozwój cywilizacji ; Teresa Szukalska 2001
6771 Aktywność ruchowa a sprawność funkcjonalna i lokomocyjna osób starszych Violetta Jachimowicz, Tomasz Kostka 2009
10635 Aktywność ruchowa a sprawność wśród weekendowych turystów i osób jeżdżących konno / Izabella Gedl-Pieprzyca, Krzysztof Kaganek. 2006
9306 Aktywność ruchowa alternatywą dla cyfrowego pokolenia / Jarosław Piętowski, Wojciech Siewaszewicz. 2014
7582 Aktywność ruchowa bielańskich seniorek w badaniach kwestionariuszem Seven-Day Recall PA Rafał Rowiński, Anna Rosiak 2010
10810 Aktywność ruchowa dla zdrowia w każdym wieku / Jolanta Derbich. 2016
6893 Aktywność ruchowa dojrzałych kobiet : moda czy konieczność Katarzyna Król, Anna Maszorek-Szymala. 2010
5157 Aktywność ruchowa dorosłej ludności Szczecina Danuta Umiastowska 1996
10457 Aktywność ruchowa dzieci 12-letnich / Dorota Groffik, Wojciech Wąsowicz, Jacek Polechoński. 2008
10228 Aktywność ruchowa dzieci 14-15-letnich z Kielc i Ratyzbony / Iwona Kozieł. 2008
245 Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niewidzącej jako jeden z warunków dbałości o zdrowie ; Jolanta Derbich 1999
10460 Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży o zróżnicowanych proporcjach wagowo-wzrostowych / Teresa Sławińska, Kamila Czajka, Paweł Posłuszny, Paula Wiśniewska. 2008
1073 Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym ; Janusz Maciaszek 1996
5149 Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w opinii rodziców Danuta Umiastowska 1998
3255 Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym ; Katarzyna Sępowicz-Buczko 2003
5159 Aktywność ruchowa dzieci w wieku 9 i 13 lat w zależności od miejsca zamieszkania Danuta Umiastowska 1996
10562 Aktywność ruchowa dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi / Danuta Umiastowska. 2007
10199 Aktywność ruchowa dziecka w świetle podstaw programowych wychowania przedszkolnego / Marzena Staniek, Justyna Niesporek. 2010
10543 Aktywność ruchowa dziewcząt i chłopców w wieku 6-12 lat / Dorota Groffik, Karel Frömel. 2007
6156 Aktywność ruchowa dziewcząt w czasie wolnym - kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych Gabriela Karkoszka 2008
11 Aktywność ruchowa i racjonalne żywienie podstawą zdrowia i kondycji fizycznej nauczycieli i uczniów ; Minczakiewicz Elżbieta 2000
7734 Aktywność ruchowa i styl życia gimnazjalistów Iwona Otręba, Joanna Waleczek 2011
10632 Aktywność ruchowa i wskaźnik BMI a pojemność życiowa płuc rzeczywista i należna ludzi dorosłych Mieczysław Bytniewski, Jolanta Danielewicz, Alicja Pazur. 2006
822 Aktywność ruchowa i zachowania taktyczne tenisistów podczas Międzynarodowych Mistrzostw Francji - Roland Garros 1996 ; Adam Królak 1996
5541 Aktywność ruchowa jako czynnik wpływający na zdolność wysiłkową kobiet po odjęciu piersi Katarzyna Pawłowska 2007
11852 Aktywność ruchowa jako miernik poziomu sprawności motorycznej 13-, 16-letnich uczennic gimnazjum / Cyganiuk, Jadwiga. 2004
3869 Aktywność ruchowa kobiet a problemy okresu menopauzy ; A.Rudzińska, J.Dąbrowska, J.Nowotny, M.Gędłek, D.Fudalej 2004
9416 Aktywność ruchowa kobiet w ciąży / Ałła Danilenko. 2013
1305 Aktywność ruchowa korygująca otyłość [zawiera także konspekty z gimnastyki korekcyjnej dla kl.I-III i III-IV] ; Sławomir Owczarek 1989
5937 Aktywność ruchowa krakowskich studentów a ich sprawność fizyczna Wacław Mirek 2008
9529 Aktywność ruchowa ludzi starszych - perspektywy i oczekiwania : (komunikat z badań) / Wanda Kulesza. 2011
3023 Aktywność ruchowa ludzi starszych czynnikiem adaptacyjnym do określonego wysiłku fizycznego ; Anna Bicka, Ewa Kozdroń 2003
5238 Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym od nauki Ewa Mędrala-Kuder 2007
2104 Aktywność ruchowa młodzieży licealnej ; Krystyna Skibińska 2002
1344 Aktywność ruchowa młodzieży licealnej ; Krystyna Skibińska 2001
1948 Aktywność ruchowa młodzieży licealnej ; Krystyna Skibińska 2002
342 Aktywność ruchowa młodzieży m.Opola ; Maria Cenkowska 1997
11492 Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym / Zawadzka, Bożena. 2010
4359 Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym.Preferencje - Bariery -Uwarunkowania ; Adam Jurczak 2005
4143 Aktywność ruchowa młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego ; Adam Jurczak 2005
4923 Aktywność ruchowa nauczycieli w czasie wolnym Grażyna Kosiba 2006
4860 Aktywność ruchowa nauczycieli w czasie wolnym Grażyna Kosiba 2006
10532 Aktywność ruchowa nauczycieli w wykorzystaniu czasu wolnego na przykładzie badań nauczycieli słupskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Danuta Narożna. 2007
10638 Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych / Krzysztof Kaganek. 2006
10829 Aktywność ruchowa osób starszych na terenach wiejskich powiatu trzebnickiego / Ewa Przysiężna, Liliana Jaworska, Joanna Szczepańska-Gieracha. 2016
10630 Aktywność ruchowa osób w podeszłym wieku / Jolanta Adach. 2006
9454 Aktywność ruchowa osób z rzadkimi zaburzeniami rozwojowymi. Autyzm, zespoły Retta i Aspergera / Zbigniew Szot, Tomasz Szot. 2013
10585 Aktywność ruchowa piłkarzy nożnych w walce sportowej na przykładzie MŚ 2006 w Niemczech w relacji "jeden przeciw jednemu"i "jeden przeciw grupie" / Jerzy Brzyski. 2007
11849 Aktywność ruchowa potrzebą życia / Omelan, Aneta. 2004
3117 Aktywność ruchowa starszych mieszkańców Łodzi ; Ewa Borowiak, Tomasz Kostka 2003
10388 Aktywność ruchowa studentów AWF : nowa koncepcja kształcenia w uczelniach wyższych / Dorota Groffik, Krystyna Górna-Łukasik, Karel Frömel. 2009
10568 Aktywność ruchowa studentów kończących studia / Tomasz Lisicki. 2007
5000 Aktywność ruchowa studentów uczących się w Pomorskiej Akademii Medycznej i Politechnice Szczecińskiej Maria Makris 2006
10809 Aktywność ruchowa studentów VI roku Akademii Medycznej w Gdańsku / Anna Wróblewska. 2006
9316 Aktywność ruchowa sześcioletnich dzieci warszawskich i jej związki ze sprawnością fizyczną / Dorota Trzcińska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska. 2013
10561 Aktywność ruchowa uczniów na przykładzie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Suwałkach / Stanisława Starzyńska, Marta Michniewicz. 2007
5082 Aktywność ruchowa uczniów Pomorza Zachodniego Danuta Umiastowska 2000
10798 Aktywność ruchowa w czasie wolnym studentów AWF w Krakowie : (kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Wychowanie Fizyczne) / Wanda Kulesza. 2006
11065 Aktywność ruchowa w czasie wolnym uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi / Maszorek-Szymala, Anna. 2017
7948 Aktywność ruchowa w kreacji zdrowia i profilaktyce chorób osób dorosłych w polskiej myśli lekarskiej XX wieku Henryk Kuński. 2001
7581 Aktywność ruchowa w procesie pomyślnego starzenia się Ewa Kozdroń, Anna Leś 2010
7766 Aktywność ruchowa w profilaktyce zaburzeń rozwoju i zdrowia u dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska. 1997
5494 Aktywność ruchowa w profilaktyce zaburzeń rozwoju i zdrowia u dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska 1997
6548 Aktywność ruchowa w profilaktyce zaburzeń rozwoju i zdrowia u dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska 1997
860 Aktywność ruchowa w świadomości kobiet-matek ; U.Parnicka 2000
2131 Aktywność ruchowa w świadomości rodziców uczniów gimnazjum ; Jadwiga Cyganiuk, Andrzej M.Mysiurski 2002
6452 Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie (Łódź, 25-26 czerwca 2004 r.) Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 2004
1505 Aktywność ruchowa z piłką w wychowaniu fizycznym ; Tadeusz Rzepa 2001
10646 Aktywność ruchowa zawodowych strażaków / Piotr Wójciak, Jolanta Adach. 2006
10535 Aktywność sportowa a formy wypoczynku urlopowego / Anna Perzyńska-Biskup. 2007
9523 Aktywność sportowa a rozwój morfofunkcjonalny kobiet / Dariusz Lenart. 2011
8008 Aktywność sportowa dziewcząt i chłopców z uszkodzeniem narządu wzroku Paweł Żychowicz, Iwona Pławny 2007
8889 Aktywność sportowa i jej związek z energetycznymi i czasowymi parametrami temperamentu Łukasz Bojkowski. 2012
9078 Aktywność sportowa i rekreacja ruchowa studentów wybranych wyższych szkół niepublicznych w Warszawie / Joanna Radiuk-Strzeżak. 2011
8479 Aktywność sportowa i rekreacyjna warszawskich studentów Elżbieta Biernat. 2011
11577 Aktywność sportowa młodzieży jako element profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych / Słowik-Gabryelska, Anna. 2010
10430 Aktywność sportowa studentów i studentek Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w kontekście stanu odżywienia i jakości żywienia / Anna Krajewska, Anna Słowik-Gabryelska. 2008
9242 Aktywność turystyczna - motywy podejmowania wśród studentów / Monika Sławek. 2013
11584 Aktywność turystyczna kobiet w okresie menopauzy / Słowik-Gabryelska, Anna. 2010
9235 Aktywność turystyczna Polonii Kanadyjskiej na przykładzie mieszkańców Vancouver / Karolina Stadnik. 2012
8605 Aktywność turystyczna pracowników administracji samorządowej na przykładzie badań warszawskich Elżbieta Biernat 2011
10446 Aktywność turystyczna studentów Akademii im.Jana Długosza w Częstochowie : badania pilotażowe / Joanna Rodziewicz-Gruhn, Maria Pyzik, Karol Pilis, Cezary Michalski. 2008
5630 Aktywność turystyczno-rekreacyjna przebywających w ośrodku wczasowym Jacek Zawodny 2008
135 Aktywność wybranych enzymów i stężenie metabolitów komórkowych w osoczu krwi mężczyzn i kobiet po wysiłku pływackim ; S.Poprzęcki, B.Kłapcińska, C.Opyrchał 1999
4746 Aktywność wybranych enzymów, stężenie oksypuryn oraz kwasu moczowego u młodych zawodników piłki nożnej Katarzyna Kowalczyk 2006
10400 Aktywność zawodowa a aktywność fizyczna czynnych zawodowo fizjoterapeutów / Renata Śleboda, Justyna Kosińska. 2009
10582 Aktywność zawodowa jako wyznacznik uczestnictwa młodzieży akademickiej w rekreacji ruchowej i turystyce / Mariusz Sołtysik. 2007
7304 Aktywny i zdrowy styl życia : wiedza dziewcząt i chłopców w okresie dorastania Krystyna Górna-Łukasik, Danuta Groffik, Karel Frőmel, Krzysztof Skalik, Wojciech Wąsowicz. 2010
11591 Aktywny styl życia i jego znaczenie w walce z chorobami niezakaźnymi XXI wieku / Lipko, Maria. 2010
462 Aktywny udział rodziców w przemianach oświatowych z perspektywy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej ; Michał Józef Kawecki 1996
3894 Aktywny wypoczynek nad wodą ; Aldona Zawalska, Krzysztof Zawalski 2004
10012 Aktywny wypoczynek w plenerze z nietypowymi rzutami / Dorota Kamień. 2015
6650 Album fotografii sportowej jako traktat o "Filozofii sportu" Anna Kossowska 2009
2853 Aleksander Kamiński kreatorem samorealizowania się młodzieży w aktywnych formach wypoczynku ; Zofia Źukowska 2003
9647 Alergia pokarmowa - wyzwanie dla pacjenta / Iwona Traczyk. 2011
8207 Alergia u pacjenta po terapii metodą kinesiotapingu - opis przypadku Emilia Mikołajewska. 2010
2079 Alkohol i ciąża ; Paulin Moszczyński 2001
2977 Alkohol w środowisku sportowców ; Weronika Wrona-Wolny 1993
5171 Alkoholizm - przyczynek do epidemiologii Kładna Aleksandra 1996
549 Alkoholizm a wychowanie fizyczne i sport (fragmenty pracy doktorskiej p.t. Indywidulane i środowiskowe determinanty spożywania alkoholu wśród sportowców) ; Weronika Wrona-Wolny 1993
5616 Alkoholowy zespół płodowy Krystyna Piwko 2008
2681 Alternatywa dla sterydów ; A.Zając, B.Przymęcka 1991
11554 Alternatywna metoda wyznaczania maksymalnego poboru tlenu (VO2max) przez organizm człowieka / Szubert, Józef. 2017
5373 Alternatywne formy wychowania fizycznego i sportu szkolnego Wojciechowski Rafał 2007
5013 Alternatywne metody badania wyników sportowych w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych Paweł Cięszczyk 2004
5809 Alternatywne sposoby oceny mocy - przegląd testów boiskowych Robert Makuch 2008
5374 Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego Jolanta Szyler 2007
6140 Alternatywny program zajęć z wf - "Szkolna Akademia Golfa" Jacek Banach 2008
5852 Ambulatoryjne leczenie chorych z obrzękiem limfatycznym Małgorzata Mrozińska 2006
8302 Ambulatoryjny program rehabilitacji pulmonologicznej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) doniesienie wstępne Michał Majewski, Krystyna Rożek, Olufunmilayo Alawale 2010
1367 Amoniak w pracujących mięśniach. Powstawanie i znaczenie w przemianie materii ; G.Lutosławska 1998
10988 Ampfutbol w praktyce i w badaniach naukowych / Zofia Kasińska, Tomasz Tasiemski. 2016
10299 An Analysis of "The Gymnastics Battle at Stockholm Elementary Schools" / Pia Lundquist Wanneberg. 2015
11309 An analysis of social competences of professionally active physiotherapists in southeastern Poland – a pilot study / Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka Beata. 2019
7677 An evaluation of the execution of the educational and informational needs of women during hospital treatment for breast cancer Irena Dorota Karwat, Witold Kołłątaj, Barbara Kołłątaj, Halina Piecewicz-Szczęsna. 2010
10745 An Examination of Approach Run Kinematics in Track and Field Jumping Events / Hubert Makaruk, Jared Marak Porter, Marcin Starzak, Edward Szymczak. 2016
10773 Anaerobowa wydolność, spoczynkowe stężenie hormonów we krwi i wzrokowo-motoryczna zdolność u polskich szermierek (szpada) o wyższym i niższym poziomie umiejętności / Zbigniew Obmiński, Helena Mroczkowska, Lech Borkowski, Jan Supiński. 2016
11556 Anaerobowe zdolności motoryczne piłkarzy w wieku 9-15 lat objętych programem Polish Soccer Skills / Kalinowski, Paweł. 2017
8363 Analiza akcji bramkowych w meczach piłkarskich najwyższej rangi międzynarodowej Józef Bergier, Tomasz Buraczewski. 2011
10609 Analiza aktywności bokserów podczas zawodów / Aleksiej Gaskow, Włodzimierz Kuzmin, Włodzimierz Deniskin. 2006
9987 Analiza aktywności elektromiograficznej mięśni kostki na stabilnym i niestabilnym podłożu / Monika Błaszczyszyn, Joanna Kidoń. 2014
2372 Analiza aktywności siatkarzy w realizacji wyróżnionych działań w grze ; Dariusz Mroczek 2001
9988 Analiza asymetrii czynnościowej w rzucie baseballowym z wykorzystaniem EMG / Mariusz Konieczny. 2014
4944 Analiza bramek zdobytych po stałych fragmentach gry w Mistrzostwach Świata Niemcy 2006 Zbigniew Witkowski 2006
1205 Analiza chodu sportowego rozegranego na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney ; Krzysztof Kisiel 2001
10204 Analiza czynników motywacji wewnętrznej u zawodników judo i osób uprawiających pszczyńską sztukę walki / Karolina Kostorz, Aleksandra Budzisz, Anna Gniezińska. 2014
6116 Analiza czynników warunkujących sukcesy najlepszych zespołów w ME 2008 w piłce nożnej Władysław Żmuda 2008
11335 Analiza czynników wpływających na jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych / Redlicka, Justyna. 2017
6361 Analiza czynników związanych z obecnością objawów depresji wśród studentów Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Cz.2 Joanna Szczepańska, Zuzanna Klin, Anna Jaroszewska, Roman Ciesielski 2008
8256 Analiza czynności oraz interakcji między nauczycielem a uczniami Paweł Kożuch, Jerzy Galara. 2011
4936 Analiza czynności z piłką u czołowych pomocników Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2004 r. Józef Bergier 2006
10666 Analiza deklarowanej aktywności ruchowo-sportowej gimnazjalistów - uczestników Ogólnopolskich Obozów Młodzieżowych, Olsztyn 2004-2005 / Marian Fiedor. 2006
10101 Analiza długości i częstotliwości cyklu ruchowego kraulistek podczas pływackich Mistrzostw Świata 2009 / Czesław Opyrchał, Ryszard Karpiński, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Jakub Karpiński. 2011
10246 Analiza dojrzałości szkolnej siedmioletnich dzieci / Iwona Otręba, Joanna Waleczek. 2008
3264 Analiza dominującego obciążenia fizycznego koszykarzy reprezentujących różne grupy wiekowe podczas zawodów i treningów ; Mindaugas Balciunas, Stanislovas Stonkus 2003
3526 Analiza dorastania wysokości ciała chłopców ; R.Źarów 1995
10154 Analiza dostępności wczesnej rehabilitacji poudarowej na terenie Miasta Krakowa / Szymon Pasiut, Paulina Oleś, Joanna Stożek, Elżbieta Mirek, Jadwiga Szymura. 2014
3948 Analiza dynamiki walki światowej czołówki szermierzy ; R.M.Kalina, T.Stusiński 2004
10248 Analiza dynamiki zmian sprawności siłowej oszczepników z wykorzystaniem szeregów czasowych / Adam Maszczyk. 2008
4940 Analiza działań obronnych podczas rzutów rożnych drużyn Idea Ekstraklasy w sezonie 2004/2005 Miłosz Stępiński 2006
8199 Analiza działań startowych zawodników i zawodniczek judo na podstawie rezultatów mistrzostw Europy seniorów i seniorek Tbilisi 2009 r. Kazimierz Witkowski, Jarosław Maśliński, Tadeusz Stefaniak, Dariusz Tabisz 2010
6585 Analiza działań z piłką bramkarzy najlepszych reprezentacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2006 roku Grzegorz Jakubiszyn, Henryk Duda 2009
6702 Analiza gry Polskiej Reprezentacji w meczach do mistrzostw Europy - EURO 2008 / Henryk Duda, Daniel Dawiec. 2009
5949 Analiza gry reprezentacji Polski na tle najlepszych drużyn Europy - 2008 Władysław Żmuda 2008
4945 Analiza gry reprezentacji Polski ns MŚ - 2006 na tle współczesnych tendencji w piłce nożnej Władysław Żmuda 2006
4862 Analiza gry w piłce siatkowej przez obserwowane moduły składników gry i techniczne zdarzenia siatkarskie Małgorzata Anioł 2006
7651 Analiza gry zawodników Manchesteru United w Lidze Mistrzów w sezonie 2008/2009 Władysław Żmuda, Zbigniew Witkowski. 2010
5032 Analiza i ocena atrakcyjności terenów leśnych Ińskiego Parku Krajobrazowego dla turystyki, rekreacji i wypoczynku Elżbieta Sieńko 2004
2270 Analiza i ocena gry w tenisie stołowym ; Stanisław Nowak 1994
7654 Analiza i podsumowanie rundy jesiennej 2009 Władysław Żmuda 2010
7498 Analiza i podsumowanie sezonu ekstraklasy 2009/2010 (runda wiosenna). Cz.1 Władysław Żmuda. 2010
7668 Analiza i podsumowanie sezonu ekstraklasy 2009/2010 (runda wiosenna). Cz.2 Władysław Żmuda. 2010
2368 Analiza ilościowa i jakościowa stosowanych sposobów zagrywki i ataku w siatkówce halowej i minisiatkówce ; Tomasz Seweryniak 2001
1555 Analiza jednostki treningowej pływaka ; Stanisław Przybylski, Piotr Makar 2001
1453 Analiza kinematyczna rzutu piłki do kosza z wyskoku ; S.Kornecki, I.Lenart 1997
10097 Analiza kinezjologiczna wybranych ćwiczeń siłowych górnej części ciała dla poszczególnych stylów pływackich / Artur Gołaś, Grzegorz Zydek. 2011
9990 Analiza kroku płotkowego z wykorzystaniem algorytmów wizji komputerowej na przykładzie zawodnika o wysokim poziomie wytrenowania / Krzysztof Przednowek, Janusz Iskra, Tomasz Krzeszowski. 2014
9951 Analiza materialnego potencjału usługowego dla rozwoju turystyki konferencyjnej w województwie śląskim / Krzysztof Cieślikowski, Joanna Kantyka. 2012
9456 Analiza mocy kończyn dolnych i różnych typów reakcji u zawodników hokeja na trawie na wysokim poziomie zaawansowania sportowego / Jacek Adrian, Aleksandra Nowak, Andrzej Wieczorek, Krzysztof Rachwalski, Marek Molewski, Robert Śliwowski, Jacek Wieczorek. 2013
5452 Analiza modelu budowy ruchów MOSAIC Wacław Petryński 2007
10605 Analiza morfologiczna windsurferów w Formule Windsurfing w świetle korelacji rang spearmana / Monika Chudecka. 2006
10667 Analiza motywów aktywności ruchowo-sportowej deklarowanej przez gimnazjalistów : uczestników ogólnopolskich obozów młodzieżowych, Olsztyn 2004-2005 / Marion Fiedor, Zygmunt Sawicki. 2006
6316 Analiza numeryczna pola temperatur w obszarze tkanki skórnej dla zróżnicowanych zewnętrznych i wewnętrznych stanów cieplnych Bohdan Mochnacki, Marek Jasiński 2009
2170 Analiza obciążeń mikrocykli startowych w piłce siatkowej na przykładzie I-ligowych zespołów kobiecych ; Anna Kuder 1994
2167 Analiza obciążeń treningowych jako czynnik optymalizacji treningu sportowego (na przykładzie I-ligowego zespołu piłki ręcznej mężczyzn) ; Henryk Sozański, Jacek Zglinicki, Andrzej Kosmol, Zbigniew Tyc 1994
1758 Analiza obciążeń treningowych w makrocyklu rocznym w skoku w dal zawodniczki na poziomie mistrzowskim ; Anna Maszorek 1997
2970 Analiza obciążeń w makrocyklu treningowym triatlonisty ; Leszek Szmuchrowski, Piotr Łukawski 1993
1813 Analiza obrażeń narciarskich u czołowych polskich alpejczyków (1987-2000) ; Kazimierz Chojnacki, Łukasz Kusion 2001
867 Analiza obrażeń sportowych w piłce nożnej na podstawie danych Poradni Medycyny Sportowej w Częstochowie ; Andrzej Grzybowski, Witold Radzioch 2000
894 Analiza obrażeń w sportach walki w materiale Poradni Medycyny Sportowej w Częstochowie ; Witold Radzioch, Andrzej Grzybowski, Paweł Łęgosz, Waldemar Łatacz 2000
2609 Analiza odbić w trójskoku ; M.Bajbak 1992
11251 Analiza opinii środowiska medycznego oraz pacjentów na temat prawnych regulacji wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce / Woźnica, Dalia. 2018
8358 Analiza parametrów czasowo-przestrzennych chodu osób starszych w aspekcie treningu Marciniak Tomasz 2011
10434 Analiza pedobarograficzna obciążenia stopy w czasie chodu z użyciem kijów Nordic Walking / Wojciech Cieśla, Krzysztof Gieremek, Jarosław Drabik, Michał Górny. 2015
1790 Analiza podań piłkarzy nożnych Legii Warszawa w Lidze Mistrzów 1995/1996 ; Józef Bergier 1997
6584 Analiza podań piłki w meczach finałowych VI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet (Anglia 2005) Andrzej Soroka 2009
11495 Analiza porównawcza aktywności fizycznej uczniów miejskich i wiejskich na podstawie Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) Boruszczak, Krzysztofa. 2010
2878 Analiza porównawcza biegu na nartach krokiem z odbicia i trzech kroków łyżwowych ; oprac.na podst.pracy B.Bilodeau i in. ogłoszonej w "Medicine and Science in Sport and Exercise" 1992, vol.24, nr 8 1994
10000 Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do 10 lat ocenianej testem TGMD-2 / Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Waldemar Skowroński, Izabela Rutkowska. 2014
3645 Analiza porównawcza dystrybucji podskórnej tkanki tłuszczowej u pięcioboistów i pływaków ; B.Pacelt, L.Ilnicka 1992
2847 Analiza porównawcza makroskopowych cech wybranych mięśni koszykarzy i ciężarowców ; Lidia Ilnicka 1995
1759 Analiza porównawcza obciążeń treningowych dwóch grup wiekowych piłkarzy nożnych ; Andrzej Zieliński 1997
2214 Analiza porównawcza obciążeń treningowych siatkarzy ; Dariusz Kielak 1994
8451 Analiza porównawcza podstaw programowych z wychowania fizycznego Ewa Czerska. 2011
7262 Analiza porównawcza sprawności działań 1x1 finalistów Mistrzostw Świata i Ligi Mistrzów 2008 Robert Śliwowski, Artur Papierowski, Andrzej Wieczorek. 2010
7958 Analiza porównawcza stężenia zredukowanego glutationu (GSH) w krwinkach czerwonych i stężenia produktów peroksydacji lipidów (TBARS) w osoczu krwi u wioślarzy w czterech okresach rocznego cyklu treningowego Joanna Karolkiewicz, Łucja Szczęśniak. 2001
1761 Analiza porównawcza stosowanych obciążeń treningowych w okresie przygotowawczym w skoku w dal wybranych zawodniczek ; Anna Maszorek 1997
11476 Analiza porównawcza studentów turystyki i rekreacji oraz członków ich rodzin pod względem aktywności fizycznej oraz zachowań zdrowotnych / Walczak, Małgorzata. 2010
3400 Analiza porównawcza wyników najlepszych lekkoatletów świata i Polski w latach 1979-1989 ; Stanisław Furdal 1991
5051 Analiza powysiłkowych fluktuacji stężeń kortyzolu i testosteronu we krwi u młodych sportowców Zbigniew Obmiński 2007
6064 Analiza poziomu motoryki dziewcząt i chłopców na przykładzie czwórbojów lekkoatletycznych - badania własne Robert Truchan 2008
8293 Analiza poziomu sprawności psychomotorycznej i mocy anaerobowej u dziewcząt uprawiających biegi krótkie Anna Iwińska. 2011
626 Analiza przebiegu walki judo na podstawie jej struktury czasowej - badania porównawcze ; Stanisław Sterkowicz, Paweł Maślej 1999
6734 Analiza przyczyn występowania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy wśród pacjentów hospitalizowanych w SPSW w Zamościu Katarzyna Wójtowicz-Chomicz, Małgorzata Kowal, Aneta Liga-Car, Andrzej Borzęcki 2009
10015 Analiza przydatności testów ze wzrokowym sprzężeniem zwrotnym w ocenie koordynacji wzrokowo-ruchowej u osób zdrowych / Anna Słupik, Anna Mosiołek, Alicja Ruszczak, Mateusz Kruszyński, Rafał Babecki, Łukasz Polak, Dariusz Białoszewski. 2015
9308 Analiza przygotowań reprezentacji Polski w rugby na wózkach do startu w Mistrzostwach Świata w Vancouver 2010 / Łukasz Szymczak, Joanna Bauerfeind, Tomasz Tasiemski. 2013
10313 Analiza psychologiczna młodych tenisistów ziemnych / Mariusz Nocoń. 2006
9152 Analiza rekordów świata we freedivingu jako wskaźnika potencjału adaptacyjnego człowieka do nurkowania z zatrzymanym oddechem / Andrzej Ostrowski, Mirosław Juszkiewicz, Marek Strzała, Dariusz Mucha, Arkadiusz Stanula. 2012
6713 Analiza rozgrywek sezonu 2008/2009 Władysław Żmuda. 2009
11400 Analiza rozkładu napięcia mięśni niemowląt urodzonych przedwcześnie na podstawie badania PodoBaby / Stępowska, Jolanta. 2017
3529 Analiza różnic płciowych w wysokości ciała i długości tułowia na podstawie średnich-ciągłych krzywych na przykładzie populacji belgijskiej ; S.Kozieł, R.Hauspie 1995
3521 Analiza różnic wewnątrzparowych w samoocenie osiągnięć życiowych u dorosłych bliźniąt MZ i DZ ; D.Lubicka 1995
7953 Analiza ruchu w piłce nożnej Tadeusz Ruchlewicz, Robert Staszkiewicz 2004
3677 Analiza ruchu w piłce nożnej ; Tadeusz Ruchlewicz, Robert Staszkiewicz 2004
9964 Analiza składu ciała maratończyków, przed i po biegu, mierzona za pomocą impedancji bioelektrycznej / Bożena Regulska-Ilow, Aureliusz Kosendiak, Klaudia Konikowska, Dorota Różańska, Rafał Ilow, Anna Kawicka, Katarzyna Dudziak. 2014
11895 Analiza składu ciała zawodników skoków na trampolinie w wieku 10-13 lat / Hes, Bartłomiej. 2019
9394 Analiza skuteczności gry w ofensywie prawo i leworęcznych siatkarzy światowej klasy / Łukasz Lamcha, Anatol Skrypko, Jan Łojewski, Michał Doliński. 2012
2980 Analiza skuteczności gry uczestników XIII Mistrzostw Europy Juniorów w piłce siatkowej (Poznań 1992) ; Dariusz Gintowt,Józef Wołyniec 1993
11619 Analiza skuteczności gry zawodników niepełnosprawnych uprawiających piłkę siatkową na siedząco / Jadczak, Łukasz. 2010
10990 Analiza skuteczności wybranych metod fizjoterapii w leczeniu obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii / Rafał Sapuła, Joanna Braniewska, Ryszard Weremczuk, Marta Wolanin, Joanna Sapuła. 2017
5014 Analiza somatyczna zawodników wagi lekkiej startujących podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie (1996) i Sydney (2000) oraz ich wpływ na wynik sportowy Krzysztof Krupecki 2004
4636 Analiza sposobu gry zespołu siatkówki (na przykładzie meczów finałowych PLS 2004) Maciej Kosmol, Agnieszka Kosmol, Anna Kuder, Michał Kosmol 2006
8992 Analiza spożycia błonnika i tłuszczu oraz wybranych parametrów antropometrycznych piłkarzy i szczypiornistów Katarzyna Janiszewska, Katarzyna Przybyłowicz, Monika Szyszko. 2012
10304 Analiza sprawności cech krążeniowo-oddechowych w rocznym cyklu treningowym kolarzy / Miłosz Czuba, Adam Zając. 2006
6340 Analiza sprawności oraz struktury somatycznej - studentów AWF i PWST w Krakowie Tadeusz Ambroży, Paweł kowalski, Izabela Zając-Gawlak 2009
10687 Analiza stabilności posturalnej w grupie młodych aktywnych fizycznie mężczyzn po przebytym urazie skrętnym stawu skokowo-goleniowego / Agata Masłoń, Marcin Burdacki, Dorota Czechowska, Joanna Golec, Elżbieta Szczygieł, Edward Golec. 2016
10203 Analiza stabilności posturalnej w mikrocyklu treningowym w żeglarstwie deskowym / Przemysław Zybko, Michał Staniszewski, Ida Wiszomirska. 2014
7736 Analiza startu najlepszego polskiego biathlonisty w zawodach Pucharu Świata w roku olimpijskim przed Igrzyskami Olimpijskimi - Vancouver 2010 Jan Jopkiewicz 2011
6722 Analiza strategiczna w zarządzaniu opieką pielęgniarską i położniczą Anna Ksykiewicz-Dorota, Sylwia Gradowska-Burczyk 2009
6726 Analiza strategiczna w zarządzaniu opieką pielęgniarską i położniczą Anna Ksykiewicz-Dorota, Sylwia Gradowska-Burczyk 2009
11709 Analiza strukturalna Skali Motywacji Sportowej SMS-28 / Rogowska, Aleksandra. 2018
2004 Analiza systemu doboru i selekcji w klubach piłki nożnej ; Mariusz Kowalski 1996
9098 Analiza szkolenia lekkoatletów z uszkodzeniem narządu wzroku uprawiających biegi średnie, w przygotowaniach do Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach w 2004 i w Pekinie w 2008 roku / Grzegorz Bednarczuk, Izabela Rutkowska, Bartosz Molik, Waldemar Skowroński, Natalia Morgulec-Adamowicz. 2012
7671 Analiza taktyki mistrzostw świata w RPA 2010 : (tłumaczenie z Raportu FIFA) Miłosz Stępiński. 2010
8395 Analiza techniki ataku półfinalistów i finalistów Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Feliksa Stamma 2009 r. Sławomir Ślusarczyk. 2011
3274 Analiza techniki pływania zawodnika z jednostronną amputacją na wysokości nadgarstka oraz przykurczem zgięciowym w stawie łokciowym ; Grzegorz Konieczny, Krystyna Antoniak-Lewandowska 2003
2891 Analiza techniki polskich trójskoczków juniorów na tle typologii Haya ; Krzysztof Zuch 1994
9997 Analiza trafności decyzji sędziów koszykówki w rozgrywkach PZKosz / Michał Witosławski, Bogusław Słupczyński, Tomasz Danielik, Wojciech Szczucki. 2013
10307 Analiza trendów rozwojowych skuteczności strzeleckiej w biathlonie w latach 1997-2004 / Dagmara Gerasimuk. 2006
1364 Analiza trendów rozwojowych w biegach narciarskich na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich w latach 1956-1995 ; Z.Kuraś 1998
2697 Analiza trudności układów ćwiczeń dowolnych finalistek XXV Mistrzostw Świata w gimnastyce sportowej ; Kazimierz Barański, Danuta Fidusiewicz 1990
2685 Analiza trudności układów ćwiczeń dowolnych finalistów XXV mistrzostw świata w gimnastyce sportowej ; Kazimierz Barański, Bohdan Petrowicz, Jarosław Skowron 1990
10311 Analiza typów uzdolnień ruchowych oraz siły jako cechy wiodącej w efektywnym procesie naboru i selekcji w rzucie oszczepem / Adam Maszczyk. 2006
8635 Analiza użyteczności pomiarów stężeń hormonu wzrostu w moczu judoków jako wskaźnika hormonalnej reakcji przysadki mózgowej na trening Zbigniew Obmiński 2010
8502 Analiza w piłce nożnej - podejście systemowe Jakub Myszkorowski. 2011
7525 Analiza wartości składowej pionowej siły reakcji podłoża oraz indeksu symetryczności podczas chodu u chorych leczonych metodą Ilizarowa w celu egalizacji korekcji osi podudzia Małgorzata Morasiewicz, Piotr Koprowski, Zdzisław Wrzosek, Szymon Dragan 2010
2930 Analiza wieloletniego cyklu treningowego biegacza (400 m p.pł) ; Janusz Iskra, Andrzej Kosmol 1994
9002 Analiza wpływu różnych poziomów aktywności fizycznej na ryzyko sercowo-naczyniowe : wyniki 17-letniej prospektywnej obserwacji mężczyzn w wieku średnim Wojciech Drygas, Anna Jegier, Tomasz Kostka, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk, Joanna Kozińska, Magdalena Kwaśniewska. 2012
10112 Analiza wpływu warunków somatycznych i wybranych czynników sprawności fizycznej na poziom sportowy młodych tenisistów w kolejnych etapach szkolenia / Wojciech Olsza. 2011
7449 Analiza wskaźnikowa - instrument efektywnego zarządzania Piotr Książek i in. 2010
5248 Analiza wskaźników równowagi kwasowo-zasadowej u piłkarzy w półrocznym cyklu treningowym Pytasz Agata 1993
9976 Analiza wybranych parametrów postawy ciała zawodników uprawiających skoki do wody / Justyna Drzał-Grabiec, Ewa Puszczałowska-Lizis. 2014
5086 Analiza wybranych programów wf dla gimnazjum Renata Czarniecka 2007
10033 Analiza wybranych reakcji równoważnych a postawa ciała bramkarzy reprezentacji Polski juniorów w piłce ręcznej / Katarzyna Bieniek, Jacek Wilczyński. 2014
8991 Analiza wybranych wskaźników antropometrycznych u dzieci i młodzieży uprawiającej sport zespołowo i indywidualnie Jolanta Wrzesińska, Anna Jegier. 2012
893 Analiza wybranych wskaźników wydolności tlenowej i beztlenowej u zapaśników w okresie przygotowawczym ; Zbigniew Jastrzębski, Radosław Laskowski 2000
1267 Analiza wykorzystania czasu lekcji kultury fizycznej ; Włodzimierz Puczyński 1990
7458 Analiza wyników czołówki światowej chodziarzy na dystansie 50 km (2005-2008) w kontekscie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Londynie Krzysztof Kisiel, Wacław Mirek. 2010
2710 Analiza wyników sportowych w kombinacji norweskiej I.O. Calgary ; Bożena Januć 1990
2124 Analiza wyników w skokach lekkoatletycznych na Mistrzostwach Świata (lata 1983-1993) ; Piotr Bora 1995
4364 Analiza wysiłku fizycznego studentów podczas zajęć taekwon-do ; Zbigniew Bujak 2005
5271 Analiza wysklepienia stóp 16-letnich uczniów w świetle wybranych technik plantograficznych Dorota Trzcińska 2007
10040 Analiza zachowań agresywnych ze względu na płeć w grupach sportowców i nietrenujących / Aleksandra Budzisz, Karolina Kostorz, Monika Nawrocka. 2014
11267 Analiza zachowań żywieniowych mężczyzn wyczynowo i amatorsko trenujących piłkę siatkową / Gacek, Maria. 2018
4293 Analiza zależności siły mięśni rotujących ramię od kąta odwiedzenia ramienia u sportowców ; Rafał Szafraniec, Wiesław Tomaszewski, Andrzej Czamara 2005
1514 Analiza zależności warunkujących skuteczność działania koszykarzy ; Jacek Dembiński 2001
1616 Analiza zawodów podstawą oceny rozwoju gimnastyków ; Kazimierz Kochanowicz, Józef Karniewicz 2001
5908 Analiza zdolności do pracy osób niepełnosprawnych z nowotworami układu moczowo-płciowego Genrih Zaborovskij 2007
10283 Analiza zmian adaptacyjnych w organizmach kolarzy szosowych pod wpływem wieloletniego treningu wytrzymałościowego / Miłosz Czuba, Tomasz Zając, Katarzyna Pogon. 2006
6354 Analiza zmian w obwodach kończyny górnej u kobiet po mastektomii uczestniczących w rehabilitacji ruchowej Małgorzata Bąk 2008
882 Analiza zmian w układzie krążenia sportowców wyczynowych z uwzględnieniem późnych potencjałów komorowych ; T.Fojt, T.Mandecki, E.Fojt, D.Strzałkowska, M.Piekarski 2000
3271 Analiza zmian wybranych parametrów techniki pływania u dzieci po upływie jednorocznego cyklu szkolenia ; Piotr Makar 2003
4424 Analiza zmienności cech temperamentu i osobowości szermierzy w różnych etapach szkolenia ; Zbigniew Borysiuk, Wiesław Błach 2006
10964 Analiza związku między stażem sportowym a przebiegiem wzrokowych funkcji sensorycznych u zawodników różnych dyscyplin sportu / Piotr Lesiakowski,Wojciech Lubiński, Teresa Zwierko. 2017
10122 Analiza związku pomiędzy sztywnością pasywną mięśni kulszowo-goleniowych a postawą ciała u chłopców w wieku 9-12 lat / Paweł Linek. 2011
5426 Analizatory wzroku a reakcje równoważne na przykładzie prędkości głównej posturogramu u młodzieży w wieku 12-15 lat Jacek Wilczyński 2007
9570 Analysis of kinematic parameters applicable to special skills of 13-year-old swimmers / Ewa Dybińska, Daniel Widło. 2010
7015 Analysis of parallel trade of pharmaceuticals in Poland and its impact on public health Izabela Baran-Lewandowska, Tomasz Hermanowski. 2009
10377 Analysis of Starts of the World Champion Otylia Jędrzejczak in 100 and 200 m Distances in Butterfly Stroke on the Europing Chempionships in Debreczyn (2007) / Ewa Dybińska, Rein Haljand. 2009
7448 Analysis of the causes of admission to the University Children`s Hospital of Lublin in 2004-2006 Tomasz Kucmin i in. 2010
7404 Analysis of the causes of hospitalization in the Intensive Care Unit of the Regional Specialist Hospital in Lublin Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad, Iwona Jaworska, Renata Korecka, Anna Aftyka. 2010
10728 Analysis of the Possibility of Disseminating the "Game-Movement-Development" Approach in Early Childhood Education / Gregorc Jera, Maja Meško. 2015
7080 Analysis of the structure of health benefits of the Hospital Emergency Ward at the Public University Hospital No. 4 in Lublin Ewa Rudnicka-Drożak, Marcin Wieczorski, Beata Rybojad, Wojciech Krawczyk. 2009
11768 Anatomia mitu w historiografii / Topolski, Jerzy. 1998
1880 Androgenny i glukokortykoidowy status predyktorem sukcesu zawodników w podnoszeniu ciężarów ; Zbigniew Obmiński, Benedykt H.Opaszowski, Ryszard Szewczyk, Mirosław Choroś 2001
9234 Andrzej Wohl - zapomniany tytan / Wacław Petryński. 2012
8870 Andy Roxburgh - legenda UEFA Jerzy Engel. 2012
9824 Anemia (niedokrwistość ) : bardzo częsta choroba krwi / Maciej Słomkowski. 2008
6499 Animacja kultury fizycznej - nowe wyzwanie dla współczesnych kadr trenerskich Katarzyna Rutkowska 2009
8811 Animatorzy kultury fizycznej w promowaniu aktywności ruchowej Anna Maszorek-Szymala. 2012
11179 Ankieta trenera personalnego : must have współpracy z klientem / Rokita, Mariusz. 2018
11448 Ankieta trenera personalnego / Rokita, Mariusz. 2020
11395 Anomalie stawu biodrowego we wczesnym dzieciństwie występują z podobną częstością u chorych ze skoliozą idiopatyczną i zdrowych – badanie ankietowe rodziców / Stępień, Agnieszka. 2017
2093 Anoreksja ; Edyta Wachowicz 2002
7479 Anoreksja jako choroba oparta na lęku Katarzyna Wojewódzka 2010
8838 Anthropometric characteristics and somatotype of greek male and female flatwater kayak athletes Vassilios Diafas, Eleni Dimakopoulou, Vassiliki Diamanti, Danae Zelioti, Socratis Kaloupsis. 2011
5593 Antoni Brzeżańczyk - Europejczyk w każdym calu Tomasz Siwiński 2007
7605 Antoni Sobik - wielka postać polskiej szermierki Zbigniew Czajkowski. 2010
3662 Antropocentryzm chrześcijański jako podstawa humanistycznie zorientowanej teorii kultury fizycznej ; Z.Dziubiński 1992
10816 Antropokinezjologia - uniwersalna i interdyscyplinarna nauka o ruchach człowieka, jej kształtowanie się i podstawowa treść / Włodzimierz Starosta. 2016
3510 Antropologia w Polsce : problematyka, osiągnięcia, zagrożenia, perspektywy ; T.Bielicki, J.Charzewski 1995
90 Antropologiczne aspekty starożytnych igrzysk olimpijskich / Jerzy Kosiewicz. 2000
2543 Antropologiczne podłoże refleksji filozoficznej nad przyrodą i turystyką ; Jerzy Kosiewicz 2003
694 Antropologiczno-personalistyczne podstawy filozogii sportu ; Stanisław Kowalczyk 1998
7200 Antropometryczny profil elitarnych badmintonistów z Polski Tatiana Poliszczuk, Monika Mosakowska 2010
3935 Antropomotoryka - oczekiwania i nadzieje. Artykuł dyskusyjny ; Andrzej Dominiak 2004
9849 Antyoksydacyjna wartość produktów prozdrowotnych w naszym jadłospisie / Regina Olędzka. 2007
4876 Antypedagogika Janusz Bielski 2007
5234 Antypedagogika - utopia czy sensowny sprzeciw Janusz Bielski 2007
7334 Antyzdrowotne zachowania studentów Uniwersytetu Gdańskiego Jan Patok 2008
11090 Aplikacja "30 Dni Wyzwania Fitness" / Lasek, Mikołaj. 2018
11749 Aplikacja Kahoot – czyli multimedia na lekcji WF / Lasek, Mikołaj. 2019
11423 Aplikacje na pomoc wuefiście / Lasek, Mikołaj. 2019
6671 Aqua fitness alternatywą dla standardowych lekcji wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacji / Tatiana Poliszczuk, Monika Mosakowska. 2009
4959 Aquafitness - sport całego życia Monika Mosakowska 2007
10329 Are we Able to Predict Results of Rehabilitation of Stroke Patients Using fMRI ? / Petr Hluštik, Michal Mayer, Martin Köcher, Petr Kaňovský, Jaroslav Opavský. 2006
4731 Arena sportowa nie tylko dla widowiska i zawodników Adrian Fojcik 2006
578 Arkusz obserwacji i oceny lekcji wychowania fizycznego ; CDN 1991
9896 Aromaterapia jako holistyczna metoda leczenia elementem komplementarnym w ofercie turystycznej uzdrowisk / Magdalena Górecka, Marcin Hyski. 2013
8074 Artroskopia - metoda diagnostyczna i lecznicza w postępowaniu chirurgicznym w uszkodzeniach i schorzeniach stawu kolanowego : (doświadczenia własne) Jerzy Widuchowski, Ryszard Faltus, Wojciech Widuchowski, Piotr Łukasik. 2002
7847 Artroskopia stawu kolanowego - analiza wyników własnych Jerzy Widuchowski, Andrzej Jasiński, Ryszard Faltus, Jacek Semenowicz. 1998
8853 Artroskopia stawu kolanowego w diagnostyce i leczeniu sportowych urazowych obrażeń u dzieci i młodzieży Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski, Karol Szyluk. 2007
7848 Artroskopowa plastyka więzadła krzyżowego przedniego ścięgnem mięśnia półścięgnistego u sportowców Arkadiusz Bielecki, Jan Pasierb, Jarosław Jabłoński, Aleksander Panek. 1998
8232 As tatrzańskich przestworzy - Jerzy Leporowski Mariola Bogumiła Bednarz 2011
3997 Asekuracja przy przewrotach ; Marzena Kurzak 2004
5945 Asekuracja w niekrytych strefach boiska (lukach) Miłosz Stępiński 2008
7223 Asertywność Anna Szymańska 2010
7212 Asertywność, czyli rodzaj sztuki wyrażania samego siebie Paulina Żurowska 2010
8540 Aspekty kliniczne zaburzeń motoryki pęcherzyka żółciowego Stefan Bednarz, Teresa Pawlik, Aleksander Kwater 2002
3390 Aspekty medyczne dopingu w sporcie ; Krzysztof Chrostowski 1991
11865 Aspekty pedagogiczne sportu osób z niepełnosprawnościami / Charaśna-Blachucik, Justyna. 2016
2363 Aspekty pedagogiczne zastosowania gier i zabaw ludowych we współczesnym wychowaniu fizycznym ; Eugeniusz Prystupa 2001
6046 Aspekty prawne prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej Monika Urbaniak 2008
8633 Aspekty prawne zatrudniania kadry pedagogicznej na pozaszkolnych imprezach turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci i Przemysław Kędra 2010
10169 Aspekty psychologiczne podczas pracy z zawodnikiem na różnych etapach rozwoju w tenisie / Marta Chmielewska, Mirosława Rutkowska. 2010
7950 Aspekty rozwojowe w fizjologii wysiłku Jerzy Cempla 2004
3675 Aspekty rozwojowe w fizjologii wysiłku ; Jerzy Cempla 2004
7311 Aspekty społeczne sportu osób niepełnosprawnych w literaturze polskiej Marta Król 2009
7515 Assesment of therapeuthic treatment efficiency in "Chatka" Theraphy Centre in Nowy Targ Robert Walaszek, Joanna Handzel. 2010
9592 Assessment of healthy students' locomotion in a wheelchair / Michał Wychowański, Ryszard Biernat, Agnieszka Witke. 2013
8836 Association between submaximal and maximal measures of aerobic power in female adolescents pantelis Theodoros Nikolaïdis. 2011
2300 Astma : aktywność fizyczna, w tym sport wyczynowy ; Wacław Droszcz 2002
2302 Astma i sport ; oprac.na podst. Droszcz W., Droszcz P., Astma i sport, Medipress, Vol.5, Nr 1, 2000 2002
8111 Astma oskrzelowa u sportowców Maciej Kupczyk, Piotr Kuna. 2003
7962 Astma wysiłkowa Piotr Kuna, Maciej Kupczyk. 2001
7917 Astma wysiłkowa Piotr Kuna 2002
4497 Asymetria ciała w obrębie tułowia dzieci wczesnej specjalizacji sportowej ; Teresa Sławińska, Krystyna Rożek, Zofia Ignasiak 2006
8663 Asymetria funkcjonalna i dynamiczna dziewcząt i chłopców niesłyszących Marta Wieczorek 2011
8768 Asymetria funkcjonalna i morfologiczna kończyn górnych u kobiet po mastektomii Urszula Czerniak. 2009
11266 Asymetria i symetria funkcjonalna u dzieci w wieku 11-13 lat / Choptiany, Marta. 2018
1498 Asymetria maksymalnej siły kończyn dolnych u lekkoatletów - sprinterów różnego poziomu zaawansowania sportowego ; Tadeusz Juszkiewicz, Włodzimierz Starosta 2001
10208 Asymetria morfologiczna i funkcjonalna kończyn górnych u tenisistów stołowych / Michał Łojko, Andrzej Zaleski. 2015
3647 Asymetria morfologiczna strzelców na przykładzie wybranych cech somatycznych ; H.Stokłosa, K.Gieremek 1992
11071 Asymetria postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej oraz aktywność fizyczna u dzieci raciborskich w wieku 6-9 lat / Zwolińska, Danuta. 2017
9313 Asymetria szybkości reakcji złożonej szpadzistek o różnym stopniu zaawansowania / Monika Johne, Tatiana Poliszczuk, Dmytro Poliszczuk, Agnieszka Dąbrowska-Perzyna. 2013
3420 Asymetria temperatur rąk u dzieci uprawiających sport ; E.Rostkowska, S.Górski 1996
1614 Asymetria w obrębie tułowia u osób trenujących wyczynowo różne dyscypliny sportu ; Arletta Hawrylak, Tadeusz Skolimowski, Katarzyna Barczyk, Ewa Bieć 2001
9207 Asymetryczność funkcji podporowej i stabilizującej kończyn dolnych u narciarzy zjazdowców / Przemysław Bujas, Dariusz Tchórzewski, Janusz Jaworski. 2012
10472 Atak "z krótkiej piłki", jako element taktyki gry w siatkówce niepełnosprawnych. Skuteczność kształtowania jej za pomocą wizualizacji / Renata Kuprel, Ryszard Botwina. 2007
242 Atak szybki w koszykówce - podstawy ; Andrzej Rumiński 1999
1960 Atakowanie pozycyjne w grze w piłkę ręczną - wariant gry bez zawodnikana skrzydle ; Paweł Wiśniowski 1996
5790 Atakowanie wbieganiem (wcięciem) za linię strefy broniących Miłosz Stępiński 2008
8997 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa-wyniki reedukacji chodu-opis przypadku Emilia Mikołajewska 2012
5401 Atakując - pamiętaj o obronie Miłosz Stępiński 2007
3933 Ateny 2004 - pierwsze Igrzyska Olimpijskie XXI wieku. Klasyfikacje, analizy, komentarze ; Andrzej Pac-Pomarnacki, Marian Szczechowicz, Jerzy Tkaczyk 2004
6975 Atlas ćwiczeń - scenariusze zajęć z gimnastyki korekcyjnej Robert Makuch. 2010
8683 Atletico de Madrid - struktura i metodologia szkolenia Grzegorz Muzyka, Robert Mazanek,Jarosław Wilk, Rafał Majewski. 2012
7968 Atletyczne formy w treningu piłkarza nożnego Edward Mleczko 2004
3681 Atletyczne formy w treningu piłkarza nożnego ; Edward Mleczko 2004
159 Atletyka pod cyrkowymi namiotami. Protosportowy charakter widowisk cyrkowych przełomu XIX i XX w. w Europie Wschodniej ; P.Godlewski 2000
402 Atletyka terenowa - zdobywanie sztandaru z elementami wiedzy ekologicznej i biologicznej. Konspekt z wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym dla klasy I gimnazjum ; Irena Kwaśniewska 2000
230 Atletyka terenowa. Kształtowanie cech motorycznych w czasie pokonywania przeszkód terenowych ; Ewa Czado 1999
6983 Atmosfera interpersonalna w żeńskich zespołach piłki siatkowej Edward Wlazło. 2009
11344 Atrakcje rekreacyjne Krakowa jako dodatkowy element oferty turystycznej miasta / Siwek, Matylda. 2019
3606 Atrakcyjna gimnastyka. Scenariusz lekcji gimnastyki dla dziewcząt klasy III liceum ; Dariusz Gruszczyk 2004
573 Atrakcyjna siatkówka na lekcji w.f. Maciej Szczepanik, Tomasz Klocek. 1993
9167 Atrakcyjne lekcje wf z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych oraz elementów sztuk walki / Wydawnictwo Raabe 2013
10244 Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna Bornego Sulinowa - Terytorialny System Rekreacyjny / Joanna Poczta. 2008
11518 Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych Karpat Zachodnich - analiza porównawcza / Czarnecki, Konrad. 2010
10647 atrakcyjność turystyczna wybranych ścieżek dydaktycznych Sudetów w opinii pieszych turystów górskich / Piotr Zarzycki. 2006
5306 Atrakcyjność zajęć surwiwalowych prowadzonych na terenach podmokłych w opinii studentów AWF Paweł Różański 2007
1879 Atrybucja przyczyn wyniku grupowego w zespołach o różnym stopniu zaawansowania ; Helena Mroczkowska, Anna Szymańska, Romuald Stupnicki 2001
10874 Atrybucje przyczyn wygranej i przegranej a stany nastroju piłkarzy nożnych / Joanna Szczepaniak, Monika Guszkowska. 2016
2630 Atuty cech motorycznych ; Eugeniusz Wachowski 1991
3153 Augustów - kajakowa stolica Polski ; Wojciech Walulik 2003
6555 Auksologiczne aspekty treningu sportowego dzieci i młodzieży Wojciech Cichy, Marian Krawczyński. 1997
7779 Australijski Instytut Sportu w Canberze Andrzej Sokalski 2010
5471 Autobiografie polskich sportowców samotników Joanna Femiak 2007
5310 Autonomia organizacji sportowych w świetle prawa polskiego i Unii Europejskiej Magdalena Kędzior 2007
1944 Autorefleksja "metasportowa" a zachowania i przeżycia sportowe (Uwagi na marginesie kilku myśli Mariusza Zaruskiego o alpinizmie) ; Andrzej Matuszyk 2002
6294 Autorska ofensywa Jerzy Talaga. 2009
1934 Autorski program "Źyj inaczej" ; Małgorzata Wiśniewska, Hanna Kowalewska 2002
4088 Autorski program edukacji prozdrowotnej z propagowaniem aktywności ruchowej dla klas I-III "na nogach do zdrowia" ; Jolanta Źołyńska 2005
3756 Autorski program edukacji zdrowotnej dla klas IV-VI "Źyj zdrowo" ; Teresa Pokusa 2004
4883 Autorski program koła sportowo-turystycznego dla klasy licealnej o profilu menadżersko- turystycznym Anita Cieślar 2007
834 Autorski program nauczania - wychowanie fizyczne w gimnazjum ; Marzena Kurzak, Jolanta Paruch 2001
3148 Autorski program nauczania piłki nożnejw klasach z poszerzonym programem wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum ; Piotr Łuczak 2003
399 Autorski program nauczania wychowania fizycznego - pierszy rok realizacji ; Rafał Rapacz 2000
5814 Autorski program nauki pływania - dla studentów Danuta Palica 2008
3165 Autorski program wf "Aktywność fizyczna sposobem na zdrowie" ; Małgorzata Krawczak 2003
6157 Autorski program wychowania fizycznego - dla Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu Krzysztof Warchoł 2008
7726 Autorski program wychowania fizycznego dla gimnazjum wg nowej podstawy programowej Grzegorz Bielec, Katarzyna Warchoł 2011
4079 Autorski program wychowania fizycznego dziewcząt dla policealnego studium hotelarskiego i turystycznego ; Jolanta Nazarewicz 2005
2377 Autorski program z gimnastyki korekcyjnej ; Anna Bora, Agnieszka Kowal 2002
4566 Autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym - przyszłością edukacji zdrowotnej Jerzy Urniaż, Marzena Jurgielewicz-Urniaż 2006
8861 Autorski program zajęć wf dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością Danuta Palica, Gabriela Karkoszka, Teresa Bzikot. 2012
4412 Autorski program zespołu tańca nowoczesnego i aerobiku "Kórniczanki" ; Iwona Rauk 2006
5480 Autorski projekt edukacyjny, praktyka zawodowa dla kierunku technik obsługi turystycznej Jacek Zawodny 2007
3763 Autorski projekt zajęć pozalekcyjnych. Edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zespole Szkół w Janowie. (Dla uczniów III etapu kształcenia i wychowania) ; Waldemar Westerlich 2004
2782 Autorski zestaw zabaw z przyborem typowym i nietypowym dla uczniów w I i II etapie kształcenia ; Barbara Kossowska-Zając 2003
4725 Autorytet - od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka Agnieszka Zalewska-Meler 2006
8557 Autorytet ludzi starych w rodzinach wiejskich Białostocczyzny Joanna Borowik, Wojciech Pędich 2002
5886 Autorytet trenera w świetle literatury Aleksandra Granda 2008
4730 Autorytet w procesie wychowania Sylwia Trojniel 2006
8685 Awans po 10. latach Maciej Chorążyk. 2012
8521 Awans po 11 latach : sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej w Ciechanowie Marzena Kurzak. 2012
11425 Awans zawodowy nauczyciela / Norkowska, Ewa. 2019
11751 Awans zawodowy nauczyciela stażysty – wzory dokumentów / Klimaszewska, Agata. 2019
4437 Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego - potrzebą własnego rozwoju ; Małgorzata Ostrowska 2006
3071 Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego. Cz.I - nauczyciel stażysta ; Krzysztof Warchoł 2003
7059 AWF we Wrocławiu - tu warto studiować Ewa Demczuk-Włodarczyk, Andrzej Rokita, Janina Smolińska-Mlak, Grzegorz Żurek 2010
4804 AZS AWF Warszawa - historia i teraźniejszość czyli jak trudno urzeczywistnić ideał klubu uczelnianego otwartego Andrzej Pac-Pomarnacki 2005
7438 Bad eating habits - a hazard to health in the population of children and youth Katarzyna Sygit. 2010
8016 Badajmy! Wojciech Gawroński 2008
5499 Badajmy! Wojciech Gawroński. 1997
11331 Badamy, analizujemy i naprawiamy / Mocarska, Agata. 2019
7748 Badania akcelerometryczne wybranych punktów układu ruchu Elżbieta Szczygieł, Sylwia Król, Paweł Grzebień, Tomasz Korbiel, Tadeusz Mazur. 2010
6677 Badania charakterystyki elektrosymulacji LESS i jej wpływu na wielkość skrzywienia kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej Ireneusz M. Kowalski, Roman Paśniczek, Wojciech Kiebzak, Józef Szarek, Andrzej Gnat 2008
2709 Badania czynnościowe serca w ocenie intensywności obciążeń i adaptacji organizmu do wysiłku ; Edward Koziński 1990
1848 Badania diagnostyczne w procesie doboru i selekcji ; Kazimierz Kochanowicz 2001
5719 Badania dysfunkcji układu autonomicznego w następstwie uszkodzenia rdzenia kręgowego - powody wprowadzenia uzupełnień w Międzynarodowych Standardach Oceny Neurologicznej A. V. Krassioukov 2007
8561 Badania elektroglottograficzne u chorych w podeszłym wieku z porażeniem fałdów głosowych Olaf Zagólski 2002
1686 Badania kompleksowe przygotowania specjalistycznego gimnastyków na różnych szczeblach zaawansowania ; Kazimierz Kochanowicz 1998
9420 Badania lekarskie w wychowaniu fizycznym, sporcie szkolnym, wyczynowym i amatorskim / Dorota Kamień. 2014
3689 Badania lekarskie z zakresu medycyny sportowej na przykładzie piłkarstwa nożnego ; Wojciech Gawroński 2004
5280 Badania nad czasem wolnym dzieci o zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej w młodszym wieku szkolnym Makris Maria 1991
2155 Badania nad modelem biegu na 400 metrów ; Anna Malska 1995
2327 Badania nad obciążeniami badmintonistów ; Anna Izabela Łuczak 1994
7021 Badania nad wskaźnikami agresywności społecznej wśród zawodników uprawiających sporty walki Helena Mroczkowska, Irena Kownacka, Zbigniew Obmiński 2008
9817 Badania nad wybranymi czynnikami uwarunkowania zdrowia a zagrożenia otyłością / Agnieszka Chruścikowska, Urszula Bieniek, Lidia Chomicz. 2009
5196 Badania nad zdolnością rytmizacji u wioślarzy Krzysztof Krupecki 1994
3785 Badania naukowe a weryfikacja praktyki wychowania fizycznego ; Seweryn Sulisz 2004
9126 Badania naukowe w fizjoterapii - wybrane problemy / Aleksandra Chudobina, Anna Pilch. 2012
6691 Badania niektórych parametrów chodu pacjentów z chorobą Parkinsoana Monika Sobolak, Przemysław Minta 2009
2975 Badania niektórych wskaźników profilu steroidowego u sportowców ; Krzysztof Chrostowski, Marek Daniewski, Karol Bal, Ewa Partyka, Wanda Szpindler, Grzegorz Liwski 1993
3293 Badania obiektywne przy użyciu platformy balansowej nad obciążaniem kończyn dolnych u pacjentów z zespołem korzeniowym L5-S1 ; Natalia Szapowałow, Przemysłam Minta, Andrzej Permoda, Zbigniew Śliwiński 2003
11685 Badania regionalne w zakresie historii kultury fizycznej na przykładzie poznańskiej AWF / Gaj, Jerzy. 1996
4929 Badania ruchomości stawów u pacjentów z przepuklinami pachwinowymi Wojciech Szczęsny 2006
5507 Badania sportowo-lekarskie Wojciech Gawroński 1997
6559 Badania sportowo-lekarskie Wojciech Gawroński 1997
9979 Badania statystyczne nad urazami u osób uprawiających wspinaczkę skalną / Łukasz, Lipiński, Marek Synder, Marcin Domżalski, Marcin Sibiński. 2013
10497 Badania termowizyjne w oddziaływaniu hipoterapii na zmiany temperatury kończyn dolnych u dzieci z mózgowym porażeniem : badania pilotażowe / Alicja Dziuba, Krzysztof Dudek, Krystyna Kobel-Buys, Grzegorz Żurek, Ewa Smajda. 2013
9797 Badania wybranych czynników uwarunkowania zdrowia : zachowań żywieniowych dwóch grup osób starszych: z Polski i USA / Agnieszka Chruścikowska, Lidia Chomicz. 2010
1176 Badania wydolności mięśniowej dzieci ; Grażyna Szojda 1994
5640 Badania zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa Kazimierz Chojnacki 2008
6644 Badania zmian chemizmu krwi wywołanego różnymi wysiłkami u zawodnika piłki siatkowej cierpiącego na epizodyczne skurcze mięśni. Opis przypadku Zbigniew Obmiński, Katarzyna Lerczak, Konrad Witek, Borkowski Lech, Janina Starczewska-Czapowska 2009
1451 Badanie aktywności Cu, Zn-SOD podczas maksymalnego wysiłku fizycznego u ludzi o różnej wydolności fizycznej ; E.Sibińska, J.Błaszczyk, P.Kowalczyk, J.Kędziora, R.Lewicki 1997
8312 Badanie bronchofiberoskopowe u osób w podeszłym wieku - ocena metod endoskopowych stosowanych w diagnostyce chorób płuc Jerzy Soja, Iwona Gross-Sondej, Adam Ćmiel, Krzysztof Sładek 2011
5272 Badanie funkcjonalne kończyn dolnych w przebiegu miopatii jako czynnik warunkujący zapobieganie i leczenie przykurczów mięśniowych Anna Radwańska 2007
6804 Badanie i diagnostyka zaburzeń obręczy miednicznej w oparciu o dowody naukowe - proponowana alternatywna kategoria diagnostyczna Charles R. Hazle, Arthur J.Nitz. 2009
10310 Badanie i znaczenie wytrzymałości tlenowej we wspinaczce sportowej / Artur Magiera. 2006
9787 Badanie maksymalnych momentów sił mięśniowych wśród studentów Politechniki Śląskiej / Robert Michnik, Jacek Jurkojć, Agata Guzik-Kopyto, Zbigniew Borek, Władysław Mynarski, Michał Rozpara, Krzysztof Czapla. 2013
8697 Badanie niezawodności Wydłużonego Testu "Wstań i Idź" (ETGUG) zastosowanego do oceny podstawowej sprawności ruchowej osób zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu raka płuca Janusz Bromboszcz, Tomasz Włoch, Maria Nikiel, Jarosław Kużdżał, Maria Mnich. 2011
7983 Badanie ortopedyczne dla potrzeb medycyny sportowej Witold Bołtuć 2005
9395 Badanie porównawcze wytrzymałości mięśni brzucha u kobiet nierodzących i kobiet po porodzie / Chidozie E. Mbada , Omotola G. Siku-Sotade, Adebanjo B. Adeyemi. 2013
927 Badanie postaw jako jedno z kryteriów oceny nowych inicjatyw edukacyjnych ; Zofia Źukowska 1999
6168 Badanie postaw uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Gąsocinie -wobec wychowania fizycznego Andrzej Kwasiborski 2009
9301 badanie postawy ciała optoelektroniczną metodą Diers formetric 4D / Jacek Wilczyński. 2014
10153 Badanie samodzielności, mobilności oraz funkcji społecznych dziecka z Zespołem Möbiusa dla potrzeb fizjoterapii / Katarzyna Nowak. 2014
8017 Badanie sportowo-lekarskie Wojciech Gawroński 2008
7777 Badanie sportowo-lekarskie Wojciech Gawroński. 1997
620 Badanie układu równowagi młodocianych gimnastyków ; Kazimierz Kochanowicz, Mariusz Taniewski 1999
7803 Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce chorób stawu barkowego Małgorzata Serafin-Król. 1998
1064 Badanie współzależności między wybranymi próbami koordynacji ruchowej ; Mirosława Zawistowska 1996
1733 Badanie związków sprawności fizycznej i psychoruchowej z formami zachowań dziecka w szkole ; Maria Giza, Jan Rostowski 2001
4894 Badminton w Polsce - historia, organizacja, przepisy, sukcesy Michał Lenartowicz 2006
1047 Badminton w szkole ; Urszula Nawara, Henryk Nawara 1997
11372 Bajka na sportowo / Golczyk-Wala, Małgorzata. 2019
6663 Bajki w wychowaniu fizycznym / Teresa Zygmunt. 2009
2567 Balance - równowaga umysłu i ciała ; Marzena Napieralska 2003
6313 Balance-trainer - urządzenie do treningu dynamicznego i statycznego pacjentów w pozycji stojącej Piotr Porzych, Wojciech Hagner, Waldemar Kuczma, Ewa Kitschke, Jarosław Hoffman, Monika Struensee, Monika Kuczma 2008
9672 Balneologia i medycyna fizykalna : podstawy fizykobiologiczne i kliniczne / Irena Ponikowska. 2010
8943 Barbara Sławińska-Bojanowska Waldemar Dorcz. 2011
6971 Bariery innowacji pedagogicznej Krystyna Rędzia. 2010
210 Bariery kultury fizycznej ; Henryk Grabowski 2000
457 Bariery w nauczaniu podstaw żeglarstwa deskowego ; Florian Parnicki 1996
11549 Bariery w podejmowaniu aktywności ruchowej wśród seniorów Małopolski / Kowalska, Jolanta E. 2017
11890 Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy jako miejsce realizacji różnych form rekreacji ruchowej / Kisiel, Marta. 2019
474 Baseball [wybór tekstów z dostępnej literatury i opracowań] ; Dariusz Abramuk 1996
2883 Basketball Expert - informatyczny "asystent" trenera ; Zenon Ważny, Jan Kubań, Krzysztof Kowalczyk, Tomasz Krupiński 1994
2005 Basketball expert - rozważania nad grą w piłkę koszykową na wózkach ; Bartosz Molik, Andrzej Kosmol 1996
10889 Baw się bezpiecznie / Justyna Ziętek. 2017
7568 Bawimy się razem : pomagamy osobie poszkodowanej Michał Bronikowski, Grażyna Gulczyńska, Krystyna Mazurkiewicz. 2011
476 Bawmy i uczmy na lekcji unihoca [konspekt, kl.IV,V,VI dziewczęta i chłopcy] ; Aneta Tywoniuk - Małysz 1996
11031 Baza sportowa a wychowanie fizyczne w szkole średniej / 2017
11624 Baza sportowa we Lwowie w latach 1930-1939 / Boruszczak, Mirosław. 1993
5003 Baza sportu wioślarskiego w Szczecinie w XX wieku Marek Łyskawa 2006
11773 Baza wychowania fizycznego w państwowych męskich szkołach średnich ogólnokształcących w Krakowie w latach 1918-1939 / Staroń, Ryszard. 1998
5341 Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych Ewa Ściubeł 2007
7062 Bezpieczeństwo jako podstawa zajęć w wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym Wojciech Wiesner 2010
11113 Bezpieczeństwo na drodze podczas gier i zabaw ruchowych / Bąkowski, Dariusz J. 2001
9943 Bezpieczeństwo na kąpieliskach i pływalniach w woj. śląskim w roku 2011 / Romuald Szopa. 2012
11293 Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego i treningu sportowym - technika premortem / Sudoł, Kornel. 2019
10971 Bezpieczeństwo na lekcji wychowania fizycznego oraz najczęstsze przyczyny powstawania urazów i sposoby ich zapobiegania / Magdalena Krzelowska. 2017
9607 Bezpieczeństwo nad wodą : o czym należy pamiętać / Bartosz Milewski. 2014
11086 Bezpieczeństwo nad wodą / Lasek, Mikołaj. 2018
7111 Bezpieczeństwo pacjenta jako część systemu jakości opieki zdrowotnej na przykładzie Polski i Szwecji Marta Dąbrowska-Bender, Monika Steć. 2009
3942 Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych (sportowych) ; Andrzej Baczewski 2004
735 Bezpieczeństwo uczestników imprez sportowych - próby uregulowań prawnych ; Andrzej Baczewski 1997
3063 Bezpieczeństwo uczniów na lekcjach i zajęciach wychowania fizycznego ; Jadwiga Głuśniewska 2003
8184 Bezpieczeństwo w trakcie zajęć wychowania fizycznego Krzysztof Warchoł. 2011
11247 Bezpieczne nastolatki : lekcja wf z elementami samoobrony / Rokita, Mariusz. 2019
7125 Bezpieczne wakacje Zofia Rudzińska. 2010
9146 Bezpieczne zajęcia sportowe w naturalnym środowisku / Dorota Kamień 2013
6496 Bezpieczny wypoczynek - na pływalni i kąpielisku Anna Oleszak 2009
10712 Bezpośrednia i odległa ocena skuteczności terapii uzdrowiskowej osób z dyskopatią lędźwiową / Ewa Puszczałowska-Lizis, Iwona Zwiercan. 2016
3741 Bezpośrednie przygotowanie startowe - oczekiwania i wątpliwości ; Dariusz Kielak 2004
9645 Bezzębność : problem zdrowotny / Konrad Perkowski, Paweł Zawadzki, Lidia Chomicz, Bartłomiej Iwańczyk. 2011
1935 Biała Szkoła - recepta na programową nudę ; Marta Wieczorek, Janusz Lesiewski 2002
10785 Białe szkoły nie zawsze chcą być białe / Piotr Winczewski. 2016
7647 Białostocki Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży Marian Szczechowicz, Jerzy Talaga. 2010
1164 Białostockie uczniowskie kluby sportowe w liczbach ; Aleksander Bych 2001
4669 Biblia trenera piłkarskiego Marian Szczechowicz 2006
2809 Biblia trenera pływania. Rec.książki "The swim coaching bible" / Hannula D., Thornton N.(red.). Champaign 2001. Human Kinetics ; Maciej Rakowski 2003
7278 Biblia triathlonisty Robert Stępniak. 2010
1290 Bibliografia higieny i medycyny szkolnej w Polsce za rok 1988 ; Barbara Woynarowska [ i in.] 1990
5291 Bibliografia prac promocyjnych (doktorskich, magisterskich, dyplomowych) na temat dziejów kultury fizycznej Pomorza Zachodniego (stan na 15 VII 1985 r.) Henryk Laskiewicz 1990
1796 Bieg maratoński - próba analizy wyników 50 najlepszych biegaczy Polski i świata z lat 1984-1994 ; Krzysztof Prusik, Wojciech Ratkowski 1997
1799 Bieg na orientację - sport dla wszystkich ; Krzysztof Prusik 1997
976 Bieg na orientację na lekcjach wf ; Anna Górnicka 1998
2016 Bieg na orientację na lekcji wf w klasie I gimnazjum ; Andrzej Trybiński, Janusz Krasowski 2002
543 Bieg przez przeszkody jako forma kształtowania techniki biegu przez płotki w klasach V-VIII ; Krystyna Obrocka 1994
9186 Biegać każdy może / Adam Cichosz. 2013
11756 Bieganie wiosną a test Coopera / Brzozowska-Wicherek, Ewa. 2019
10349 Bieganie z pomyłem dla małych i dużych / Dorota Kamień. 2016
8572 Biegi długodystansowe jako rekreacyjna forma aktywności ruchowej Wojciech Ratkowski, Krzysztof Prusik, Marek Napierała 2011
10714 Biegi krótkie : zarys programu szkolenia sportowego młodych lekkoatletów / Piotr Bora. 2016
10354 Biegi na orientację na zajęciach wychowania fizycznego / Ewa Brzozowska. 2016
534 Biegi na orientację środkiem wychowania do kultury fizycznej ; Waldemar Michalczyk 1994
3544 Biegi narciarskie na FIS - Falun 1993. Analiza wyników sportowych ; Z.Kuraś 1994
3241 Biegi narciarskie na XVI Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Altbertville w świetle analizy statystycznej ; Zygmunt Kuraś 1992
11416 Biegi OCR czyli wyścigi z przeszkodami / Lasek, Mikołaj. 2019
3764 Biegi płaskie na dłuższych dystansach ; Ryszard Wosik 2004
11811 Biegi przełajowe i sztafetowe / Kamień, Dorota. 2020
3046 Biegiem do Europy. Ścieżka międzyprzedmiotowa realizowana w ramach wychowania fizycznego ; Arkadiusz Stoś 2003
10942 Biegiem po zdrowie : scenariusz lekcji poświęconej kształtowaniu wydolności fizycznej z wykorzystaniem biegów terenowych / Damian Czepiel. 2017
2691 Bilans osiągnięć - 1989 ; Zbigniew Sikora 1990
2626 Bilans osiągnięć 1990 ; Zbigniew Sikora 1991
1544 Bilans pierwszej dekady rozwoju szkół promujących zdrowie w Polsce ; Barbara Woynarowska 2001
7628 Bilans satysfakcji z pracy zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia Beata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski 2006
4887 Bilansowanie reformowania edukacji w Polsce Kazimierz Denek 2006
3405 Biochemiczna kontrola treningu (rozmowa z dr Iriną Baturiną) ; rozmawiał Andrzej Pac-Pomarnacki 1991
3489 Biochemiczne monitorowanie procesu treningowego ; rec.książki Viru A., Viru M.: Biochemical monitoring of sport training. Champaign 2001. Human Kinetics Wiesław Ziółkowski 2004
8096 Biochemiczne wskaźniki przemiany kostnej u lekkoatletów uprawiających biegi na średnie i długie dystanse, poddanych testowi wysiłkowemu w okresie startowym Alicja Nowak, Jacek Zieliński, Łucja Szczęśniak, Tadeusz Rychlewski. 2003
7751 Bioelektryczność i gojenie się tkanek pod wpływem terapii mikroprądami - przegląd narracyjny Leon Poltawski, Tim Watson. 2010
7146 Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego Monika Buraczewska. 2010
763 Bioenergetyka wysiłku piłkarza podczas meczu ; Jan Chmura 1997
4956 Biokulturowe uwarunkowania aktywności motorycznej i rozwoju sprawności człowieka oraz wynikające stąd perspektywy kultury fizycznej (II) Napoleon Wolański 2007
5722 Biologia w gimnazjum nr 93 podczas dnia otwartego Teresa Klader 2008
3708 Biologiczna charakterystyka 18-letnich chłopców z warstw inteligenckiej i robotniczej ; Z.Welon 1991
9198 Biologiczna dojrzałość dzieci z Publicznego Przedszkola nr 9 w Szczecinie / Ewa Węgrzyn, Wioletta Szczepaniak. 2012
6044 Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego w leśnictwie Jacek Dutkiewicz 2008
7268 Biologiczne granice motoryczności człowieka : jaką maksymalną prędkość biegu zdolny jest rozwinąć człowiek ? Tadeusz Ruchlewicz. 2010
10686 Biologiczne reakcje na cztery konkurencje pięcioboju nowoczesnego u mężczyzn i kobiet / Zbigniew Obmiński, Maria Ładyga, Krystyna Anioł-Strzyżewska, Piotr Przychodzki. 2016
7796 Biologiczne wskaźniki przetrwania Thomas D. Fahey. 1997
8842 Biomechanical analysis of chosen special techniques and its influence on the training process on the example of a European female taekwon-do champion Jacek Wąsik. 2011
748 Biomechaniczna analiza skoku wzwyż techniką flop ; Jesus Dapena 1997
4643 Biomechaniczna analiza techniki skoku narciarskiego - podstawowy element kontroli treningu w okresie startowym Andrzej Pac-Pomarnacki 2006
8652 Biomechaniczna ocena symstrii zeskoku jednonóż i obunóż w rehabilitacji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACLR) Andrzej Czamara 2011
10725 Biomechaniczna ocena zdolności siłowych siatkarzy w różnych okresach rocznego makrocyklu treningowego / Marcin Śliwa, Tomasz Sacewicz. 2015
3488 Biomechaniczne kryteria skuteczności techniki ataku w siatkówce ; Piotr Tabor, Andrzej Mastalerz, Dagmara Iwańska 2004
6320 Biomechaniczne uzasadnienie wyrównywania szans w trójboju siłowym dla niepełnosprawnych lekkoatletów Yuriy Briskin, Alina Perederiy, Mariia Roztorgui, Ihor Zanevskyy 2009
8446 Biomechanika biegu i budowa ciała na przykładzie najlepszych sprinterów świata ? Kamil Kobiałka 2011
3084 Biomechanika pływania - wejścia do wody, starty i nawroty ; Brian A.Blanksby 2003
11437 Biomechanika przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym / Gawda, Piotr. 2017
8405 Biomechanika sportu - z angielskiego na polski Tadeusz Ruchlewicz. 2011
3747 Biomechanika tenisa wyczynowego [rec.książki : Biomechanics of advanced tennis. Ed. by Bruce Elliott. Londyn 2003] ; rec. Andrzej Mastalerz 2004
3368 Biomechanika trójskoku ; J.G.Hay 1991
712 Biomechanika uszkodzeń narządu ruchu [tłum.książki Whiting W.C., Zernicke R.F. : Biomechanics of musculoskeltal injury] 2000
5398 Biomedyczne aspekty osiowej funkcji kręgosłupa w organizmie człowieka Andrzej J. Dyszkiewicz 2006
8772 Bionika, modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach psychomotoryki podstawowych aktów ruchu człowieka Janusz M. Morawski. 2009
8700 Biopsychospołeczny model leczenia bólu. Gdy medycznym sposobom towarzyszy psychoterapia i pomoc psychologiczna Dorota Ortenburger. 2011
10520 Biospołeczne aspekty oceny własnego zdrowia i sprawności fizycznej studentek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w okresie dorastania / Janusz Wojtyna, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Leon Rak. 2007
11586 Biospołeczne skutki uprawiania rekreacji ruchowej przez kobiety w wybranych klubach fitness w Poznaniu / Stanoch, Małgorzata. 2010
2259 Biwakowanie - uczy, bawi, wychowuje [zawiera konspekt dla kl.II gimnazjum - zabawy i gry dydaktyczno-ruchowe na wesoło kształtujące siłę] ; Elżbieta Ozdoba, Janusz Ozdoba 2002
1862 Bjorna Daehliego fragment drogi do mistrzostwa ; oprac.Grzegorz Sadowski, Monika Nowakowska na podst.książki : Karlsen T., Patterson R. : How to, when to, why to. A Norwegian model training guide and programs for cross-country skiers. Utah 1998 2001
182 Blaski i cienie pracy trenerskiej w opinii trenerek ; Dorota Kamień 2000
7632 Blaski i cienie profilaktyki przeciw-zakrzepowej u osób w starszym wieku - opis przypadków klinicznych Krzysztof Rewiuk, Paweł Franczuk 2006
8059 Ble, ble, ble ... Wojciech Gawroński 2008
6055 Bliskie i dalekie krajobrazy sportu Magdalena Breńko 2008
9495 Blizna po mastektomii-stygmat, emblemat czy oznaka niepełnosprawności : analiza dominujących znaczeń braku piersi / Edyta Zierkiewicz. 2012
6268 Bliżej pedagogiki zdrowia. Cz.1 Andrzej Pawłucki 2009
6276 Bliżej pedagogiki zdrowia. Cz.2 - dokończenie Andrzej Pawłucki 2009
9240 Blok "edukacja zdrowotna" - wdrażanie w wychowaniu fizycznym w gimnazjum / Barbara Woynarowska. 2013
10201 Błąd tolerowany a błąd nietolerowany w ustawieniu głowy / Karina Nowak, Anna Drużbicka, Agata Wdowik. 2010
10058 Błędy techniczne a miejsce rozgrywania meczu piłki ręcznej / Paweł Krawczyk. 2015
631 Błędy w nauczaniu, uczeniu się i stosowaniu nawyków czuciowo - ruchowych ; Zbigniew Czajkowski 1999
5255 Błędy żywieniowe a choroby cywilizacyjne Marian Pytasz 1992
8680 Boccia - dyscyplina integrująca i aktywizująca niepełnosprawnych Ewa Puszczałowska-Lizis. 2012
6051 Boczne skrzywienie kręgosłupa a reakcje równoważne Jacek Wilczyński 2008
4249 Bodziec i reakcja ; Andrzej Dominiak 2005
724 Boks lat 90-tych - zmiany w obrazie walki ; Dariusz Durjasz, Tomasz Nowak 1997
11401 Ból lędźwiowo-miedniczny związany z ciążą - postępowanie terapeutyczne / Małgorzata Starzec, 2017
8862 Bóle fantomowe : współczesne metody leczenia Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Marta Bąk. 2012
3246 Bóle kręgosłupa u uczennic - wyzwaniem dla szkolnego wychowania fizycznego ; Elżbieta Rutkowska, Ewa Luszawska 2003
7976 Bóle krzyża u dorastających sportowców Joseph P. Garry. 2002
7991 Bóle krzyża u dorastających sportowców Joseph P. Garry 2005
2618 Bóle krzyża u ludzi młodych ; Michał Dziewulski 2003
2670 Brać co najlepsze ; Henryk Sozański 1991
6517 Bradykardia spoczynkowa u sportowców i metody badania jej mechanizmów Alicja Kodrzycka, Wiktor Niewiadomski, Gerard Cybulski 2000
5553 Bradykardia spoczynkowa u sportowców i metody badania jej mechanizmów Alicja Kodrzycka 2000
3783 Brak akceptacji przez środowisko rówieśnicze. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego ; Mariola Kosiba 2004
3728 Brak rocznego rytmu stężeń kortyzolu i testosteronu we krwi u sportowców wyczynowych ; Zbigniew Obmiński 2004
8807 Brak zawodowej stabilizacji, czyli teoria sobie - praktyka sobie Jerzy Talaga. 2012
9354 Braterstwo liny - kategoria etyczna czy medyczna? Tomasz Banasiewicz, Piotr Gronek. 2013
8750 Brązowy medal Polaków : finały ME U-17 Maciej Chorążek. 2012
8422 Bronek Czech - artysta taternik Mariola B. Bednarz 2011
4008 Bronisław Czech (1908-1944) - ponadczasowy wzór człowieka i sportowca ; Tadeusz Olszewski 2005
56 Budo - funkcje sportowe, wychowawcze, kulturowe ; Cynarski Wojciech J. 2000
2529 Budo jako droga rozwoju osobowego ; Wojciech J.Cynarski 2002
10489 Budowa ciała 11-letnich chłopców kandydatów do klasy wioślarskiej na tle grupy rówieśniczej / Justyna Forjasz, Małgorzata Kuchnio. 2007
4189 Budowa ciała a długość nart skokowych w świetle aktualnych przepisów FIS ; Tadeusz Ruchlewicz 2005
856 Budowa ciała chłopców i dziewcząt uprawiających sport pływacki ; H.Piechaczek, J.Lewandowska, J.Charzewski 2000
1370 Budowa ciała koszykarek w świetle typologii Wankego ; M.Chudecka 1998
3518 Budowa ciała pilotów wojskowych ; E.Ziółkowska 1995
1369 Budowa ciała pływaków, uczestników Igrzysk Olimpijskich w Atlancie ; P.Pernak 1998
3454 Budowa ciała triathlonistów ; E.Grądcka 1996
3668 Budowa ciała zawodników piłki nożnej ; H.Piechaczek 1992
10618 Budowa ciała zawodników uprawiających dziesięciobój lekkoatletyczny na różnym poziomie mistrzostwa sportowego / Dariusz Niemczyn, Jarosław Miśko. 2006
2038 Budowa ciała żużlowców w świetle typologii Wankego ; H.Kowalewska 2002
2918 Budowa fizyczna młodych siatkarzy wysokiej klasy ; Elizabeth Stefanicki, A.Kosova, K.Flora, D.Böhmer 1994
4776 Budowa i obciążenie stóp chorych na cukrzycę typu 2 oraz osób w wieku podeszłym Krysiak-Zielonka Iwona 2006
5749 Budowa i skład ciała lekkoatletów trenujących biegi krótkie Helena Krakowiak 2008
8000 Budowa lekcji wychowania fizycznego - propozycja autorów Grzegorz Bielec, Katarzyna Warchoł 2011
10594 Budowa morfologiczna stóp a szybkość u sprinterów kadry narodowej / Irena Nadolska-Ćwikła. 2007
4964 Budowa somatyczna a utrzymanie rytmu biegu przez płotki nietrenujących dziewcząt ze szkół średnich Justyna Wesołowska 2006
10837 Budowa somatyczna chłopców uprawiających różne dyscypliny sportu / Joanna Solan, Józef Tatarczuk. 2016
643 Budowa somatyczna dwóch pokoleń polskich kulturystów ; Jan Ślężyński, Jacek Polechoński 1999
5849 Budowa somatyczna dziewcząt z bocznym skrzywieniem kręgosłupa Jarosław Fugiel 2006
10290 Budowa somatyczna i parametry kroku biegowego a prędkość biegu sprinterów Kadry Narodowej Polski / Marzena Paruzel-Dyja, Janusz Iskra, Tomasz Skowronek, Anna Walaszczyk. 2006
6217 Budowa somatyczna i poziom zdolności motorycznych mężczyzn w wieku 25-29 i 35-39 lat odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych Stanisław Cieszkowski 2007
4277 Budowa somatyczna i skład ciała gimnazjalistów z klas sportowych i ich nietrenujących rówieśników ; Ewa Sokołowska, Helena Krakowiak, Milan Ćabrić, Elżbieta Krakowiak-Sarnowska 2005
119 Budowa somatyczna i wiek siatkarzy ; Ważny Z., Kowalczyk K. 1999
8990 Budowa somatyczna i wydolność fizyczna piłkarzy nożnych i siatkarzy w wieku 16-18 lat Tomasz Boraczyński, Michał Boraczyński, Zbigniew Obmiński, Piotr Stasiewicz, Robert Podstawski, Katarzyna Stasiewicz, Rafał Surmański. 2012
10629 Budowa somatyczna oraz poziom wybranych przejawów kondycyjnych zdolności motorycznych siedmioboistek / Izabela Zaleska. 2006
5005 Budowa somatyczna oraz wiek zawodników uczestniczących w mistrzostwach świata w piłce nożnej Korea/Japonia 2002 Jerzy Eider 2004
149 Budowa somatyczna płotkarzy i jej związek z poziomem wyników ; J.Iskra 2000
10086 Budowa somatyczna zawodniczek biegających 400 metrów przez płotki / Jakub Adamczyk. 2012
1458 Budowa somatyczna zawodników w akrobatyce sportowej ; J.Ślężyński, T.Świat 1997
5004 Budowa somatyczna zespołów piłkarskich I ligi polskiej na tle drużyn i reprezentacji zagranicznych Jerzy Eider 2004
5850 Budowa stóp osób chorych na cukrzycę typu 2 Iwona Krysiak-Zielonka 2006
7260 Budowanie formy sportowej tenisisty Adam Królak. 2010
275 Budowanie zespołu "marzeń" ; Izabela Tabak 1999
6913 Budżet czasu wolnego studentów kierunku turystyka i rekreacja i ich udział w aktywnych formach wypoczynku Jolanta Derbich 2009
3058 Bulimia ; Edyta Wachowicz 2003
8139 Burze piorunowe i ochrona przed skutkami wyładowań piorunowych Jerzy Saferna 2008
4533 Burze piorunowe i ochrona przed skutkami wyładowań piorunowych ; Jerzy Saferna 2005
7104 But sportowy - o co chodzi? Berenika Dąbrowska. 2010
10957 Być jak olimpijczycy. Poznajemy znaczenie flagi i znicza olimpijskiego / Marta Wolińska. 2018
11457 Bytomski "Sportowiec" i jego walka o granice zachodnie II Rzeczypospolitej / Bohdan, Tomasz. 2019
7107 Caesarean section in the opinion of pregnant women Anna Sienkiewicz, Bożena Kulesza-Brończyk, Krystyna Piekut, Bożena Dobrzycka, Sławomir Jerzy Terlikowski. 2009
5195 Callanetics Jerzy Eider 1994
8333 Callenges for the European Spa Management. Results of the ILIS project Mikołaj Bielański i in. 2011
10639 Całoroczne zajęcia programowo-organizacyjne dla osób starszych / Grażyna Kołomyjska. 2006
4737 Całoroczny program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego pt.: "Daj się skusić na ruch, zdrowiem odpowiedz na bezruch" Paweł Woźny 2006
6760 Całościowa ocena geriatryczna i jej znaczenie kliniczne w onkologii - systematyczny przegląd piśmiennictwa Krzysztof Krzemieniecki 2009
7422 Can psychological variables be related to the level of the immunological parameters essential in the course of pregnancy Agnieszka Rolińska, Dorota Darmochwał-Kolarz, Aldona Pietrzak, Marta Makara-Studzińska. 2010
5133 Capoeira - taniec, sport czy sztuka walki? Julian Dudek 2007
3335 Carmelo Bosco test mocy mechanicznej (beztlenowej) ; oprac.na podst.referatu wygłoszonego naMiędzynarodowym Kongresie "Technika w lekkoatletyce" w Kolonii, 7-9 czerwca 1990 r 1991
10748 Case Study Regarding the Interests and Leisure Practices of Persons Aged 50 and Over in Saint-Leonard, Suburb of Montreal: Seniors vs. Baby Boomers / Romain Roulet, Hélène Carbonnau, Jean-Marc Adjizian, Émilie Belley-Ranger, Marie-Michèle Duquette. 2016
7028 Causes of the premature birth of newborn babies hospitalized in Children`s` Clinical Hospital in Lublin Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad. 2009
7518 Causes of visits to outpatient pediatric clinic at University Children`s Hospital of Lublin in 2004-2006 Małgorzata Płowaś-Goral, Ewa Chemperek, Tomasz Kucmin, Paweł Szwarc, Adam Nogalski. 2010
6866 Cechy antropometryczne piłkarzy finalistów Mistrzostw Europy w 2008 r. a dystans przebyty podczas meczu Andrzej Soroka. 2009
3862 Cechy dobrego nauczyciela wf w opinii uczniów XX LO w Łodzi ; Marek Marciniak 2004
107 Cechy indywidualne a sprawność fizyczna osób umysłowo upośledzonych / Anna Marchewka, Olga Schmidt. 2000
5001 Cechy modelu mistrzostwa sportowego reprezentacji siatkarskich startujących w mistrzostwach Europy w piłce siatkowej w 2003 roku Jerzy Eider 2006
7707 Cechy morfologiczne i zdolności motoryczne dziewcząt uprawiających łyżwiarstwo szybkie oraz siatkówkę i koszykówkę Irena Momola 2010
5144 Cechy osobowości a umiejętności współzawodniczenia młodych tenisistów ziemnych Paweł Rasmus 2006
5648 Cechy osobowości sędziów piłki nożnej Alicja Gorący 2007
61 Cechy osobowści oraz motywacji osiągnięć a typ psychologiczno-taktyczny szermierza ; Ryczek Wojciech 2000
136 Cechy plantograficzne stóp kobiet w średnim i starszym wieku w zależności od charakteru pracy oraz czynników środowiskowych i osobniczych ; J.Ślężyński, J.Rottermund 1999
1774 Cechy prognostyczne budowy somatycznej w doborze do gimnastyki sportowej ; Stanisław Sawczyn, Kazimierz Kochanowicz, Dariusz Kruczkowski, Tomasz Dancewicz 1997
6269 Cechy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu słuchu Dominik Dąbrowski 2009
3903 Cechy somatyczne i gibkość kręgosłupa ciężarowców europejskich ; J.Ślężyński 1990
207 Cechy somatyczne młodych zawodników różnych dyscyplin sportu ; Elżbieta Olszewska 2000
1702 Cechy wiodące łucznika w świetle opinii zawodniczek i zawodników czołówki krajowej ; Jerzy Januszewski, Jarosław Walaszek 1998
6258 Cele i treści wychowania fizycznego w nowych podstawach programowych kontrowersje wokół tych pojęć Janusz Bielski 2008
1308 Cele i zadania jednostki lekcyjnej w korektywie [zawiera przykład lekcji korekcyjnej, wada : boczne idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa] ; Wiesława Kiełpińska 1989
5638 Cele i zadania oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych Magdalena Król- Zielińska 2008
8962 Cele i zadania treningu po zmianie kategorii wiekowej a wyniki tenisistów w wieku dojrzałym Adam Królak. 2012
708 Cele i zadania związku zawodowego piłkarzy ; Wiktor Cajsel 2000
10898 Cele kreatywnego nauczyciela wf na nowy rok szkolny / Marta Wolińska. 2017
8649 Cele rekreacji : struktura Lech Jaczynowski. 2012
97 Cele strategiczne oraz uwarunkowania sportu dzieci i młodzieży / Henryk Sozański. 2000
5510 Cele wychowania fizycznego Renata Śleboda 2007
7222 Cele wychowania fizycznego w okresie przemian edukacyjnych. Ich pojmowanie i realizacja Cezary Kuśnierz 2010
10559 Cele wychowania fizycznego w świadomości uczniów szkół gimnazjalnych / Wojciech Sakłak. 2007
939 Cele życiowe studentów IWFiS w Białej Podlaskiej ; Anna Szwajkowska, Ryszard Cieśliński 1999
11011 Celiakia, alergia czy tylko nietolerancja glutenu? / Karolina Łagowska. 2018
7413 Change in physiotherapy students` attitudes towards cooperation in an interdisciplinary medical team Joanna Gotlib i in. 2010
8757 Changes in the demand for leisure professionals in years 2001 - 2008 in Hungary Gyöngyvér Lacza. 2012
11391 Changes in the quality of life of female participants from the University of the Third Age and their predictors / Leś, Anna. 2019
9556 Characteristics of changes in speed abilities of the first year female students of Warmia and Mazury University in Olsztyn (2000-2006) / Robert Podstawski, Ewa Siemanowska, Krystyna A. Skibniewska. 2010
11393 Characteristics of injuries of young adult male basketball players / Nowak, Agnieszka Magdalena. 2019
11561 Charakter organizacji czasu wolnego na przykładzie wczasów pracowniczych i lokalnych ośrodków kulturalno-oświatowych woj. rzeszowskiego w okresie PRL / Thomas, Ireneusz E. 2010
1605 Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia) ; Wiktor Cajsel 2001
3836 Charakterstyka somatyczna zawodników taekwon-do ITF ; J.Saczuk, A.Wasiluk 2004
8222 Charakterystyczne aspekty gry FC Barcelona w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011. Cz.1 Władysław Żmuda, Zbigniew Witkowski. 2011
8799 Charakterystyczne aspekty gry najlepszych drużyn na Euro 2012 Władysław Żmuda, Zbigniew Witkowski. 2012
6708 Charakterystyka akcji ofensywnych w piłce nożnej kobiet w Mistrzostwach Świata 2007 / Józef Bergier, Grzegorz Jaszczuk. 2009
8886 Charakterystyka akcji zakończonych zdobyciem bramek w VI Mistrzostwach Europy w futsalu mężczyzn w 2010 roku Tomasz Buraczewski, Leszek Cicirko, Sebastian Papis. 2012
10673 Charakterystyka aktywności fizycznej i wybranych parametrów stanu zdrowia dzieci w wieku 9-12 lat / Iwona Paradowska-Stankiewicz, Andrzej Grzybowski, Ewa Zimna-Walendzik. 2006
4908 Charakterystyka aktywności fizycznej osób dorosłych Barbara Duda 2006
6305 Charakterystyka aktywności fizycznej poznańskich dzieci w wieku przedszkolnym Wojciech Chalcarz, Merkiel Sylwia, Pach Daria, Lasak Żaneta 2008
11060 Charakterystyka aktywności fizycznej żołnierzy zawodowych podejmowana w czasie wolnym na przykładzie wybranych Jednostek Wojskowych Sił Powietrznych / Jaroszuk, Joanna. 2017
4319 Charakterystyka aktywności ruchowej nowosądeckich dzieci w wieku przedszkolnym ; Wojciech Chalcarz, Sylwia Markiel 2005
10982 Charakterystyka budowy i składu ciała dziewcząt uprawiających taniec współczesny / Karolina H. Przednowek, Dorota Kopeć, Anna Walaszczyk-Iskra. 2017
10984 Charakterystyka budowy somatycznej i aktywności fizycznej oraz ocena siły ścisku ręki osób z cukrzycą typu 1 / Agata Kuźmicka, Stanisław Kuźmicki, Katarzyna Kaczmarczyk, Marek Kruszewski, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka. 2016
3547 Charakterystyka budowy somatycznej zawodniczek karate ; S.Sterkowicz, R.Źarów 1994
5946 Charakterystyka czynności bramkarzy z piłką w obronie i atakowaniu na Mistrzostwach Świata 2006 Józef Bergier 2008
6742 Charakterystyka działań techniczno-taktycznych zapaśniczek w turnieju olimpijskim w Pekinie Artur Kruszewski, Władysław Jagiełło, Ewelina Kucharska. 2009
7175 Charakterystyka funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego u osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego Katarzyna Piesiewicz, Anna Żurowska, Zbigniew Jethon, Eugeniusz Bolach 2009
1511 Charakterystyka gry w piłkę ręczną na podstawie najnowszych badań ; Janusz Czerwiński 2001
7665 Charakterystyka i analiza gry w piłkę nożną mężczyzn i kobiet rec. Władysław Szyngiera. 2010
737 Charakterystyka i koszt fizjologiczny czynności ruchowych piłkarza w czasie gry (I) ; Jan Chmura 1997
5083 Charakterystyka kandydatów na studia stacjonarne w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 1998/1999 Danuta Umiastowska 2000
9334 Charakterystyka łączonego treningu biegowo-rowerowego w triathlonie / Hubert Król, Piotr Gronek, Jakub Kryściak. 2013
8583 Charakterystyka metody problemowej (Problem - Based Learning) na kierunkach studiów z obszaru ochrony zdrowia Grzegorz Bednarczuk, Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Beata Kucharczyk, Rafał Bugaj 2011
9558 Charakterystyka morfologiczna i społeczna oraz kondycja zdrowotna studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie / Joanna Rodziewicz-Gruhn, Janusz Wojtyna. 2010
5263 Charakterystyka morfologiczna stóp dzieci 9-10-letnich ze środowiska miejskiego i wiejskiego Stanisław Nogalski 1992
9596 Charakterystyka morfologiczna studentek wychowania fizycznego na tle innych kierunków studiów z WWFiS w Białej Podlaskiej / Agnieszka Wasiluk, Jerzy Saczuk, Jan Czeczelewski, Barbara Długołęcka, Ewa Czeczelewska. 2013
6205 Charakterystyka nieprzepisowych działań drużyny włoskiej na Mistrzostwach Świata 2006 Waldemar Różycki 2008
2168 Charakterystyka obciążeń treningowych sprintera ; Marek Fostiak 1994
1900 Charakterystyka obciążeń treningowych w chodzie sportowym (na przykładzie Roberta Korzeniowskiego) ; Anna Walaszczyk 1996
2024 Charakterystyka obciążeń treningowych w maratonie ; Wojciech Ratkowski, Marek Fostiak, Zbigniew Mroczyński 1995
7012 Charakterystyka obciążeń w wybranych cyklach treningowych kobiet uprawiających taekwon-do i zapasy Zbigniew Bujak, Stefan Litwiniuk, Dariusz Czubak 2008
11270 Charakterystyka oferty wakeboardingowej przedsiębiorstwa Summer Wake Park Chełm w Żółtańcach - studium przypadku / Godlewski, Grzegorz. 2018
5683 Charakterystyka ogólna nowotworu cz.I i cz.II Zbigniew Cendrowski 2007
10817 Charakterystyka penetracji rekreacyjnej na szlakach turystycznych przy zastosowaniu nawigacji satelitarnej / Jarosław Styperek. 2016
4113 Charakterystyka postawy ciała upośledzonych umysłowo wychowanków Domu Dziecka w Bąkowie ; Alicja Lisowska 2005
1923 Charakterystyka poszczególnych pozycji w drużynie rugby juniorów ; Maciej Powała-Niedźwiecki 1996
9390 Charakterystyka programu Trener Osiedlowy realizowanego przez Urząd Miejski we Wrocławiu w opinii osób prowadzących zajęcia / Zofia Niekurzak, Anita Kaik-Woźniak, Wojciech Wiesner. 2012
1669 Charakterystyka psychologiczna lidera rzutowego w żeńskim zespole koszykówki ; Franciszek Makurat, Tadeusz Huciński, Grzegorz Krzykowski 1998
9029 Charakterystyka rozwoju funkcji społecznych dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową pod wpływem indywidualnie dobranego programu terapii zajęciowej Agnieszka Ptak, Ewa Demczuk-Włodarczyk, Dorota Wójtowicz. 2011
1377 Charakterystyka sił i obciążeń układu ruchu człowieka w biegu sprinterskim ; B.Pietraszewski 1998
9704 Charakterystyka siły mięśni oddechowych u kobiet i mężczyzn o zróżnicowanym stopniu wytrenowania / Andrzej Klusiewicz, Łukasz Zubik, Barbara Długołęcka, Małgorzata Charmas. 2014
10604 Charakterystyka somatometryczna i typologiczna zawodników różnych dyscyplin sportowych / Paweł Chomicz, Jerzy Trzeciak, Marek Rokita, Józef Tatarczuk. 2006
10387 Charakterystyka somatotypologiczna studentek i studentów I roku pedagogiki i wychowania fizycznego w świetle metody Heath-Carter (na przykładzie rzeszowskiej WSP) / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk. 2009
11142 Charakterystyka somatyczna i motoryczna uczniów pierwszych klas sportowych o profilu akrobatyka sportowa / Hes, Bartłomiej. 2018
11072 Charakterystyka somatyczna i motoryczna zawodników uprawiających futbol amerykański / Asienkiewicz, Ryszard. 2017
3452 Charakterystyka somatyczna i objętości treningu zawodników kadry narodowej narciarstwa biegowego ; J.Sobiecki, S.Gołąb, S.Krasicki, J.Rosiński 1996
4982 Charakterystyka sposobu odżywiania się osób rozpoczynających studia zaoczne na kierunkach wychowanie fizyczne i fizjoterapia w AWF w Krakowie Maria Gacek 2007
11910 Charakterystyka sposobu żywienia oraz poziomu aktywności fizycznej dzieci z obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego / Bartkowiak, Sylwia. 2019
10787 Charakterystyka sprawności fizycznej młodzieży w wieku pokwitania i młodzieńczym : na podstawie Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej / Magdalena Krzelowska. 2016
8225 Charakterystyka stałych fragmentów gry w ataku reprezentacji Polski w meczach eliminacyjnych MŚ 2010 Tomasz Buraczewski, Leszek Cicirko, Karol Filipek. 2011
1512 Charakterystyka strukturalna i segmentacja ilościowa gry lidera koszykarskiego ; Wiesław Wagner, Beata Pluta 2001
2684 Charakterystyka strzałów na bramkę drużyn juniorów w piłce nożnej ; Józef Bergier 1990
6605 Charakterystyka środowiska rodzinnego dzieci w wieku przedszkolnym badanych w 1996 i 2005 roku / Katarzyna Kotarska, Alicja Drohomirecka. 2009
4587 Charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna uczniów w warszawskiej gminie Bielany Dorota Trzcińska 2006
8360 Charakterystyka terapii zajęciowej jako profesji oraz specyfika pracy terapeuty zajęciowego Aneta Bac, Grzegorz Bednarczuk, Aleksandra Kulis, Beata Kucharczyk 2011
8964 Charakterystyka treningu skocznościowego skoczka w dal - juniora w okresie przygotowawczym Piotr Bora. 2012
10427 Charakterystyka uczestników turystyki górskiej w czeskich Karkonoszach / Piotr Zarzycki. 2008
11585 Charakterystyka udziału kobiet w zorganizowanej aktywności fizycznej w ośrodku sportu i rekreacji - motywy i okoliczności / Szczepanowska, Ewa. 2010
6213 Charakterystyka urazowości w 32 pucharze Ameryki Krzysztof Bieganowski 2008
3205 Charakterystyka walki początkujących judoków ; Stanisław Kuźmicki, Sławomir Kamiński 1992
11397 Charakterystyka wiedzy mieszkańców Małopolski na temat zawodu terapeuty zajęciowego / Żmudzińska, Urszula. 2017
11058 Charakterystyka wskaźnika smukłości młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle wybranych modyfikatorów rozwoju / Tatarczuk, Józef. 2017
1869 Charakterystyka wydolności beztlenowej studentów o różnej aktywności fizycznej ; H.Norkowski, K.Krawczyk 2001
5615 Charakterystyka wyobrażeń i opinii młodzieży środowiska wiejskiego, dotyczących przedmiotu oraz nauczyciela wychowania fizycznego Michał Fudala 2008
7172 Charakterystyka zainteresowań zawodników i zawodniczek uczestników Onkoolimpiady Waldemar Skowroński, Andrzej Gryglewicz 2009
11559 Charakterystyka zdolności siłowych w Rugby Union 15 na poziomie mistrzowskim / Pietranis, Dariusz. 2017
4762 Charakterystyka zmian podeszwowej powierzchni stóp oraz związek kąta Clarke a z wybranymi cechami budowy ciała koszykarzy I ligi polskiej Paweł Lizis 2006
8788 Charakterystyki różnicowania kinestetycznego po krótkotrwałym powtarzalnym wysiłku fizycznym u kobiet w wieku 65-70 lat na tle kobiet młodych aktywnych fizycznie Tomasz Głowacki, Wiesław Osiński. 2009
3949 Charakterystyki siłowe mięśni kończyny górnej studentów wychowania fizycznego ; M.Stefańska 2004
2000 Chatakterystyka rytmu w biegu na 400 metrów przez płotki ; Janusz Iskra 1996
2269 Chcemy być szkołą promującą zdrowie ; Agata Szlęk-Sitkiewicz, Monika Ślusarczyk 2002
10485 Chcę być silny, szybki, wytrzymały : samouczek sprawności fizycznej ? Dorota Kamień. 2016
6802 Chemioterapia uzupełniająca u kobiet w starszym wieku we wczesnym stadium raka piersi Krzysztof Krzemieniecki 2009
7043 Chemoprewencja nowotworów : perspektywy zastosowania w profilaktyce i terapii Małgorzata Cyranka, Lucyna Kapka, Wojciech Rzeski. 2009
9480 Chirurgia estetyczna. Etyczne aspekty nieterapeutycznych ingerencji medycznych w cielesność / Agnieszka Raniszewska-Wyrwa. 2012
6215 Chlubne karty w dziejach medycyny sportowej w Polsce. Wydarzyło się w roku (olimpijskim) 1928 Henryk Kuński 2008
6931 Cholestelor - przyjaciel czy wróg mózgu? Wojciech Bogusławski, Jerzy Foerster, Kamila Siedlecka 2008
2100 Cholesterol HDL - chroni przed miażdzycą ; Paulin Moszczyński 2002
10282 Choreoterapia - podstawy teoretyczne, diagnostyczne i terapeutyczne / Katarzyna Rybok, Małgorzata Matyja. 2006
7394 Choreoterapia jako jedna z metod leczenia ruchem Jolanta Garbacik, Ewa Węgrzyn. 2010
9906 Choroba Addisona a przetrenowanie : wybrane aspekty / Małgorzata Smelcerz, Małgorzata Klyszcz-Morciniec. 2013
2989 Choroba alkoholowa może przytrafić się każdemu, kto sięga po alkohol. Rozmowa z dr Adamem Kłodeckim z Państwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ; rozmawiał Andrzej Pac-Pomarnacki 1993
751 Choroba cieplna u sportowców i sposoby jej zapobiegania (I) ; Zbigniew Szyguła 1997
760 Choroba cieplna u sportowców i sposoby jej zapobiegania (II) ; Zbigniew Szyguła 1997
8055 Choroba czy moda??? Wojciech Gawroński 2008
8338 Choroba dyskowa dolnego odcinka kręgosłupa u osób młodych Jerzy E. Kiwersk 2011
3120 Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych - leczenie przy zastosowaniu dostawowej suplementacji hialuronianem nowej generacji (cz.3) ; Michał Dziewulski 2003
2812 Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych - leczenie przy zastosowaniu dostawowej suplementacji hialuronianem nowej generacji (część 1) ; Michał Dziewulski 2003
2871 Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych - leczenie przy zastosowaniu dostawowej suplementacji hialuronianem nowej generacji (część 2) ; Michał Dziewulski 2003
5206 Chorobowość spawaczy łukowych Marian Sygit 1993
6874 Choroby alergiczne wieku podeszłego. Część I. Alergiczny nieżyt nosa i zatok, astma oskrzelowa Ewa Czarnobilska, Krzysztof Czarnobilski, Barbara Rusinek, Krystyna Obtułowicz 2009
9794 Choroby leczone dietą bezglutenową / Patrycja Snakowska, Agnieszka Chruścikowska. 2010
6733 Choroby narządu wzroku występujące w populacji zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim i oklicy Małgorzata Kowal, Magdalena Kowalska, Katarzyna Wójtowicz -Chomicz,Barbara Dyka, Andrzej Borzęcki 2009
9827 Choroby nerek : zapobieganie i leczenie (wybrane zagadnienia) / Stanisław Niemczyk. 2008
1408 Choroby odzwierzęce - objawy i zapobieganie ; Paulin Moszczyński 2001
1104 Choroby prionowe np. Choroba Creutzfeldta-Jakoba ; Paulin Moszczyński 2001
7041 Choroby przenoszone przez kleszcze. Cz. 1. : Ixodes ricinus jako rezerwuar i wektor patogenów Angelina Wójcik-Fatla, Jolanta Szymańska, Alicja Buczek. 2009
7042 Choroby przenoszone przez kleszcze. Cz. 2. : patogeny Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti Angelina Wójcik-Fatla, Jolanta Szymańska, Alicja Buczek. 2009
2564 Choroby tytoniowozależne. Przegląd piśmiennictwa i badania własne ; Paulin Moszczyński 2003
4805 Choroby układu krążenia - zapobieganie i rehabilitacja Anna Jegier 2005
8552 Choroby występujące u osób w podeszłym wieku wymagające hospitalizacji w klinice otolaryngologii J. Składzień, K. Smęder, P. Trąbka-Zawicki, B. Jasiewicz 2002
7044 Choroby zawodowe i parazawodowe układu ruchu u stomatologów Anna Piątkowska, Jolanta Szymańska. 2009
4651 Chód sportowy - jak oszczędzać energię? Tadeusz Ruchlewicz 2006
6193 Chód sportowy w polskim piśmiennictwie 1980-2008 Krzysztof Kisiel 2008
4228 Chuligani stadionowi - studium społecznej bezsilności ; Tomasz Sahaj 2005
1661 Chuligaństwo na stadionach ; Alicja Gorący 1999
4811 Chwilowa "wolność" - młodzież wobec zagrożenia narkomanią Danuta Narożna 2006
8178 Chwilowe zmiany we krwi wskaźnika anaboliczno-katabolicznego (T/C) po sesji treningowej u młodych zawodników i zawodniczek podnoszenia cięzarów Zbigniew Obmiński, Benedykt H. Opaszowski 2011
9510 Ciało jako pole działania Tego Samego i Innego : Michael Foucault -Gilles Deleuze / Wojciech Mackiewicz. 2012
3889 Ciało jako wartość w poglądach młodzieży tarnowskich szkół wyższych ; Józef Węglarz 2004
8219 Ciało niepełnosprawne w perspektywie Fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty´ego Katarzyna Salamon-Krakowska 2010
7473 Ciągły podskórny wlew insuliny przy użyciu osobistej pompy insulinowej jako metoda leczenia cukrzycy typu 1 u młodocianych chorych Anna Skrzyńska 2010
8907 Ciekawa historia piłkarskich mistrzostw Europy Kordian Kuczma. 2012
7453 Ciekawa historia piłkarskich mistrzostw świata Kordian Kuczma. 2010
9511 Cielesność w kulturze masowej i w doświadczeniu wewnętrznym / Joanna Femiak, Piotr Rymarczyk. 2012
7431 Cierpienie i rozwój - próba odpowiedzi na pytanie o rolę cierpienia w życiu człowieka? Joanna Femiak 2010
1585 Ciężar ciała a ciężar tornistrów noszonych przez dzieci klas I-III ; Barbara Kotowska 2001
11771 Ciężka atletyka w ruchu sokolim na Pomorzu w latach 1920-1939 / Próchnicki, Zbigniew. 1998
8510 Ciężka nadczynność tarczycy i choroba niedokrwienna serca u chorej z głębokim zespołem otępiennym (prawdopodobnie w przebiegu choroby Alzheimera) - opis przypadku Andrzej Jóźwiak, Zbigniew Chmielewski, Stanisław M. Hubert, Katarzyna Wieczorowska-Tobis 2003
6965 Ciężka niesprawność czynnościowa osób starszych wyzwaniem dla opieki długoterminowej Krzysztof Bońkowski, Alicja Klich-Rączka 2007
7002 Cisza jako konkurencyjny produkt turystyczny Barbara Lebiedowska 2009
6466 Ciśnienie tętnicze krwi u chłopców w wieku 13-19 lat ze szkoły mistrzostwa sportowego Lidia Ostrowska-Nawarycz, Tadeusz Nawarycz 2006
11873 Co atrakcyjnego możesz zrobić przy pomocy aplikacji Endomondo (nie tylko) z uczniami / Puszka, Daria. 2020
4560 Co daje uczniom klas I-III udział w zajęciach ruchowych Seweryn Sulisz 2006
4328 Co dalej ze sportem? ; Andrzej Pac-Pomarnacki 2005
2673 Co dobre, co złe ; Grzegorz Prus, Adam Kołodziejczyk 1991
6386 Co jest miarą skuteczności wychowania fizycznego Henryk Grabowski 2009
3226 Co jest pierwszym obowiązkiem trenera? ; Zbigniew Czajkowski 1992
1915 Co jest ważne dla przebiegu rozmowy psychologicznej z zawodnikiem ; Tadeusz Sankowski 1996
11282 Co jeść by zostać mistrzem / Mizera, Justyna. 2019
8113 Co każdy lekarz sportowy o artroskopii wiedzieć powinien A. Bielecki 2008
8114 Co lekarz medycyny sportowej winien wiedzieć o badaniu rezonansem magnetycznym Wiesław Guz 2008
8116 Co lekarz rodzinny chciałby wiedzieć o medycynie sportowej? Aleksander Więcek 2008
8110 Co lekarz specjalista medycyny sportowej powinien wiedzieć na temat holterowskiego badania krzywej pobudzenia elektrycznego serca? Andrzej Plato 2008
8112 Co lekarz specjalista medycyny sportowej winien wiedzieć o badaniu echokardiologicznym? Renata Korpak-Wysocka 2008
8162 Co ma oko do piłki nożnej? Maria Jarosz-Kujawiak 2008
11103 Co ma wpływ na moje samopoczucie - interdyscyplinarny przewodnik do realizacji ścieżki prozdrowotnej / Hryniewiecka, Danuta. 2000
197 Co ma wspólnego edukacja fizyczna z edukacją ; Henryk Grabowski 2000
829 Co ma wspólnego kultura fizyczna z kulturą ; Henryk Grabowski 2001
905 Co ma wspólnego kultura fizyczna z kulturą? ; Henryk Grabowski 2000
10777 Co motywuje ludzi do uprawiania sportu? Magdalena Gruszczyńska, Monika Bąk-Sosnowska, Ryszard Plinta. 2016
11093 Co należy mówić, a jakich zwrotów lepiej unikać podczas lekcji wychowania fizycznego / Kwiatkowska, Agnieszka. 2018
4252 Co nam dał Jędrzej Śniadecki? ; Krzysztof Zuchora 2005
5297 Co powinniśmy wiedzieć o nauczycielach wychowania fizycznego? Ryszard Cieśliński 2007
11470 Co robić w przypadku urazów na lekcji wf i jak im zapobiegać? / Jelonek, Jakub. 2020
11450 Co robić z uczniami na lekcji wf-u gdy dostajemy nieoczekiwane zastępstwo? / Krawczyk, Irmina. 2020
3376 Co silniej oddziałuje na rozwój wytrzymałości - intensywność czy objętość obciążeń treningowych ; oprac.Dorota Halicka Ambroziak na podst.art. Krisa Berga i wsp.: Effect of reduced training volume on cardiac function VO2max and running performance z czasopisma "The Journal of Sports Medicine and Physiacal Fitness" 1991
2790 Co to jest lęk? ; Anatolia Skalska 2003
4207 Co to jest metoda polarity? ; Izabela Czos 2005
269 Co to jest szkoła promująca zdrowie? ; Lesław Kulmatycki 1999
5376 Co w wychowaniu fizycznym nie jest wychowaniem Janusz Bielski 2007
7051 Co warto wiedzieć, a o czy warto przypomnieć? w związku z wczesnoszkolną edukacją "sześciolatków" Krzysztof Ziemba 2010
1382 Co ważniejsze: podobieństwo brzmienia, czy znaczenie ; Henryk Grabowski 2001
296 Co wiedzą o igrzyskach olimpijskich uczniowie krakowskich szkół podstawowych ; Piotr Sałakowski 1998
2646 Co wiemy o żeglarstwie regatowym ; Leszek Kostański 1991
3461 Co wpływa na sprawność uczenia się i skuteczność nawyków ruchowych w walce? ; Zbigniew Czajkowski 2003
5756 Co znaczy optimum wiedzy i umiejętności w szkoleniu początkowym? Zbigniew Czajkowski 2007
11081 Co zrobić, by sport wygrał ze smartfonem? / Wolińska, Marta. 2018
7614 Coaching - narzędzie wsparcia w osiąganiu mistrzostwa sportowego Tomasz Sierszchuła. 2010
4683 Coaching po polsku, czyli czego i jak uczyć trenerów Dariusz Kielak 2006
8403 Coaching w procesie doskonalenia. Międzynarodowe seminarium, Kolonia, 24-27 kwietnia 2011 r. Piotr Marek. 2011
10428 Codzienna aktywność ruchowa studentek z wadami postawy z Uniwersytetu Brzeskiego / Ałła Danilenko, Anatol Gierasiewicz, Oksana Klos. 2008
11044 Codzienna porcja stretchingu dla każdego / Kamień, Dorota. 2018
5033 Codzienny trening fizyczny, a może trening co drugi dzień istotnym elementem leczenia cukrzycy typu 2 Marian Sygit 2002
6538 Coerver T Coaching - piłkarska recepta na sukces (cz.1) / Mariusz Wilkowiecki. 2009
6707 Coerver T Coaching - piłkarska recepta na sukces (cz.2) / Mariusz Wilkowiecki. 2009
6701 Coerver T Coaching - piłkarska recepta na sukces (cz.3) / Mariusz Wilkowiecki. 2009
7243 Comparative study of the permanent dentition among 12-year-old children in the Lublin Region Teresa Bachanek, Małgorzata Klichowska-Palonka, Ewa Wolańska, Mirosław Orłowski. 2009
6977 Comparison of two different rest intervals on drop jump : effects on muscle damage markers Alexandre E. Eiras, Rodrigo L. Reis, Pierre A. Silva, André N. Monteiro, Marco Machado. 2009
7683 Computer guided analysis of hemodialyzed patients` bioimpedance spectroscopy parameters Teresa Małecka-Massalska, Ryszard Maciejewski, Krystyna Lupa, Piotr Wąsiewicz, Wojciech Załuska, Andrzej Książek. 2010
10328 Coping with Post-Stroke Pain / Jaroslav Opavský 2006
7359 Core stability of male and female football players Pantelis Nikolaidis. 2010
8839 Correlations of hand grip strength with selected hand-anthropometric variables in university softball players Shyamal Koley, Santhosh Kumaar B. 2011
10950 coś kk 2040
10890 Crossfit - ciekawa i przydatna nowinka / Mikołaj Lasek. 2017
11187 Crowdfunding jako źródło finansowania klubów sportowych / Rzeszowski, Jakub. 2018
2777 Cukrzyca - przyczyny, podział, objawy ; Paulin Moszczyński 2003
1728 Cukrzyca a wychowanie fizyczne ; Jacek Głodzik 2001
8319 Cukrzyca a wysiłek fizyczny Barbara Raczyńska, Łukasz Zubik, Michał Jeliński. 2011
8092 Cukrzyca a wysiłek fizyczny C. Jimenez Carolyn. 2003
1875 Cukrzyca a wysiłek fizyczny ; przedruk z "Diabetes Care" Vol.23, Suppl.1, 2000 2001
7409 Cultural variables determining well-being of the population above the age of sixty Jolanta Szymańska, Elżbieta Pietryka-Michałowska,Anna Toruń-Jurkowska. 2010
4817 Curling "sportem całego życia" Gabriela Karkoszka 2006
8382 Cywilizacja rywalizacji - nowy obraz lekcji wychowania fizycznego? Jacek Szalewski. 2011
2916 Czas jako kryterium klasyfikacji czynności ludzkich (artykuł dyskusyjny) ; Wacław Petryński 1994
11883 Czas na rozgrzewkę / Krawczyk, Irmina. 2020
3464 Czas na zmiany - o przyszłości uczelni wychowania fizycznego ; Józef Drabik 2003
766 Czas odpowiedzi i zaskoczenie w schemacie Schmidta ; Wacław Petryński 1997
2873 Czas reakcji w sytuacji zaskoczenia ; Nikodem Źukowski 1995
7894 Czas reakcji, czas ruchu i sygnały EMG jako wskaźniki procesów przewidywania u szermierzy wyczynowych Zbigniew Borysiuk, Wacław Petryński, Wojciech J. Cynarski 2010
10292 Czas w walkach szpadzistów : analiza i wnioski szkoleniowe / Michał Morys, Krystian Fajkis. 2006
10309 Czas wolny a zdrowy styl życia dziecka / Urszula Macioł-Kisiel. 2006
5126 Czas wolny badanych uczniów a ich aktywność ruchowa Ewa Wegrzyn 1999
11490 Czas wolny gimnazjalistów / Syska, Joanna Renata. 2010
10791 Czas wolny i aktywność ruchowa młodzieży studenckiej / Ałła Danilenko, Anatolij Gierasiewicz, Ludmiła Skinder. 2006
9937 Czas wolny i jego rola w życiu człowieka : przegląd wybranych stanowisk / Tomasz Knapik. 2012
209 Czas wolny młodzieży głuchej zamieszkałej w internacie ; Anna Marchewka 2000
9380 Czas wolny studentów a oferta akademickich zajęć wychowania fizycznego / Tomasz Lisicki. 2012
5706 Czas wolny uczniów Feliks Rochowicz 2008
6024 Czas wolny w domowym budżecie czasu kobiet aktywnych zawodowo Urszula Parnicka 2008
5884 Czas wolny w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych Feliks Rochowicz 2008
11480 Czas wolny współczesnej rodziny / Mocek, Norbert. 2010
7895 Czas wykonania ruchu podczas meczu u siatkarzy reprezentujących najwyższy poziom mistrzostwa sportowego Kawczyński Adam, Dariusz Mroczek, Jan Chmura 2010
11149 Czego nas nauczył młodzieżowe EURO w Polsce ? / Myszkorowski, Jakub. 2018
10216 Czego nie wiemy o witaminie D? / Karolina Łagowska. 2015
7474 Czego powinno się uczyć w szkole nasze dzieci? Czy powinno się uczyć w polskiej szkole medycyny? Ewa Rydzyńska 2010
6711 Czerwcowa Konferencja Trenerów w Warszawie / Jerzy Talaga. 2009
3704 Czerwcowy festyn "Mazurskie Dni Rodziny" ; Renata Radziulewicz 2004
3522 Częstość cykli miesiączkowych u zawodniczek uprawiających judo ; E.Skierska, T.Socha, A.K.Gajewski 1995
9049 Częstość wad postawy ciała u dzieci z Zagłębia Miedziowego Jakub Pokrywka, Jarosław Fugiel, Paweł Posłuszny. 2011
7585 Częstość współwystępowania choroby zwyrodnieniowej i alergii Magdalena Frączek, Karolina Szulkowska, Krzysztof Buczyłko, Jolanta Kujawa 2010
10129 Częstość występowania asymetrii postawy ciała w płaszczyźnie czołowej u dzieci wiejskich w wieku 7-13 lat o zróżnicowanym poziomie wskaźnika Rohrera / Małgorzata Lichota, Magdalena Plandowska, Magdalena Gracz. 2011
8513 Częstość występowania bezzębia u osób po 55. roku życia zamieszkujących północno-wschodni makroregon Polski Grażyna Tokajuk, Wanda Stokowska, Róża Miksza-Żyłkiewicz 2003
5062 Częstość występowania chorób przemiany materii (cukrzycy) wśród młodzieży szkół średnich oraz ocena ich przyczyn i skutków Kładna Aleksandra 2001
6647 Częstość występowania niedoboru żelaza wśród wysokiej klasy sportowców Jadwiga Malczewska, Romuald Stupnicki, Beata Szczepańska 2009
11169 Częstość występowania płaskostopia podłużnego oraz jego profilaktyka i korekcja w opinii uczniów szkoły podstawowej / Makarczuk, Anna. 2018
8297 Częstość występowania próchnicy u dzieci Anna Słowik-Gabryelska, Marta Stępień-Słodkowska. 2011
10688 Częstość występowania triady sportsmenki w polskim kobiecym sporcie wyczynowym / Justyna Czeladzka, Maria Jezior, Krzysztof Zimmer. 2016
100 Częstość występowania wad postawy u dziewcząt lekko upośledzonych umysłowo / Krystyna Gawlik, Anna Zwierzchowska. 2000
6797 Częstość występowania zespołu osłabienia w domach opieki. Porównanie i ocena przydatności klinicznej skal stosowanych do rozpoznania zespołu Paweł Matusik, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Chmielowska, Jan Nowak, Agnieszka Parnicka, Marzena Dubiel, Jerzy Gąsowski 2009
6764 Częstośćbwystępowania, śmiertelność oraz czynniki ryzyka majaczenia w grupie chorych w wieku 80 lat i starszzych, hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych - badania pilotowe Alicja Klich-Rączka, Karolina Piotrowicz 2009
5786 Częstotliwość skurczów serca, poziom zakwaszenia i prędkość na progu mleczanowym jako kryterium intensywności treningu w okresie przygotowawczym chodziarza do startu na 50 km Wacław Mirek 2007
7382 Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących strzelectwo sportowe i kajakarstwo slalomowe Estera Nowacka, Szymon Polaszczyk, Aneta Kopeć, Teresa Leszczyńska, Małgorzata Morawska, Katarzyna Pysz-Izdebska 2010
1916 Częstotliwość występowania i wielkość amplitudy wychwiań jako czynniki informujące o wytrenowaniu kajakarza ; Ewaryst Jaskólski, Henryk Juniewicz 1996
8270 Czkawka jako następstwo zawału w bocznej części rdzenia przedłużonego - odniesienie do rehabilitacji. Opis przypadku Eric Kim, Jaydeep Bhatt. 2011
11040 Człowiek energiczniejszy niż pocisk. Jak obudzić w sobie moc? Bednarczyk, Sebastian. 2018
2534 Człowiek i jego czas wolny ; Krzysztof Przecławski 2002
1240 Człowiek i środowisko a zdrowie ; Światosław Ziemlański 1992
7434 Człowiek w podróży Jakub Mosz 2010
7432 Czterdziestolecie działalności Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (1970-2010) Jan Śleżyński 2010
9486 Czterdzieści gier i zabaw związanych z piłką siatkową / Radosław Ostrowski. 2014
10367 Czterotygodniowy monitoring aktywności ruchowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych / Dorota Groffik, Karel Frömel, Krzysztof Skalik, Wojciech Wąsowicz. 2009
2398 Cztery dokumenty w sprawie przemianowania CIWF na Bielanach na CIWF Imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ; Dobiesław Dudek 2002
4877 Cztery teksty o szkole: Nadzieja, profesjonalizm, perspektywa, dobro Michał J. Kawecki 2007
6388 Cztery zimowe dni w Górach Izerskich Tomasz Wójciak 2009
2530 Czuję, reaguję, potrzebuję bezpieczeństwa - psychomotoryka a fizjoterapia ; Magdalena Lis, Anna Łuszczek, Grażyna Dąbrowska 2002
4575 Czwarta godzina wychowania fizycznego: korzyść czy strata? Wioletta Puszcz 2006
10005 Czy "light" oznacza zdrowszy ? Karolina Łagowska. 2015
4500 Czy "siedzący" styl życia nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa polskiego? ; Wojciech Drygas 2006
8093 Czy aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach mogą poprawiać zdolność do wysiłku G. Van Hall. 2003
4924 Czy autonomia i podmiotowa kontrola sprzyja sportowcom? Mirosław Mikicin 2006
4863 Czy autonomia i podmiotowa kontrola sprzyja sportowcom? Mirosław Mikicin 2006
6699 Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak. 2009
3332 Czy ciężarowcy potrafią trenować i zwyciężać bez środków dopingujących : w poszukiwaniu nowej technologii treningu ; Zbigniew Obmiński, Andrzej Pokrywka, Dorota Kwiatkowska 2003
11183 Czy crossfit jest dla młodych sportowców? / Mamczur, Piotr. 2018
3369 Czy dalszy rozwój wyników w trójskoku jest możliwy? ; Tadeusz Starzyński 1991
1666 Czy dezintegracja nauk o kulturze fizycznej jest nieuchronna? ; Henryk Grabowski 1998
1445 Czy dezintegracja nauk o kulturze fizycznej jest nieuchronna? ; H.Grabowski 1997
10044 Czy dieta może kształtować odporność dziecka ? / Karolina Łagowska. 2015
9709 Czy dieta wegetariańska może być właściwym sposobem żywienia dzieci i młodzieży?/ Karolina Łagowska. 2014
11201 Czy doping genetyczny zastąpi farmakologię w sporcie? / Rogala, Marcin. 2018
11553 Czy doping genetyczny zmieni sportowe prawa? / Kmieciak, Błażej. 2017
3963 Czy dopuszczalny jest warunek przy zawarciu (rozwiązaniu) z trenerem umowy o pracę? (na marginesie orzeczenia Sądu Najwyższego z 20 VI 2001 r., I PKN 474/00) ; Michał Niedośpiał 2004
6780 Czy dronedaron wpływa na wystąpienie twardych punktów końcowych wśród pacjentów z migotaniem przedsinków? Wyniki badań ATHENA Krzysztof Rewiuk 2009
3710 Czy dystansemiędzyśrodowiskowe ulegają zmianom? ; J.Charzewska, E.Chabros, M.Rogalska-Niedźwiedź, D.Górowska, A.Wilczewski 1991
5515 Czy dzieci boją się wody Michał Okuszko 2007
4786 Czy forma ćwiczeń stosowanych w rozgrywce ma wpływ na wynik próby szybkościowej? Hubert Makaruk 2006
7454 Czy gra faul jest drogą do sukcesu w piłce nożnej? : analiza gry uczestników Mistrzostw Świata 2010 Tomasz Janus. 2010
8170 Czy grozi nam pandemia??? Maria Jarosz-Kujawiak 2008
3213 Czy gry komputerowe są zagrożeniem dla uczniów? ; Grażyna Bych 2003
4415 Czy i jak można wspomagać zawodnika w sporcie ; Tadeusz Sankowski, Katarzyna Stachowiak, 2006
5857 Czy igrzyska olimpijskie są czymś więcej niż sportem? Jerzy Kosiewicz 2008
6767 Czy intensywna kontrola glikemii w grupie chorych z niewyrównaną cukrzycą typu 2 przyczynia się do redukcji występowania incydentów sercowo-naczyniowych Karolina Piotrowicz, Katarzyna Wojtyczek, Maciej Małecki 2009
10900 Czy Internet jest dla dzieci ? O bezpieczeństwie w sieci / Justyna Ziętek. 2017
2117 Czy istnieją granice ludzkiej wytrzymałości ; Andrzej Jastrzębski, Maria Laurentowska 1995
9892 Czy istnieje "idealna" pozycja siedząca? / Dariusz Czaprowski, Justyna Leszczewska, Dominik Sitarski. 2014
10435 Czy istnieje potrzeba suplementacji diety młodych baletnic ? / Magdalena Leonkiewicz, Agata Wawrzyniak, Anna Anyżewska, Agnieszka Woźniak. 2015
9761 Czy istnieje zdrowy zamiennik cukru białego? / Karolina Łagowska. 2015
11112 Czy jestem bezpieczny? / Ferlin, Irola. 2001
11126 Czy każdy musi lubić wf? / Lasek, Mikołaj. 2018
3233 Czy koenzym Q10 warunkuje wydolność fizyczną? ; Paweł Grieb, Adam Martyn 1992
4519 Czy margaryny sąźródłem izomerów Trans kwasów tłuszczowych w diecie Polaków? ; Hanna Mojska, J. Balas, I. Gielecińska, M. Pawlicka ... 2006
8154 Czy możemy pozwolić sobie na bezczynność? Maria Jarosz-Kujawiak 2008
4623 Czy można wykryć "doping genetyczny" Piotr Gronek 2006
11317 Czy można zastąpić operację kolana dietą? / Michalak, Żaneta. 2018
10350 Czy nadmierną nadpobudliwość można złagodzić dietą? / Karolina Łagowska. 2016
4378 Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? ; Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur 2006
4879 Czy naprawdę możemy mówić o "wychowaniu" fizycznym? Michał Bronikowski 2007
370 Czy nauczyciel jest w stanie pomóc ; Roman Otto, Elżbieta Otto, Mieczysław Witkowski 1997
11426 Czy nauczyciel wychowania fizycznego powinien być dobrym psychologiem? / Chlebosz, Karolina. 2019
386 Czy nauczyciele nauczania początkowego muszą prowadzić lekcje wychowania fizycznego? ; Małgorzata Janowska, Renata Śleboda 1997
4241 Czy nie lepiej i prościej byłoby znowelizować "Ustawę o kulturze fizycznej"? ; Bartłomiej Korpak 2005
892 Czy niezbędna jest w Polsce przemysłowa produkcja urządzeń rekreacyjnych dla placów zabaw? ; Anatolij Skripko, Włodzimierz Starosta 2000
10325 Czy ocena jakości życia jest wyznacznikiem skuteczności rehabilitacji poudarowej / Krystyna Jaracz. 2006
4399 Czy oceniać zdolności motoryczne na lekcji wychowania fizycznego? ; Renata Patalas 2006
11388 Czy odpowiednia dieta może przyspieszyć powrót do sprawności po kontuzji sportowej? / Łagowska, Karolina. 2018
6788 Czy opisanie zjawiska Uhthoffa utrudniło rehabilitację w stwardnieniu rozsianym? Józef Opara, Waldemar Szwejkowski, Zenon Pidsudko. 2009
4847 Czy płeć stanowi uwarunkowanie procesu wychowania fizycznego? Monika Guszkowska 2006
6498 Czy postmodernistyczna teoria estetyki sportu Wolfganga Welscha jest słuszna? Anna Kossowska 2009
200 Czy proces wychowania fizycznego jest możliwy? ; Tomasz Frołowicz 2000
1545 Czy promocja zdrowia może integrować środowisko szkolne? ; Krystyna Piątek, Krystyna Walkowiak 2001
5081 Czy przejawy kultury fizycznej człowieka można uznać także za kryterium jego zdrowia? Danuta Umiastowska 2000
9687 Czy rak żołądka w odwrocie ? / Monika Galicka, Wiktor Chmielarczyk. 2010
7966 Czy regularne wysiłki fizyczne wpływają na zapotrzebowanie na białko? Peter W. R. Lemon 2001
9364 czy rozgrzewka statyczna rozgrzewa organizm sportowca? Czyli jak wrócić do korzeni treningowych / Zbigniew Trzaskoma. 2013
11273 Czy siłownia powinna mieć ograniczenie wiekowe? / Rogala, Marcin. 2019
6515 Czy sport to zawsze zdrowie? Jerzy Kuch 2000
5550 Czy sport to zawsze zdrowie? Jerzy Kuch 2000
7537 Czy sport to zdrowie? Zygmunt Jaworski. 2010
1606 Czy sport to zdrowie? ; Tomasz Sahaj 2001
8158 Czy sposób odżywiania może zwiększyć naszą wydolność? Maria Jarosz-Kujawiak 2008
1013 Czy strach musi mieć zawsze wielkie oczy? ; Zbigniew Czajkowski 2000
5568 Czy studenci uczelni wychowania fizycznego lubią i uprawiają sport Jolanta Elżbieta Kowalska 2007
8904 Czy sukcesu sportowego można się obawiać? Zuzanna Wałach-Biśta 2012
11106 Czy szkoła jest odpowiednim miejscem do prowadzenia profilaktyki chorób nowotworowych / Sokołowska, Maria. 2000
1468 Czy szkoła może być teraz ogniwem intencjonalnrgo wychowania fizycznego? ; Seweryn Sulisz 2001
5994 Czy to jest technodoping? Tomasz Sahaj 2008
8 Czy tylko "rozgrzewka" i jaka? ; Jezierski Ryszard 2000
7657 Czy w nauczaniu dzieci podstaw gry, stosować systemy dorosłych? Jerzy Talaga. 2010
6464 Czy w Polsce ma miejsce epidemia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży? Maria Chrzanowska 2006
8229 Czy w Polsce potrzebne jest Ministerstwo Sportu? Zygmunt Jaworski 2011
9355 Czy w sporcie miarodajne są testy genetyczne? / Guan Wang i in. 2013
38 Czy wejście czwartego w siatkówce profesjonalnej jest obecnie racjonalne? ; Ilczuk Franciszek 2000
8396 Czy wioślarzom potrzebny jest trening koncentracji uwagi? Piotr Gronek, Tomasz Schefke, Marcin Witkowski. 2011
7462 Czy wspomaganie techniczne sędziów piłkarskich jest konieczne? Tomasz Sahaj. 2010
5773 Czy współistniejące czynniki ryzyka oraz wiek i płeć determinują wydolność fizyczną pacjentów z chorobą wieńcową? Barbara Kazimierska 2007
102 Czy wychowanie fizyczne na świecie przeżywa regres? / Teresa Wolańska. 2000
2506 Czy wysiłek fizyczny jest bezpieczny dla młodych sportowców z zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej (MVP)? ; Patryk Krzyżak, Mirosław Dłużniewski, Hubert Krysztofiak, Artur Mamcarz, Wojciech Brasator 2002
7824 Czy wysiłek fizyczny może zapobiegać rozwojowi osteoporozy? Han C.G. Kemper i inni 1999
7887 Czy wysiłek polepsza funkcje komórek NK? Metaanaliza Roy J. Shephard, Pang N. Shek. 1999
10479 Czy zaburzenia w cyklu miesiączkowym u młodych kobiet mogą być wynikiem nieprawidłowej diety? / Karolina Łagowska. 2016
4244 Czy zależność zużycie tlenu-moc podczas wysiłku ma charakter liniowy? ; Frederic Campoin, Joseph Lounana, 2005
2655 Czy zasada fair play jest najwyższą wartością sportu? ; Jerzy Kosiewicz 2003
7327 Czy zawsze może być lepiej? Tomasz Frołowicz 2009
2284 Czy zło usankcjonowane przestanie być złem? Refleksje na temat legalizacji dopingu ; Krzysztof Sas-Nowosielski 2002
5941 Czyli piechotą do Filadefii Wacław Petryński 2008
5730 Czym jest wychowanie fizyczne Henryk Grabowski 2008
6170 Czym jest wychowanie fizyczne - moim zdaniem Ilona Urych 2009
4808 Czym odznacza się wybitny trener? Zbigniew Czajkowski 2005
2640 Czym olimpijczycy tłumaczą swoje sukcesy i porażki ; Helena Dąbrowska 1991
9016 Czym skorupka za młodu, czyli holistyczne ujmowanie człowieka / Jolanta Nadolna, Jarosław Piętowski. 2013
10920 Czym ugasić pragnienie? Woda mineralna, źródlana a może smakowa? Karolina Łagowska. 2017
8145 Czym zajmuje się medycyna sportowa Maria Jarosz-Kujawiak 2008
613 Czynniki decydujące o poziomie wyników w biegu na 110 m przez płotki ; Janusz Iskra 1999
3817 Czynniki decydujące o skuteczności procesu treningu. Rozmowa z prof. Christianem Raschnerem z Instytutu Nauki o Sporcie Uniwersytetu w Innsbrucku ; rozmawiał Andrzej Pac-Pomarnacki 2004
3567 Czynniki determinujące przebieg restytucji powysiłkowej w sporcie ; J.Łukaszewska, L.Markowska, B.Raczyńska 1993
4183 Czynniki determinujące wynik w biatlonowym biegu sprinterskim ; Jarosław Cholewa, Dagmara Gerasimuk, Rafał Kudrys 2005
235 Czynniki efektywności pracy nauczyciela wychowania fizycznego w opiniach przedstawicieli wybranych środowisk ; Zygmunt Jaworski, Eligiusz Korzeniowski, Tomasz Lisicki 1999
2730 Czynniki fizykalne w praktyce odnowy biologicznej ; Tadeusz Mika 1989
857 Czynniki inicjacji żeglarskiej ; M.Nowacki 2000
4638 Czynniki motywujące w szermierce Anna Żurek 2006
627 Czynniki określające przebieg i skuteczność akcji ofensywnej w grze w piłkę nożną ; Andrzej Zieliński 1999
10652 Czynniki osobnicze i cechy somatyczne a wyznaczniki poziomu regulacji metabolizmu u osób trenujących i otyłych w wysiłku fizycznym, będącym elementem programu turystyczno-rekreacyjnego / Ewa Szczepanowska, Maria Nowak, Danuta Umiastowska. 2006
826 Czynniki psychologiczne w zapobieganiu i rehabilitacji urazów sportowych Jadwiga Kłodecka-Różalska. 1996
9970 Czynniki ryzyka i występowanie urazów narządu ruchu oraz możliwości profilaktyki u zawodników piłki nożnej / Marek Simiński, Aleksandra Truszczyńska. 2013
10017 Czynniki ryzyka oraz występowanie urazów narządów ruchu u zawodników piłki siatkowej niższych lig / Aleksandra Truszczyńska, Dagmara Skałuba. 2015
5910 Czynniki ryzyka udaru mózgu w populacji regionu lubelskiego Monika Łagowska-Lenard 2007
816 Czynniki ryzyka w powstawaniu urazów sportowych ; Dorota Olex-Mierzejewska 1996
9503 Czynniki ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego u młodych kobiet o zróżnicowanej aktywności fizycznej / Iwona Piątkowska, Elżbieta Hübner-Woźniak. 2012
2348 Czynniki usposabiające do urazów u sportowców niepełnosprawnych ; Jerzy Kiwerski 2002
6754 Czynniki utrudniające osiągnięcie sukcesu sportowego i zawodowego : opinie zawodników i trenerów kadr narodowych w olimpijskich dyscyplinach sportu Michał Lenartowicz. 2009
11899 Czynniki warunkujące aktywność fizyczną kobiet w ciąży / Kryska, Sandra. 2019
8968 Czynniki warunkujące poziom sportowy szermierzy-szpadzistów Tomasz Motyka. 2012
10813 Czynniki warunkujące skuteczność fizjoterapii osób starszych / Lilianna Jaworska, Natalia Tkacz, Paulina Morga, Joanna Szczepańska-Gieracha. 2016
8299 Czynniki warunkujące uprawianie górskiej turystyki kwalifikowanej przez studentów Instytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie Elżbieta Sieńko-Awierianów, Justyna Wesołowska. 2011
8536 Czynniki warunkujące zmiany w stanie funkcjonalnym w wieku starszym na podstawie 12 - letniej obserwacji Beata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski 2002
6359 Czynniki wpływające na wzrost niepełnosprawności i możliwości działań profilaktycznych Jerzt E. Kiwerski 2008
6040 Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia Bożena Adamczyk-Kloczkowska 2008
11111 Czynniki zagrażające zdrowiu w środowisku szkolnym / Kaczmarek, Halina. 2001
4495 Czynniki zapalne i funkcja śródbłonka dorosłych mężczyzn o różnej aktywności ruchowej ; Anna Jegier, Monika Nonas 2006
9634 Czynniki zdrowego stylu życia / Irena Celejowa. 2012
9414 Czynniki zdrowego stylu życia w opinii studentów Państwowej Szkoły Wyższej im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej / Jolanta Danielewicz, Mieczysław Bytniewski. 2013
8399 Czynności i kompetencje zawodowe trenerów narciarstwa biegowego i judo Stanisław Sterkowicz, Szymon Krasicki. 2011
3313 Czynności kontrolno-oceniające i przejawy zachowań empatycznych u nauczycieli na lekcjach wf ; Radosław Muszkieta 2004
3921 Czynności lekcyjne nauczyciela kultury fizycznej na tle typu jego osobowości widzianej w świetle interpersonalnej teorii osobowości ; W.Srokosz, Z.Mazur 1990
10528 Czynności metodyczne i aktywność ruchowa nauczycieli wychowania fizycznego podczas lekcji pływania / Grzegorz Bielec. 2007
9680 Czynności nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego / Janusz Gałecki, Lech Kurpeta, Igor Cieśliński. 2014
8321 Czynności nauczycieli wychowania fizycznego w procesie kształtowania umiejętności ruchowych uczniów Janusz Gałecki, Tadeusz Zaradkiewicz, Lech Kurpeta, Barbara Bergier. 2011
738 Czynności ruchowe bramkarza piłki nożnej podczas gry ofensywnej ; Rudolf Kapera 1997
2273 Czynności specjalistyczne czołowych bramkarzy Europy ; Józef Bergier 1994
2113 Czynności zawodowe trenera judo ; Stanisław Sterkowicz 1995
7879 Czynnościowa ocena leczenia chorych z chromaniem przystankowym Krzysztof Spodaryk, Piotr Mika, Włodzimierz Drożdż, Marek Żak. 1999
9577 Czynność układu oddechowego oraz cechy psychiczne kobiet praktykujących Power-Yogę (Ashtanga Viniasa) / Anna Mróz, Dmytro Poliszczuk, Radosław Rychlik. 2012
10238 Czynność wentylacyjna płuc, a wydolność fizyczna u studentów wychowania fizycznego / Olga Chęcińska-Hyra. 2008
6487 Czynność zastawek serca u dzieci intensywnie uprawiających sport Władysław Rokicki, Jan Szewieczek, Grażyna Markiewicz-Łoskot, Eugeniusz Fojt, Katarzyna Michalak 2001
5560 Czynność zastawek serca u dzieci intensywnie uprawiających sport Władysław Rokicki, Jan Szewieczek, Grażyna Markiewicz-Łoskot, Eugeniusz Fojt, Katarzyna Michalak 2001
8003 Czytając encykliki Papieża Jana Pawła II Zbigniew Cendrowski 2011
8529 Czytelne zasady fair play w szkolnej rzeczywistości sportowej Jolanta Nadolna, Jolanta Piętowska. 2012
4479 Ćwicz i sprawdzaj się z komórką ; Irek Wojtkowski 2006
4105 Ćwiczenia asymetryczne w korekcji skolioz ; Ryszard Harężlak 2005
1243 Ćwiczenia dla bramkarzy piłki nożnej w lekcji wychowania fizycznego ; Rudolf Kapera 1992
4564 Ćwiczenia do nauczania tenisa stołowego i badmintona Renata Grosicka 2006
3433 Ćwiczenia domowe przeciwko plecom okrągłym dla dzieci powyżej 6 lat ; Renata M.Radziulewicz 2004
3620 Ćwiczenia domowe przeciwko płaskostopiu i stopie płasko-koślawej dla dzieci powyżej 6 lat ; Renata Marzanna Radziulewicz 2004
3253 Ćwiczenia domowe w korekcji wad postawy ciała ; Małgorzata Grabara, Izabela Zając 2003
4397 Ćwiczenia gimnastyczne zawsze ważne ; Kazimierz Cybulski 2006
5657 Ćwiczenia hatha jogi Danuta Palica 2008
9710 Ćwiczenia hatha jogi: rekreacją i edukacją zdrowotną dla seniorów / Danuta Palica. 2014
367 Ćwiczenia i zabawy doskonalące elementy gry w unihoca ; Stanisława Starzyńska 1997
7732 Ćwiczenia i zabawy przy muzyce w gimnastyce korekcyjnej Beata Dencikowska 2011
1085 Ćwiczenia i zabawy redukujące stres ; Piotr Stankowski 1996
264 Ćwiczenia i zabawy rytmiczne w lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-II szkoły podstawowej ; Bożena Kowalik, Krzysztof Skalik, Artur Fredyk 1999
5 Ćwiczenia i zabawy rytmiczne w lekcjach wychowania fizycznego w klasie III ; Kowalik Bożena, Skalik Krzysztof, Fredyk Artur 2000
4441 Ćwiczenia i zabawy wzmacniające mięśnie posturalne ; Kinga Bulińska 2006
2017 Ćwiczenia izometryczne na lekcji gimnastyki ; Barbara Kotowska 2002
1171 Ćwiczenia izometryczne na zajęciach korekcyjnych ; Wirginia Cytowicz-Karpliłowska 1994
4408 Ćwiczenia korekcyjne dzieci ze zwiększonym przodopochyleniem miednicy ; Sławomir Grzegorczyk 2006
98 Ćwiczenia korekcyjne stopy / Janusz Galiński, Jacek Zieliński, Marcin Popieluch. 2000
11249 Ćwiczenia korekcyjne w przypadku skoliozy / Jelonek, Jakub. 2019
5984 Ćwiczenia korekcyjne w wodzie - w okresie wstępnej adaptacji Izabella Gedl-Pieprzyca 2008
2605 Ćwiczenia korekcyjne w wodzie ; Izabela Zając, Maria Karpińska, Zbigniew Orpel, Marzena Kołodziej 2003
1298 Ćwiczenia korekcyjne z krzesłami ; Anna Brengos, Danuta Trochimczuk 1990
3480 Ćwiczenia korekcyjne z nietypowymi przyborami ; Barbara Kotowska 2004
1340 Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne w lekcji wf [konspekty lekcji wf dla kl. oraz III z elementami korekcyjnymi - minipiłka ręczna] ; Małgorzata Lichota 2001
11443 Ćwiczenia kształtujące w wychowaniu fizycznym, czyli trening dla każdego / Błachnio, Wojciech. 2019
2452 Ćwiczenia kształtujące z piłką lekarską ; Robert Małysz 2002
1327 Ćwiczenia kształtujące z zastosowaniem obręczy ; Ewa Chobocka 1989
2884 Ćwiczenia kształtujące zdolności szybkościowe szermierza ; Michał Morys 1994
2227 Ćwiczenia kształtujące ze współćwiczącym ; Kazimierz Cybulski 2002
2886 Ćwiczenia lekkoatletyczne w klasach VII - VIII ; Seweryn Sulisz 1994
10514 Ćwiczenia mięśni dna miednicy najlepszym sposobem prewencji w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet uprawiających wyczynowo sport / Józef A. Opara, Teresa Socha, Anna Poświata. 2013
6563 Ćwiczenia mięśni posturalnych oraz śródlekcyjne zapobiegające i kompensujące skutki przeciążonych tornistrów Alicja Romanowska, Marcin Uciński 2009
103 Ćwiczenia muzyczno-ruchowe i tańce w klasach I-III szkoły podstawowej / Renata Czarniecka. 2000
1040 Ćwiczenia muzyczno-ruchowe jako środek integracji zespołu uczniowskiego [zawiera konspekt dla kl.III] ; Renata Czarnecka 1997
1139 Ćwiczenia muzyczno-ruchowe na lekcjach wf w klasach początkowych [zawiera konspekt dla kl.III] ; Maria Giza 1995
6242 Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w nauczaniu zintegrowanym Beata Dencikowska 2009
9300 Ćwiczenia na lekcji wf stosowane jako element rozwiązań metodycznych / Seweryn Sulisz. 2014
10061 Ćwiczenia na mini trampolinie a sprawność funkcjonalna pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa / Karolina Raczyńska, Grzegorz Żurek, Ryszard Barej, Oskar Pelzer, Siegfried Lehrl. 2015
1893 Ćwiczenia o dużej intensywności stosowane w treningu ; Elżbieta Hübner-Woźniak, Czesław Ptak, Bohdan Karpiłowski 1996
1977 Ćwiczenia oddechowe - ich znaczenie i miejsce na zajęciach gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego ; Kamilla Jankowska 2002
9768 Ćwiczenia oddechowe jako alternatywna forma wychowania fizycznego / Danuta Palica, Filip Ludyga. 2015
2390 Ćwiczenia oddechowe na zajęciach gimnastyki korekcyjnej i wf ; Kamila Jankowska 2002
1626 Ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy w korekcji wad postawy ; Barbara Kotowska 2001
3065 Ćwiczenia oddechowe w korekcji wad postawy ; Barbara Kotowska 2003
10215 Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem oszczepu / Ewa Orłowska, Joanna Gradek, Renata Tokarz. 2015
26 Ćwiczenia oswajające z piłką na przykładzie piłki ręcznej ; Fogtman Elżbieta, Fogtman Sławomir 2000
11420 Ćwiczenia percepcyjne – jak nauczyć uczniów zbierania informacji z boiska? / Sawicki, Leszek. 2019
3989 Ćwiczenia pilates ; Irena Korzyniewska 2004
5518 Ćwiczenia piyometryczne - charakterystyka biomechaniczna, wskaźniki, zastosowanie Bober Tadeusz 2007
2520 Ćwiczenia plyometryczne - ich istota i zanczenie (I) ; Dariusz Kielak, Andrzej Pac-Pomarnacki 2002
3460 Ćwiczenia plyometryczne w programach treningu różnych dyscyplin sportu (2) ; Dariusz Kielak, Andrzej Pac-Pomarnacki 2003
6203 Ćwiczenia plyometryczne w treningu piłkarzy nożnych Andrzej Soroka 2008
5757 Ćwiczenia plyometryczne w treningu skocznościowym koszykarzy Jacek Dembiński 2007
5803 Ćwiczenia płotkarskie Tomasz Jóźwik 2008
594 Ćwiczenia poprawiające postawę ciała [zawiera zestaw ćwiczeń dla dzieci o stopach płaskich oraz zestaw ćwiczeń dla dzieci o plecach okrągłych] ; Anna Faber 1991
11888 Ćwiczenia poza boiskiem szkolnym : ćwiczenia przy drzewie - tak / Brzozowska-Wicherek, Ewa. 2020
5591 Ćwiczenia profilaktyczno-kompensacyjne dla dzieci w wieku szkolnym Małgorzata Grabara 2007
4052 Ćwiczenia relaksacyjne i ich wpływ na obniżenie nadmiernego napięcia ; Stefan Kurowski 2005
9436 Ćwiczenia relaksacyjne Tai Chi : wpływ na zdrowie i jakość życia / Anna Makarczuk, Małgorzata Andrzejczyk. 2014
1715 Ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej oraz wzmacnianie mięśni posturalnych w różnych pozycjach wyjściowych. Wady : plecy okrągłe, płaskostopie, skoliozy 2001
174 Ćwiczenia rozciągające w treningu dalekowschodnich walk ; Krzysztof Kondratowicz 2000
3371 Ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne piłkarzy ; Józef Bergier 1991
11868 Ćwiczenia równoważne na ławeczce : układ według inwencji ucznia, scenariusz zajęć lekcyjnych / Krawczyk, Irmina. 2020
7825 Ćwiczenia ruchowe - znaczenie w profilaktyce i leczeniu osteoporozy Agata Dworak, Elżbieta Ciszek, Paweł Sosin, Edward Czerwiński 1999
11340 Ćwiczenia ruchowe jako składnik diety według Tomasza z Wrocławia (1297-1378) / Kowalska, Barbara. 2019
5429 Ćwiczenia ruchowe w treningu Capoeiry Tadeusz Jasiński 2007
9518 Ćwiczenia ruchowe zastosowane w terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - autyzm i zespół Retta / Zbigniew Szot, Anna Kwitniewska, Tomasz Szot. 2011
2602 Ćwiczenia rytmiczne w wodzie ; Jan Krzysztof Jopkiewicz, Iwona Bąkowska 2003
2927 Ćwiczenia są dobre na wszystko [omówienie książki: Reeves J.A., Simon J.M.: Select soccer drills. Champaign 1991] 1994
11602 Ćwiczenia siłowe - kompleksowy trening ciała kobiet i mężczyzn / Bronowicki, Stanisław. 2010
9720 Ćwiczenia siłowe oraz zwinnościowo-akrobatyczne na lekcji wychowania fizycznego / Magdalena Krzelowska. 2014
7064 Ćwiczenia siłowe w procesie kształtowania sprawności motorycznej dzieci i młodzieży Tadeusz Stefaniak, Anita Stefaniak, Dariusz Harmaciński 2010
7698 Ćwiczenia siłowe w zajęciach nordic walking Joanna Piotrowska. 2011
420 Ćwiczenia siłowe z piłkami lekarskimi ; Teresa Zygmunt 2000
9929 Ćwiczenia siłowe z wykorzystaniem oporu własnego ciała / Ewa Orłowska, Joanna Gradek, Renata Tokarz. 2015
10287 Ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe w korygowaniu wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa w warunkach klinicznych i domowych / Stanisław Majoch, Jan Ślężyński, Waldemar Szymanik. 2006
2414 Ćwiczenia specjalne skoczka wzwyż jako konsekwencja parametrów odbicia ; Romuald Regini, Henryk Sozański 1993
8528 Ćwiczenia symetryczne u dziecka z bocznym skrzywieniem kręgosłupa Dariusz Czaprowski, Agnieszka Kędra. 2012
11763 Ćwiczenia śródlekcyjne – czy to strata czasu? / Puszka, Daria. 2019
4493 Ćwiczenia śródlekcyjne dla uczniów kl.I-VI szkoły podstawowej ; Agnieszka Mielczarek 2006
4413 Ćwiczenia śródlekcyjne są potrzebne ; Danuta Umiastowska, Alicja Frycz 2006
332 Ćwiczenia śródlekcyjne ważnym elementem profilaktyki wad postawy ; Dorota Groffik 1998
2015 Ćwiczenia terenowe w lesie [zawiera konspekty dla kl.IV,V i VI] ; Zofia Radzikowska 2002
1124 Ćwiczenia tybetańskie ; Mieczysław Niemczyk 2001
966 Ćwiczenia unikania zderzeń i bezpiecznego upadku dla potrzeb rehabilitacji ; Artur Kalina, Roman M.Kalina, Krzysztof Klukowski 1998
4410 Ćwiczenia w parach dla pleców okrągło-wklęsłych ; Renata Gruca 2006
6947 Ćwiczenia w parkach z hula-hopem Andrzej Piecha 2010
9283 Ćwiczenia w wodzie wspomagające rehabilitację ortopedyczną / Przemysław Lutomski, Agnieszka Gawałek, Krzysztof Pietrusik. 2013
5425 ćwiczenia właściwe i niewłaściwe w korekcji płaskostopia Wirginia Cytowicz-Karpiłowska 2007
10705 Ćwiczenia wstępne do nauczania pchnięcia kulą : cz.2 / Ewa Orłowska, Joanna Gradek, Renata Tokarz. 2016
10580 Ćwiczenia wstępne w nauczaniu pchnięcia kulą / Ewa Orłowska, Joanna Gradek, Renata Tokarz. 2016
2268 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej ukierunkowane na opanowanie stania na rękach ; Paweł Woźny 2002
9755 Ćwiczenia z laską gimnastyczną : ( Wstęp do nauczania rzutu oszczepem). Część 1 / Ewa Orłowska, Joanna Gradek, Renata Tokarz. 2015
1046 Ćwiczenia z linami (skakankami) ; oprac.Alicja Zarychta 1997
9767 Ćwiczenia z piłką lekarską : ( Wstęp do nauczania rzutu oszczepem).[Część 2] / Ewa Orłowska, Joanna Gradek, Renata Tokarz. 2015
7 Ćwiczenia z przyborami kształtującymi podstawowe umiejętności pływackie ; Woźny Paweł 2000
4939 Ćwiczenia ze współćwiczącym Jerzy Rudzik 2006
1314 Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne ; Ryszard Jezierski 1989
11409 Ćwiczenia, zabawy i gry na lekcji Wychowania Fizycznego poprawiające koncentrację uwagi / Sawicki, Leszek. 2019
862 Ćwiczenie duchowe jako alternatywne myślenie o sporcie Maria Zowisło. 2000
1279 Ćwiczymy z materacem - wałkiem [konspekt lekcji dla kl.III] ; Zofia Cichalewska 1990
3703 Dalekowschodnie sztuki i sporty walki w praktyce pedagogicznej ; Tomasz Guja 2004
4220 Dalekowschodnie sztuki walki - ewolucja celów i metod treningu ; Wojciech J.Cynarski,Irena Momola 2005
3465 Dawne sporty olimpijskie (1). Przeciąganie liny, lacrosse, polo 2003
3101 Dawne sporty olimpijskie (2). Krykiet, krokiet, roque 2003
3308 Dawne sporty olimpijskie (3). Paume, rackets, pelota 2003
3746 Dawne sporty olimpijskie (4). Golf, rugby 2004
5764 Dawny sport na dawnych plakatach Agata Grabowska 2007
11659 Dążenie do doskonałości jako podstawowy element edukacji olimpijskiej / Zdebska-Biziewska, Halina. 2015
2682 Dbaj o kręgosłup ; Leszek Harasimowicz 1991
11236 Dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie / Maszorek-Szymala, Anna. 2018
9445 Dbam o zdrowie od najmłodszych lat / Marta Pustelnik, Agnieszka Szkudlarek, Anna Maszorek-Szymala. 2014
4460 Debata ; Henryk Grabowski 2006
9741 Decannulation of critically ill patients after long-term mechanical ventilation - predictors from clinical routine data / Maria-Dorothea Heidler, Annett Salzwedel, Hannelore Liero, Michael Jöbges, Heinz Völler. 2014
6945 Decydują nauczyciele kraju ojczystego Kazimierz Denek 2010
2030 Defensywa na cenzurowanym ; Paweł Wiśniowski 1995
3798 Definicja systemu turystyki podstawowym określeniem rzeczywistości turystycznej ; Tadeusz Chudoba 2004
4084 Dekalog zdrowego stylu życia ; Zbigniew Cendrowski 2005
11176 Dekalog żywieniowy młodego sportowca / Gawełczyk, Mateusz. 2018
808 Deklaracja w sprawie Sportu, Tolerancji i Fair Play 1996
1997 Deklaracja w Sprawie Sportu, Tolerancji i Fair Play ; Rada Europy ; Sekretarz Generalny 1996
9005 Deklarowana aktywność fizyczna i sprawność funkcjonalna a rzeczywista aktywność fizyczna pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej Aleksandra Kołota, Dariusz Włodarek. 2012
9881 Deklarowana dzielność mężczyzn praktykujących sporty i systemy walki / Andrzej Chodała. 2013
4750 Deklarowane przez amatorów biegaczy korzyści z biegania na długich dystansach. Badania pilotażowe Zbigniew Obmiński 2006
7749 Demograficzne determinanty troski o siebie osób po zawale serca Maciej Wilski. 2010
9890 Demograficzne uwarunkowania stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce bólu w chorobie dyskowej odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa / Agnieszka Turkiewicz-Maligranda, Joanna Rymaszewska. 2014
10277 Demographic Determinants of Physical Activity Participation of University Students in Czech Republic / Vlastimil Kudláček i inni. 2007
1742 Densytometryczna ocena mineralizacji układu kostnego (BMC) u osób uprawiających strzelectwo sportowe ; Marek Mędraś, Alicja Gembiak-Chełmońska, Kazimierz Kurzawski, Andrzej Kijowski 1997
7874 Dental injuries in combative sports : a comparison between, judo, wrestling and karate Markus Parzeller, Christoph Raschka, Winfried Banzer. 1999
4190 Depresja i jej skutki ; Paulin Moszczyński 2005
10324 Depresja po udarze mózgu / Janusz Rybakowski. 2006
11877 Design Thinking w przygotowywaniu się do nowego roku szkolnego / Rzeszotek, Mariusz. 2020
2907 Deska z żaglem dla dzieci (kilka uwag metodyczno-organizacyjnych) ; Krzysztof Zawalski 1994
10364 Deskrypcja długości i szerokości stóp populacji żeńskiej w obciążeniu masą własną w wieku od 4 do 18 lat, w świetle mory projekcyjnej : (doniesienie z badań) / Mirosław Mrozowiak, Janusz Doś, Magdalena Górska-Doś. 2009
10365 Deskrypcja koślawości palucha stóp populacji żeńskiej w obciążeniu masą własną, w wieku od 4 do 18 lat, w świetle mory projekcyjnej : (doniesienie z badań) / Mirosław Mrozowiak. 2009
10300 Destination Choice in German Winter Sport Tourism : Empirical Findings / Alexander Hodeck, Gregor Hovemann. 2015
9689 Determinanty samooceny zdrowia osób chorujących na cukrzycę typu II / Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik, Mariola Saulicz, Andrzej Myśliwiec. 2013
9984 Determinanty sprawności funkcjonalnej osób starszych zamieszkałych w środowisku instytucjonalnym / Izabela Kozicka, Tomasz Kostka. 2014
6796 Determinanty szczepień przeciwgrypowych wśród osób w starszym wieku Agnieszka Łukomska 2009
2536 Determinanty środowiskowe realizacji wypoczynku weekendowego mieszkańców Wrocławia ; Kazmierz Klementowski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski 2002
10742 Determinanty uprawiania wybranych form aktywności fizycznej w grupie pracowników administracyjno-biurowych / Anna Kowalczyk, Ewelina Kozłowska. 2016
9788 Determinanty wyniku stosowane w doskonaleniu rzutów zamachowych dzieci i młodzieży w aspekcie asymetrii dynamicznej / Mariusz Konieczny, Janusz Iskra. 2013
11493 Determinanty zachowań rekreacyjnych młodzieży szkolnej na przykładzie młodzieży licealnej Słupska / Parzych, Krzysztof. 2010
4686 Diagnostics of motor docility. (Diagnostyka uzdolnień ruchowych) Viera Bebcakova 2006
993 Diagnostyka czynnościowa miednicy w korekcji wad postawy ; Izabela Gelleta-Mac 1998
8006 Diagnostyka czynnościowa pacjentów po urazach rdzenia kręgowego Aleksander Ronikier 2007
869 Diagnostyka i leczenie uszkodzeń ścięgna Achillesa ; Bogusława Góralczyk, Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska, Wojciech Mikuła 2000
6876 Diagnostyka i leczenie uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego Wojciech Widuchowski, Małgorzata Widuchowska. 2009
11733 Diagnostyka i leczenie zerwania dalszego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia – aktualny stan wiedzy / Witkowski, Jarosław. 2017
2940 Diagnostyka mleczanowa metodą dr. Langego 1993
430 Diagnostyka nadwagi i otyłości w opiece medycznej nad uczniami ; Urszula Jasińska 1996
7985 Diagnostyka obrażeń stawu kolanowego u sportowców Jerzy Widuchowski 2005
7846 Diagnostyka obrażeń stawu kolanowego u sportowców Jerzy Widuchowski. 1998
7616 Diagnostyka przewlekłej niewydolności serca u chorych w podeszłym wieku Zygmunt Chodorowski 2006
5975 Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej - w działalności pedagogicznej nauczycieli wf Marta Kowalczuk 2008
1469 Diagnoza i samokontrola rozwoju motorycznego uczniów ; Włodzimierz Tkaczuk, Iwona Ogorzała, Monika Ogorzała, Piotr Zieliński 2001
9749 Diagnoza poziomu sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym : (doniesienie z badań) / Ewa Węgrzyn, Wioletta Szczepaniak. 2014
10239 Diagnoza psychologiczna młodych tenisistek i tenisistów / Wojciech Olsza. 2008
9502 Diagnoza szkolnej aktywności fizycznej dzieci w wieku 9-10 lat / Dorota Groffik, Karel Fromel, Erik Sigmund, Izabela Zając-Gawlak. 2011
6159 Diagnozowanie i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży Ilona Urych 2008
1162 Diagnozowanie jako element przygotowania programu autorskiego ; Michał Bronikowski, Magdalena Król-Zielińska, Małgorzata Bronikowska 2001
3597 Diagnozowanie równowagi dynamicznej u dzieci i młodzieży słowackiej z zastosowaniem balansometru ; Ewa Kucharska 2004
4727 Diagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów klas I - III jako przeciwdziałanie regresji rozwoju dziecka Robert Bąk 2006
5327 Dialog jedną ze skutecznych metod komunikacji interpersonalnej w kształceniu i wychowaniu Sylwia Trojniel 2007
9884 Dialog kulturowy europejskiego Idokanu / Wojciech J. Cynarski. 2013
9481 Dialogiczny wymiar ciała w aspekcie niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej / Jadwiga Knotowicz, Stefan Szary. 2012
7760 Diet and exercise metabolism Hanna Kaciuba-Uściłko, Krystyna Nazar. 1997
4322 Dieta jako czynnik determinujący możliwości wysiłkowe pływaków ; Robert A. Olek 2005
9618 Dieta łatwostrawna w restauracji? Potrzeby i możliwości wprowadzenia / Dorota Czerwińska. 2012
11204 Dieta młodego piłkarza / Gawełczyk, Mateusz. 2018
8919 Dieta piłkarska. Nawadnianie Krzysztof Mizera, Justyna Mizera. 2012
4482 Dieta śródziemnomorska - produkty roślinne ; Moszczyński Paulin, Anna Serafin 2006
1615 Dieta w dniu zawodów - część pierwsza ; Dariusz Szukała 2001
7097 Dietary habits in children from rural environments Katarzyna Sygit. 2009
11155 Dietetyczne know-how zimą : jak komponować jadłospis i trenować wydajnie / Michalak, Żaneta. 2018
5332 Dietetyka: białko w sportach siłowych Krzysztof Mizera 2007
9982 Diety roślinne w sporcie-wątpliwości i zagrożenia / Damian Parol, Artur Mamcarz. 2014
7747 Diurnal hormonal responses in exercise and sports medicine research : range effect adjustments Anthony C. Hackney. 2010
8142 Dla dziennikarza Przeglądu Sportowego Maria Jarosz-Kujawiak 2008
5584 Dla zdrowia i sprawności - styl życia oraz programy treningu Jan Harasymowicz 2007
9623 Dlaczego diety niskokaloryczne u osób otyłych są nieskuteczne? / Andrzej Eberhardt. 2012
6260 Dlaczego edukacja olimpijska jest szansą na przywrócenie kulturze fizycznej pierwiastków kulturotwórczych Michał Bronikowski, Małgorzata Bronikowska 2008
3182 Dlaczego i jak intensyfikować zajęcia ruchowe już w młodszym wieku szkolnym? ; Lidia Mandowska 2003
9622 Dlaczego każdy powinien umieć pływać? / Andrzej Kosmol, Anna Ogonowska-Słodownik. 2012
4367 Dlaczego kształtowanie postaw prosomatycznych nie wystarcza? ; Monika Guszkowska 2005
9353 Dlaczego ludzie ryzykują? : w poszukiwaniu źródeł i konsekwencji uprawiania sportów ekstremalnych / Krzysztof Sas-Nowosielski. 2013
9671 Dlaczego młodzieży zagraża otyłość ? / Jadwiga Charzewska, Elżbieta Chabros. 2010
4073 Dlaczego musimy doprowadzić do innego traktowania kultury fizycznej przez społeczeństwo? poniewaz my wiemy, a reszta powinna się dowiedzieć! ; Henryk Papiernik 2005
5733 Dlaczego nie chcą chcieć Zbigniew Cendrowski 2008
5626 Dlaczego powinniśmy stosować metody aktywizujące w pracy z dziećmi? Krystyna Piwko 2008
7151 Dlaczego praca z uwagą u sportowców nie jest łatwa, czyli o fenomenie ludzkiego Ja Piotr Gronek. 2010
6654 Dlaczego reformujemy oświatę Janusz Bielski. 2009
1337 Dlaczego w procesie fizycznej edukacji trzeba ćwiczyć i wychowywać ; Henryk Grabowski 2001
11347 Dlaczego warto chwalić uczniów na lekcji wf / Rzeszotek, Mariusz. 2019
7928 Dlaczego wysiłek Per-Olof Åstrand. 2000
4287 Dlaczego zakwaszenie organizmu jest niebezpieczne? ; Wolfang Auer 2005
2408 Długofalowy trening judoków ; Władysław Jagiełło 1993
7888 Długookresowe tendencje przemian realizacji obciążeń treningowych w makrocyklu rocznym polskich biegaczy na średnich i długich dystansach w kategorii juniora Wacław Mirek, Edward Mleczko 2010
8781 Długookresowe tendencje przemian w rozwoju somatycznym i motorycznym krakowskich studentów Edward Mleczko, Jerzy Januszewski. 2009
9784 Długookresowe tendencje zmian związków między rozwojem umysłowym, fizycznym i motorycznym dzieci w wieku 4-14 lat z różnych miejscowości małopolski / Edward Mleczko, Joanna Gradek, Renata Nieroda, Janusz Zdebski. 2013
3984 Dni Małego Olimpijczyka w Mysłowicach ; Ewa Trebuniak 2004
2397 Do dziejów tańca zbójnickiego. Ćwiczenia toporkami realizacją postulatu unarodowienia gimnastyki w polskim ruchu sokolim na początku XX wieku ; Z.J.Przerembski 2002
7032 Do health professionals care about their health? A comparative study of doctors and people with non-medical university education Marcin Nowicki, Urszula Dokurno, Maciej Cymerys, Martyna Klimczak, Magdalena Andrzejewska. 2009
11083 Do parku po zdrowie / Czepiel, Damian. 2018
3940 Do trzech razy sztuka? Rozmowa z Jerzym Brońcem, trenerem wioślarzy 2004
11362 Dobowy budżet czasu studentów kierunku wychowanie fizyczne / Zalech, Mirosław. 2019
4383 Dobowy rozkład tętna ; Paweł Woźny 2006
3217 Dobowy system ochrony kręgosłupa ; Małgorzata Krawczak 2003
1846 Dobór do sportu i wybór najlepszych z dobrych na wszystkich etapach rozwoju sportowego zawodnika ; Dariusz Śledziewski, Anna Kuder 2001
2700 Dobór dzieci i młodzieży do akrobatyki sportowej ; Roman Rafiński 1990
8392 Dobór i selekcja w polskich klubach. Etapy szkolenia a rodzaje selekcji Marcin Siewierski, Jakub Adamczyk, Magdalena Grzechnik-Siewierska. 2011
4951 Dobór metod fizjoterapeutycznych i ich skuteczność w uzyskaniu poprawy funkcji ręki spastycznej u pacjentów po udarze mózgu Irena Pasternak-Mlądzka 2006
4561 Dobór metod nauczania w realizacji zamierzonych celów Jacek Olewniczak 2006
2947 Dobór produktów spożywczych w diecie odchudzającej ; Edward Jabłoński, Stella Buczek 2003
3501 Dobór rodzaju i intensywności wysiłku fizycznego dla osób z cukrzycą typu 2 ; Ewa Molenda, Wojciech Barud 2004
5721 Dobra szkoła i jej nauczyciel Kazimierz Denek 2008
8150 Dobre chęci nie wystarczą - potrzebna jest wiedza Maria Jarosz-Kujawiak 2008
2636 Dobrodziejstwo kontaktu z przyrodą ; Tadeusz Łobożewicz 1991
7296 Dobrostan osobowościowy ucznia ważną kategorią pedagogiczną w wychowaniu fizycznym Anna Strzałkowska, Artur Ziólkowski 2010
7845 Docent Wacław Sidorowicz - szkic do biografii lekarza sportowego Henryk Kuński. 1998
11430 Dodgeball, czyli inny wymiar zbijaka / Lasek, Mikołaj. 2019
8832 Dogtrekking - pies z człowiekiem na smyczy Ryszard Lech Dąbrowski. 2012
9650 Dojrzałe małżeństwo fundamentem rodziny / Mariola Kosowicz. 2011
10366 Dojrzewanie dziewcząt w świetle uwarunkowań środowiskowych i społecznych / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz. 2009
4931 Dokąd niektórzy zmierzają? Józef Drabik 2006
8144 Dokąd zmierza medycyna sportowa? Maria Jarosz-Kujawiak 2008
4807 Dokąd zmierzają skoki narciarskie? Kazimierz Chojnacki 2005
10124 Dokładność pomiarowa trzech wybranych aparatów służących do określania zawartości tkanki tłuszczowej metodą bioimpedancji elektrycznej / Mateusz Walenczak, Michał Plewa. 2011
4089 Dokonałam ewaluacji programu edukacji prozdrowotnej ; Jolanta Źołyńska 2005
9938 Dokumentacja kultury fizycznej młodzieży katolickiej krakowskiej prowincji kościelnej 1925-1939 : ( w świetle archiwów kościelnych ) / Mirosław Ponczek. 2012
11350 Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Lorens, Roman. 2019
10934 Dokumentacja rozwoju zawodowego – sprawozdanie z udziału w kongresie naukowym / Paweł Marchel. 2017
1831 Dolegliwości bólowe kręgosłupa a aktywność ruchowa ; Ilona Pawlik, Maria Kulesza 2001
9190 Dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa / Dorota Lamczyk. 2013
4198 Dolegliwości reumatyczne - przyczyny i skutki ; Paulin Moszczyński 2005
6709 Dolnośląski Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Legnicy / Marian Szczechowicz, Jerzy Talaga. 2009
5191 Doniesienie z badań zróżnicowania typologicznego ludzi w wieku starszym Grażyna Hagel-Koczarska 1995
9406 Doniesienie z badań: czynniki wpływające na podejmowanie sportowej aktywności fizycznej na przykładzie wioślarstwa / Jarosław Janowski, Ewa Brewińska-Krawiec, Katarzyna Wleklak, Roman Abczyński. 2013
1589 Doniosłość i paradoks oceny etycznej w sportach walki ; Roman Maciej Kalina 2001
11281 Dopalacze - najgorszy rodzaj narkotyków / Rogala, Marcin. 2019
7010 Doping - dylematy współczesnego sportu Benedykt Opaszowski 2008
2046 Doping - koń trojański współczesnego sportu ; Tomasz Sahaj 2002
2642 Doping - samo zło ; Ryszard Źukowski 1991
6440 Doping a absolutyzacja wyniku w sporcie Marzena Tomczak, Mariola Radzińska 2006
7923 Doping a wspomaganie ze sportowo-lekarskiego punktu widzenia Wojciech Gawroński, Zbigniew Szyguła. 2002
6429 Doping farmakologiczny w kulturystyce amatorskiej kobiet i mężczyzn Tadeusz Stefaniak, Kazimierz Witkowski, Jarosław Maśliński, Jarosław Jakubowski 2006
10256 Doping genetyczny / Danuta Kalinowska-Waniek, Roman Kurzbauer. 2008
10117 Doping genetyczny / Grzegorz Wróbel. 2011
4246 Doping genowy - nowe zagrożenie dla sportu ; Krzysztof Chrostowski 2005
6512 Doping genowy z konkretnym wskazaniem. Lista substancji i metod zabronionych WADA 2009 Krzysztof Chrostowski 2009
2820 Doping hormonem wzrostu - niebezpieczeństwa zdrowotne i możliwości wykrywania ; Krzysztof Chrostowski 1995
617 Doping krwią (I). Transfuzja, reinfuzja krwi, próby zastosowania "sztucznej krwi" ; Zbigniew Szyguła 1999
629 Doping krwią (II). Erytropoetyna ; Zbigniew Szyguła 1999
3281 Doping testosteronem - wskaźnik T/E i jego interpretacja ; Krzysztof Chrostowski 1992
2923 Doping testosteronem - wskaźnik T/Et(II). Test ketokonazolowy ; Krzysztof Chrostowski 1994
8447 Doping w sporcie: od Imperium Romanum do WADA Dariusz Błachnio 2011
8458 Doping w sporcie: Polskie procedury Dariusz Błachnio 2011
8441 Doping w sporcie: Wiedza i ostrożność na początek Dariusz Błachnio 2010
4907 Doping w sporcie. Przegląd wiedzy i poglądów studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Dariusz Posiadała 2006
1385 Doping w sporcie. Wiedza i poglądy maturzystów z dużych i małych miast ; Anna Kęska, Antoni K.Gajewski 2001
3394 Doping w świetle międzynarodowego i polskiego prawa sportowego ; Ryszard Wysoczański 1991
10921 Doping- nielegalne wspomaganie w sporcie / Magdalena Krzelowska. 2017
4080 Dopłynąć do każdego zakątka ; Izabela i Jerzy Dubanowiczowie 2005
3603 Doradztwo metodyczne z wychowania fizycznego w zreformowanym systemie edukacji ; Krzysztof Warchoł 2004
8182 Doradztwo pedagogiczne - niewykorzystany element doskonalenia nauczycieli Seweryn Sulisz. 2011
11735 Dorobek sportowy Klubu AZS AWF Katowice w latach 1974-1994 / Kusa, Dorota. 1996
5695 Dorobek teorii i metodyki wychowania fizycznego w warszawskiej AWF Tadeusz Maszczak 2007
964 Dorobek wychowania zdrowotnego w historii myśli pedagogicznej w Polsce ; Bożena Zawadzka 1998
11244 Doskonalenie blokowania w siatkówce / Krawczyk, Irmina. 2019
3137 Doskonalenie ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych i przeskoku rokrocznego przez kozła ; Jerzy Bakowski 2003
3136 Doskonalenie ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych i wyskoku kucznego na 3-części skrzyni ; Jerzy Bakowski 2003
1415 Doskonalenie elementów techniki z akcentem na prowadzenie piłki ze zmianą kierunku [konspekt dla kl.VI] ; Lech Majcher 2001
10929 Doskonalenie finalizacji akcji, rozwijanie równowagi dynamicznej / Bartosz Urbański. 2017
7661 Doskonalenie form atakowania i bronienia w wybranych mikrocyklach treningowych Tomasz Woźnicki. 2010
8936 Doskonalenie gry obronnej w piłce ręcznej Konrad Schnaider. 2012
6115 Doskonalenie i utrzymanie szybkości w okresie startowym na przykładzie ligowej drużyny piłki nożnej "Piast" Gliwice Jacek Zieliński 2008
8736 Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerów w Polsce rec. Szymon Krasicki. 2011
2107 Doskonalenie kozłowania piłki koszykowej ; Marian Kula 2002
11297 Doskonalenie kozłowania w grach i zabawach / Buszewicz, Katarzyna. 2018
8805 Doskonalenie krycia strefowego - współpraca czwórki obrońców : (na przykładzie pracy z reprezentacją Polski U-16) Robert Wójcik. 2012
3138 Doskonalenie krycia z przekazywaniem ; Jerzy Bakowski 2003
419 Doskonalenie obrony indywidualnej w piłce koszykowej ; Teresa Zygmunt 2000
6419 Doskonalenie odbicia piłki siatkowej scenariusz lekcji Stefan Staszewski 2009
4205 Doskonalenie odbić sposobem oburącz górą i oburącz dołem w piłce siatkowej z wykorzystaniem balonów ; Jacek Krawczyk 2005
6346 Doskonalenie pływania - zwykorzystaniem gier i zabaw ruchowych w wodzie Dorota Chmielewska 2009
4734 Doskonalenie podania oburącz i jednorącz w miejscu i w ruchu w unihokeju Andrzej Miszczak 2006
11274 Doskonalenie podań i chwytów / Buszewicz, Katarzyna. 2019
722 Doskonalenie podań, chwytów i rzutów w piłce ręcznej ; Stefan Wrześniewski 2000
11221 Doskonalenie poruszania się na boisku bez piłki / Buszewicz, Katarzyna. 2018
11352 Doskonalenie pracy nóg w koszykówce : zabawy na świeżym powietrzu / Buszewicz, Katarzyna. 2019
10909 Doskonalenie prowadzenia i podania piłki / Bartosz Urbański. 2017
10966 Doskonalenie prowadzenia piłki : Kształtowanie nawyku podejmowania dobrych decyzji / Bartosz Urbański. 2017
10919 Doskonalenie prowadzenia piłki i rozwijania percepcji / Bartosz Urbański. 2017
11159 Doskonalenie przyjęcia kierunkowego w grach zadaniowych / Myszkorowski, Jakub. 2018
3139 Doskonalenie rzutu do kosza jednorącz z różnych pozycji ; Jerzy Bakowski 2003
1287 Doskonalenie sprawności pływackiej dzieci starszych ; Bogdan Pawełko, Aleksandra Torbus 1990
1254 Doskonalenie sprawności pływackiej dzieci starszych [program lekcji pływania dla dzieci kl.V] ; Bogdan Pawełko, Aleksandra Torbus 1990
2229 Doskonalenie stania na rękach - kl.VI, dziewczęta ; Waldemar Salach 2002
4196 Doskonalenie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży ; Leonid Wołkow 2005
7277 Doskonalenie sztuki pływania Czesław Opyrchał. 2010
10780 Doskonalenie uderzenia piłki / Bartosz Urbański. 2016
2193 Doskonalenie umiejętności kierowniczych trenera ; Wojciech Cieśliński, Dobrosława Krakowiak, Zbigniew Lachowicz, Kazimierz Perechuda, Waldemar Szewc 1994
6420 Doskonalenie umiejętności koszykarskich scenariusz lekcji Iwona Rondoś 2009
5485 Doskonalenie wiadomości z innych przedmiotów na zajęciach z wychowania fizycznego na przykładzie lekcji z piłki siatkowej Dorota Sopata 2007
9461 Doskonalenie zawodowe studentów fizjoterapii w trakcie trwania studiów magisterskich / Witold Rekowski, Eliza Grządkowska. 2014
11222 Doskonalenie zmian ustawienia drużyny w czasie meczu / Myszkorowski, Jakub. 2018
17 Doskonalenie znanych ćwiczeń gimnastycznych w obwodzie ćwiczebnym ; Czado Ewa 2000
11290 Doskonalimy podania / Buszewicz, Katarzyna. 2019
11000 Doskonały atak : ćwiczenie dynamicznych fragmentów gry w piłce nożnej / Mikołaj Lasek. 2018
11614 Dostępność oferty krakowskich biur podróży dla osób niepełnosprawnych / Furmanek, Mirosław. 2010
5905 Dostępność usług medycznych w opinii pacjentów Anna Gruszczak 2007
10022 Doświadczanie bólu a aktywność fizyczna u osób z chorobą dyskową odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa / Agnieszka Turkiewicz-Maligranda, Joanna Rymaszewska. 2015
6198 Doświadczenie, rozsądek i intuicja trenera Zbigniew Czajkowski 2008
9169 Dotyk w praktyce zawodowej-postrzeganie dotyku przez fizjoterapeutów / Emilia Dadura, Agnieszka Wójcik, Jan Gajewski. 2013
9885 Dotyk w relacji fizjoterapeuta-pacjent a granice kontaktu fizycznego / Emilia Dadura, Agnieszka Wójcik. 2014
6438 Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie - wpływ koloru strojów sportowców na rywalizację sportową Andrzej Szmajke, Piotr Sorokowski 2006
6430 Dozwolone wspomaganie treningu w kulturystyce Jarosław Stacharuk, Elżbieta Huk-Wieliczuk, Tadeusz Stefaniak, Rafał Kubacki 2006
6621 Dr Włodzimierz Brzeziński (1929 - 2004) Marek Łyskawa 2008
7967 Dr Eugenia Lewicka (1896-1931) prekursor polskiej medycyny sportowej Henryk Kuński. 2001
2595 Dr Eugenia Lewicka i Jej rola w powołaniu CIWF ; Maria Rotkiewicz 2003
7288 Drabinka pozioma - ćwiczenia koordynacyjne Paweł Woźny. 2010
8230 Drama - nie tylko w terapii Katarzyna Wojewódzka 2011
4154 Drama w wychowaniu fizycznym dzieci ; Izabela Czos 2005
8141 Dramaty na boiskach Maria Jarosz-Kujawiak 2008
6657 Drążek gimnastyczny Paweł Woźny. 2009
6579 Drążek gimnastyczny lęk i radość ćwiczenia Paweł Woźny 2009
327 Dręczenie wzajemne uczniów elementem wychowawczego klimatu szkoły ; Mirosław Wojciechowski 1998
9648 Drobnoustroje transmitowane przez mole spożywcze : zagrożenie dla ludzkiego zdrowia / Lidia Chomicz, Agnieszka Chruścikowska, Tomasz Kryczka, Gabriela Olędzka, Bohdan Starościak. 2011
4058 Droga do Aten 2004 ; Beata Albert-Gaczorek 2005
1962 Droga do Montrealu ; Tadeusz Ulatowski 1996
9348 Droga do Soczi 2014 - łyżwiarstwo szybkie i short-track / Dariusz Tchórzewski. 2013
2699 Droga do sukcesów w tenisie ; Adam Królak 1990
7379 Droga do sukcesu Jerzy Rudzik, Liliana Puchalska. 2010
173 Droga sztuk walki jako proces treningowy i edukacyjny ; Wojciech J.Cynarski 2000
5755 Drogi ewolucji techniki biegu na nartach Grzegorz Sadowski 2007
5819 Drogi i bezdroża sportu i turystyki - pytanie o miłość Tacjan Wójciak 2008
6184 Drogi i etapy ewolucji narciarskiego sprzętu biegowego Grzegorz Sadowski 2008
9244 Dromos, diaulos, dolichos - I Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży / Jacek Banach. 2013
7806 Drugie Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva 98, Krynica 18-21.03.1998 Wojciech Gawroński, Zbigniew Szyguła. 1998
10910 Drugie śniadanie ucznia. Co zamiast kanapki? / Anna Nowak. 2017
2448 Drugie śniadanie w szkole ; Agnieszka Leszcz-Krysiak 2002
5728 Duża zabawa biegowa Władysław Janowiec 2008
9857 Dwa oblicza antybiotyków / Grażyna Młynarczyk, Andrzej Młynarczyk, Mirosław Łuczak. 2006
4278 Dwa razy 90 minut czy cztery razy 45 minut?- czyli pytanie o kondycję i kierunek rozwoju szkolnego wychowania fizycznego w Polsce ; Michał Bronikowski 2005
1558 Dwa wzorce opisu czynności ruchowych - strukturalny i funkcjonalny ; Wacław Petryński 2001
8421 Dwa zagrożenia zdrowia i życia w polskich szpitalach i domach z powodu nieodpowiednich norm zdrowotnych Ewa Rydzyńska 2011
8242 Dwie perspektywy moralne w sporcie Wiesław Firek 2011
6676 Dwie propozycje na świętowanie / Lidia Groma-Graboś 2009
5095 Dwudziestolecie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orliki" Adam Wszeborowski 2007
6353 Dwuletnie zmiany w wysklepieniu stóp dzieci i młodzieży Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor 2008
5355 Dwuręczny bekhend Adam Królak 2007
9946 Dwuwymiarowy wskaźnik funkcji turystycznej i jego zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru / Adam R. Szromek. 2012
4541 Dydaktyka wychowania fizycznego w obliczu europejskich standardów Tadeusz Maszczak 2006
4301 Dydaktyka wychowania fizycznego w obliczu europejskich standardów ; Tadeusz Maszczak 2005
4540 Dydaktyka wychowania fizycznego w obliczu europejskich standarów Tadeusz Maszczak 2006
7136 Dylemat narciarzy-biegaczy - wszechstronność czy specjalizacja - nie rozstrzygnięty Grzegorz Sadowski. 2010
11829 Dylematy moralne w szczecińskim sporcie w latach 1945-1956 / Stefanik, Ryszard. 2015
6483 Dylematy rehabilitacji kardiologicznej na początku XXI wieku Piotr Dylewicz 2001
5583 Dylematy rehabilitacji kardiologicznej na początku XXI wieku Piotr Dylewicz 2001
1521 Dylematy współczesnego olimpizmu ; Jerzy Kosiewicz 2001
1826 Dylematy wychowania fizycznego w procesie transformacji kształcenia ogólnego ; Andrzej Krawański 2001
4201 Dymorficzne różnice budowy somatycznej i sprawności motorycznej dzieci szkoły wiejskiej ; Jarosław Dębinny 2005
11055 Dymorfizm cech morfofunkcjonalnych seniorów / Asienkiewicz, Ryszard. 2017
10823 Dymorfizm cech somatycznych i proporcji ciała oraz sprawności motorycznej młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle wielkości zamieszkiwanego środowiska / Ryszard Asienkiewicz. 2016
8767 Dymorfizm płciowy cech morfologicznych i motorycznych kobiet studiujących w Wyższej Szkole Oficerskiej Anna Demuth, Jarosław Janowski, Urszula Czerniak, Magdalena Krzykała, Marek Sokołowski, Ryszard Strzelczyk, Ewa Ziółkowska-Łajp. 2009
5784 Dymorfizm płciowy cech morfologicznych i motorycznych kobiet studiujących w Wyższej Szkole Oficerskiej Anna Demuth 2007
1627 Dymorfizm płciowy dzici 6 i 7 letnich o różnym poziomie sprawności fizycznej ; Małgorzata Resiak, Stanisława Starzyńska 2001
9774 Dymorfizm płciowy koordynacyjnego obszaru motoryczności studentów Collegium Medicum UJ / Vladimir Lyakh, Przemysław Bujas, Dorota Palik, Jarosław Omorczyk, Marek Palik, Janusz Brudecki. 2013
9452 Dymorfizm płciowy uwarunkowaniem sprawności motorycznej dzieci wczesnoszkolnych / Robert Podstawski, Piotr Markowski, Małgorzata Węgrzynowska. 2013
10066 Dymorfizm płciowy w aktywności fizycznej uczniów z katowickich liceów / Agnieszka Nawrocka, Małgorzata Grabara, Władysław Mynarski. 2012
11896 Dymorfizm płciowy w zakresie wybranych cech morfologicznych / Tatarczuk, Józef. 2019
10807 Dymorfizm płciowy w zmianach komponentów ciała młodzieży studiującej wychowanie fizyczne / Jerzy Trzeciak, Krzysztof Wasilkiewicz, Małgorzata Kuchnio, Justyna Forjasz. 2006
10627 Dymorfizm płciowy wybranych zdolności koordynacyjnych i szybkościowych u lekkoatletów / Włodzimierz Starosta, Henryk Kos, Tadeusz Rynkiewicz, Peter Hirtz. 2006
10519 Dymorfizm w wybranych cechach somatycznych kandydatów na studia wychowania fizycznego pochodzących ze środowiska miejskiego i wiejskiego / Jerzy Trzeciak, Małgorzata Kuchnio, Justyna Forjasz. 2007
10626 Dynamics of Participants' Number in Orienteering People Competitions (in Latvia) / Baiba Smila, Andra Fernate. 2006
10738 Dynamika rozwoju kariery sportowej najlepszych dziesięcioboistów z Polski i świata z lat 1985-2015 / Bartosz Dziadek, Janusz Iskra, Krzysztof Przednowek. 2016
2239 Dynamika rozwoju sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 10-14 lat. Badania ciągłe ; Barbara Bergier 2002
1754 Dynamika rozwoju sprawności fizycznej gimnastyków na różnych szczeblach zaawansowania sportowego ; Kazimierz Kochanowicz, Stanisław Sawczyn, Dariusz Kruczkowski, Piotr Mikołajek 1997
2804 Dynamika rozwoju wyników młodych pływaków w Polsce i USA ; Maciej Rakowski 2003
2981 Dynamika rozwoju wyników w pływaniu podczas igrzysk olimpijskich (1952-1992). Weryfikacja prognozna rok 1992 ; Ryszard Karpiński 1993
755 Dynamika rozwoju wyników w rzutach lekkoatletycznych w Polsce i na świecie w latach 1979-1995 ; Monika Gwiździńska 1997
11387 Dynamika w treningu / Krzysik, Justyna. 2018
10241 Dynamika walk mistrzów świata w judo / Dariusz Boguszewski. 2008
11555 Dynamika zmian cech somatycznych i sprawności fizycznej u dzieci uprawiających akrobatykę sportową / Szyszka, Dorota. 2017
9193 Dynamika zmian poziomu prędkości na dystansie 100 m u studentek I roku Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego / Anna Iwińska, Jerzy Iwiński. 2012
5411 Dynamika zmian sprawności fizycznej zawodników w tenisie Katarzyna Porada 2007
4994 Dynamika zmian szybkości i mocy u kobiet w przebiegu cyklu menstruacyjnego Anna Iwińska 2006
10466 Dynamika zmian wskaźnika BMI oraz występowanie nadwagi, nadwagi i otyłości wśród studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie / Janusz Wojtyna, Joanna Rodziewicz-Gruhn. 2008
6472 Dynamika zmian wydolności anaerobowej u 12-15 letnich dzieci trenujących pływanie Marek Bawelski, Jerzy Cempla, Marcin Maciejczyk, Tomasz pałka, Magdalena Więcek, Jadwiga Szymura, Joanna Gradek 2006
3003 Dynamometryczny worek bokserski ; Bohdan Karpiłowski, Zdzisław Nasarzewski, Zbigniew Staniak 1993
720 Dyrektorzy szkół podstawowych o wychowaniu fizycznym w klasach nauczania początkowego ; Seweryn Sulisz 2000
7989 Dysfunkcje bólowe dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego (bóle krzyża) Artur Dziak 2005
6278 Dysfunkcje narządu słuchu a poziom zdolności motorycznych Dominik Dąbrowski 2009
5820 Dyskurs w sprawie perspektyw kultury fizycznej Ryszard Przewęda 2008
6005 Dyskusji o agresji w sporcie - ciąg dalszy Wacław Petryński 2008
681 Dyskwalifikacja za stosowanie dopingu w świetle przepisów prawa pracy ; Wiktor Cajsel 1998
4128 Dysleksja a ruch ; Kinga Bulińska 2005
4069 Dysleksja a ruch ; Kinga Bulińska 2005
4718 Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka Katarzyna Figat 2006
7943 Dysmorfia mięśniowa jako problem medycyny sportowej Marek Mędraś, Magdalena Szczęsny. 2001
8851 Dysplazja stawu kolanowego Tadeusz Trzaska. 2007
5358 Dyspozycje psychiczne zawodników warunkujące wysokie osiągnięcia zespołowe Helena Mroczkowska 2007
3320 Dyspozycje umysłowe a sprawność działania podczas gry w piłkę nożną ; Ryszard Panfil 1991
11642 Dzialalność programowa Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w latach 1957-1989 : założenia i kierunki programowe / Bujanowski, Zdzisław. 1993
311 Działacze Szkolnego Związku Sportowego ; Zbigniew Cendrowski, Zdzisław Regucki 1998
6220 Działalność Akademickiego Związku Sportowego w Krośnie w latach 1996-2006 Adam Przybysz, Grzegorz Sobolewski 2007
11791 Działalność amatorskich zespołów akrobatycznych w Polsce powojennej do 1953 roku / Polak, Ewa. 1998
4036 Działalność dydaktyczno-wychowawcza Sportowej Wyższej Szkoły Ludowej w Aarhus w Danii ; Bartłomiej Chełmecki 2005
11263 Działalność Henryka Leliwy-Roycewicza w zakresie wojskowości, sportu i organizacji jeździectwa w Polsce / Urban, Renata. 2018
11736 Działalność i osiągnięcia Szkolnego Związku Sportowego w województwie gorzowskim w latach 1975-1990 / Nowak, Leonard. 1996
11775 Działalność katolickich stowarzyszeń młodzieży męskiej i żeńskiej w dziedzinie kultury fizycznej na Górnym Śląsku w II Rzeczypospolitej Polskiej / Ponczek, Mirosław. 1998
10182 Działalność Klubu Sportowego AZS AWF Katowice im.Jerzego Kukuczki w Katowicach na przestrzeni lat / Monika Sraga. 2010
140 Działalność Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN 1958-1998 ; Zenon Ważny 1999
11645 Działalność Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu w zakresie kultury fizycznej w latach 1945-1948 / Ordyłowski, Marek. 1993
3310 Działalność naukowa i dydaktyczno-wychowawcza Profesora Kazimierza Denka ; Tadeusz Maszczak 2004
1820 Działalność naukowa i dydaktyczno-wychowawcza Profesora Ryszarda Przewędy ; Tadeusz Maszczak 2001
5697 Działalność naukowa Instytutu i Rekreacji Akademii wychowania fizycznego w Warszawie w latach 1999-2007 Andrzej Dąbrowski 2007
4262 Działalność naukowa Zakładu Wychowania Zdrowotnego AWF Kraków ; Weronika Wrona-Wolny 2005
4121 Działalność nowatorska nauczycieli uczących wychowania fizycznego w świetle ich awansu zawodowego ; Eligiusz Madejski, Magdalena Majer 2005
10265 Działalność oddziału Stanisławowskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1876-1892 / Janusz M. Ślusarczyk. 2008
1705 Działalność organizacyjno-szkoleniowa PKOl ; Tadeusz Ulatowski 1998
11705 Działalność Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w latach 1946-1948 / Chełmecki, Jerzy. 1996
9403 Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych na polu turystyki szkolnej w województwie częstochowskim w latach 1975-1998 / Daniel, Bakota. 2013
11618 Działalność Polskiego Związku Gier Sportowych w okresie międzywojennym / Płaczek, Janusz. 1993
10305 Działalność promująca rozwój agroturystyki na przykładzie Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - Bieszczady" w Lesku / Edyta Dubiel-Jajko. 2006
11638 Działalność prozdrowotna w pionie usług rekreacyjno-wypoczynkowych oraz gastronomicznych współczesnego hotelu / Dominik, Piotr. 2010
11628 Działalność społeczna i niepodległościowa kapelanów dzielnicy śląskiej "Sokoła" / Ponczek, Mirosław. 1993
11789 Działalność sportowych ośrodków jeździeckich regionu elbląskiego w półwieczu 1945-1995 / Jaszczur-Nowicki, Jarosław. 1998
2063 Działalność startowa a efektywność szkolenia olimpijczyków w sportach walki ; Siergiej Matwiejew, Władysław Jagiełło 1995
4382 Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym ; Edyta Obodyńska 2006
4095 Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym ; Edyta Obodyńska 2005
11785 Działalność Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1945-1951 / Respondek, Mariusz. 1998
11837 Działalność Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego "Sokół" w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec (1945-1949) / Hładkiewicz, Wiesław. 1998
10542 Działalność turystyczno-krajoznawcza gimnazjum nr 3 w Legnicy / Tadeusz Fąk, Anita Kaik-Woźniak. 2007
4823 Działalność Uczniowskich Klubów Sportowych Piotr Paluch 2006
3550 Działalność Waleriana Sikorskiego w organizacjach galicyjskich przed wybuchem I wojny światowej ; R.Tomik 1994
11826 Działalność Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie w zakresie rozwoju wychowania fizycznego i sportu w latach 1957-1989 - wybrane aspekty / Rejman, Aneta. 2015
9408 Działalność Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy "Start" w Sieradzu w latach 1976-1992 / Arkadiusz Płomiński. 2013
3590 Działalność związków zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej w okresie II Rzeczypospolitej ; U.Kowieska 1993
121 Działalność żydowskich klubów sportowych w II Rzeczypospolitej ; U.Kowieska 1999
9540 Działania defensywne w grze wysokoklasyfikowanych zespołów piłki nożnej: (doniesienie z badań) / Janusz Płaczek, Włodzimierz Stronczyński. 2011
5921 Działania na rzecz zdrowia w wybranych programach i projektach tworzonych przez Urząd Miasta Poznania Joanna Rosołowska 2007
7596 Działania ofensywne finalistów mistrzostw Polski w judo w latach 2005-2008 Dariusz Boguszewski. 2010
8688 Działania techniczno - taktyczne graczy zespołów Hiszpanii i Holandii w meczu finałowym mistrzostw świata 2010 Andrzej Zieliński, Maciej Kruk. 2012
639 Działania techniczno-taktyczne stosowane w walce judo ; Stanisław Sterkowicz, Paweł Maślej 1999
10453 Działania wysokokwalifikowanych zawodników w rozgrywaniu stałych fragmentów gry w grze w piłkę nożną / Janusz Płaczek, Grzegorz Raczkowiak. 2008
2814 Działanie mięśni w cyklu rozciągnięcie-skurcz a skuteczność techniki sportowej ; Tadeusz Bober 1995
130 Działanie w sytuacji sportowej ; J.Gracz 1999
3218 Dzieci i młodzież : zdolność wysiłkowa, rozwój fizyczny ; P.O.Astrand 1992
2819 Dzieci i młodzież na nartach zjazdowych ; Jan Bisaga, Kazimierz Masłowski 1995
2581 Dzieci i młodzież na panelu ; Katarzyna Sierpotowska 2003
4213 Dzieci i młodzież z cukrzycą w szkole oraz wybór kształcenia zawodowego ; Anna Czupryniak 2005
4630 Dzieci u progu podjęcia obowiązków szkolnych - charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna Dorota Trzcińska 2006
8980 Dzieci wiejskie - styl życia a nadwaga i otyłość Georgina Franusz. 2013
4192 Dzieci,którym trudno się uczyć(ADHD) ; Dorota Choroś 2005
8077 Dziecko a intensywny trening sportowy Władysław Rokicki. 2003
1629 Dziecko autystyczne w klasie szkolnej ; Krystyna Barłóg 2001
6550 Dziecko jako sportowiec Christian W. Zauner 1997
6078 Dziecko Krakowskie Maria Chrzanowska 2008
577 Dziecko maltretowane i zaniedbywane ; Nadine C.Schwab 1991
7714 Dziecko z chorobą Scheuermanna (młodzieńczą kifozą piersiową) w szkole Sławomir Owczarek 2011
10483 Dziecko z cukrzycą typu 1 na zajęciach wychowania fizycznego / Ewa Brzozowska. 2016
8148 Dziecko, to nie dorosły Maria Jarosz-Kujawiak 2008
8938 Dziedzictwo biokulturowe : współczesna i przyszła aktywność fizyczna Napoleon Wolański, Anna Siniarska, Maciej Henneberg. 2011
11527 Dziedziniec Pod Słońcem - historia założenia, jego funkcjonowanie, istniejący układ zieleni / Wilkaniec, Agnieszka. 2010
3712 Dzieje higieny szkolnej w Polsce do roku 1939. Fakty - problemy - zwiastuny ; M.Demel 1991
5995 Dzieje hymnu olimpijskiego Maria Rotkiewicz 2008
9911 Dzieje kultury fizycznej miasta Katowice, a obecne perspektywy rozwojowe / Tomasz Szpyrka, Radosław Ciejpa. 2013
6547 Dzieje poradnictwa sportowo-lekarskiego w Krakowie (1948 - 1991) Zofia Knychalska-Karwan 1999
7860 Dzieje poradnictwa sportowo-lekarskiego w Krakowie (1948-1991) Zofia Knychalska-Karwan. 1999
4874 Dzieje sportu polskiego i olimpizmu. Ekspozycja stała w Muzeum Sportu i Turystyki Jerzy Tkaczyk 2006
8609 Dzieje transportu turystycznego po nowożytnej rewolucji przemysłowej Beata Gierczak 2011
9425 Dzień babci i dziadka na sportowo / Jolanta Piętowska. 2014
4334 Dzień Norweski w Centrum Edukacji Olimpijskiej ; Jerzy Tkaczyk 2005
3074 Dzień sportu szkolnego w formie zabawowej ; Bożena Pokusa 2003
6235 Dzień Sportu w formie podchodów angielskich Marzena Kurzak 2009
8385 Dziesiąte spotkanie naukowe Wrocławskiej Szkoły Dydaktyki Wychowania Fizycznego Tadeusz Koszczyc. 2011
11325 Dziesięć gier i zabaw z piłkami na wakacyjne kolonie i obozy / Krawczyk, Irmina. 2019
7841 Dziesięć pytań dotyczących spożywania napojów podczas wysiłku fizycznego Fred Brouns. 1998
8590 Dziewczyny w pogoni za czarnym krążkiem Justyna Sobala. 2012
8466 Dziewiąte Warsztaty Edukacyjne trenerów w Pradze Piotr Maranda. 2011
8087 Dzisiaj i jutro medycyny sportowej Wojciech Gawroński 2008
7993 Dzisięć zasad rehabilitacji w medycynie sportowej Wojciech Gawroński 2005
8407 Dziwny język psychologii sportu. O uwadze jeszcze inaczej Andrzej Dominiak. 2011
2507 Echokardiograficzna ocena aparatu zastawkowego w sercach sportowców - 24-miesięczna obserwacja ; Karol Wrzosek, Wojciech Braksator, Artur Mamcarz, Katarzyna Sadkowska, Mirosław Dłużniewski 2002
2504 Echokardiograficzne zmiany w sercach sportowców w 24-miesięcznej obserwacji - kompensacja czy patologia? ; Wojciech Braksator, Karol Wrzosek, Artur Mamcarz, Katarzyna Sadkowska, Mirosław Dłużniewski 2002
10736 Economic Impact of Events and Festivals on Host Regions-Methods in Practice & Potential Sources of Bias / Madlen Diedering, Grzegorz Kwiatkowski. 2015
5725 Edubale po angielsku - zabawy piłkami edukacyjnymi z wykorzystaniem elementów języka angielskiego Lidia Groma 2008
7414 Education as a factor contributing to the development of nurses` assertiveness Marzena D. Sobczak, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. 2010
11084 Edukacja antynarkotykowa : powstrzymaj modę na narkotyki miękkie / Kijek, Julia. 2018
2792 Edukacja europejska na lekcji wychowania fizycznego.Konspekt lekcji gimnastyki w II klasie gimnazjum. Powiązanie znajomości języka obcego (niemieckiego) z aktywnością fizyczną ; Renata Jaworska 2003
5293 Edukacja fizyczna jedną z dróg integracji w Unii Europejskiej Jerzy Nowocień 2007
11651 Edukacja fizyczna w obliczu przemian edukacyjnych / Czarniecka, Renata. 2015
7306 Edukacja fizyczna źródłem rozwoju moralnego Jacek Szalewski. 2010
988 Edukacja holistyczna alternatywą technologizacji w medycynie ; Teresa Bernadetta Kulik 1998
4461 Edukacja i relaks - nowe metody pracy z dzieckiem ; Beata Tłuczek 2006
5617 Edukacja integrująca jako skuteczny instrument wychowawczy na lekcji wychowania fizycznego Zygmunt Teresa 2008
1036 Edukacja integrująca w wychowaniu fizycznym [zawiera konspekt dla kl.IV (chłopcy)] ; Piotr Wróblewski 1997
1019 Edukacja komunikacyjna w procesie wychowania fizycznego ; Dorota Olex-Mierzejewska, Dorota Groffik 1997
2219 Edukacja nauczycieli dla krajoznawstwa i turystyki oraz wychowania zdrowotnego w szkole ; Kazimierz Denek 2002
4649 Edukacja olimpijska Zbigniew Dziubiński 2006
3981 Edukacja olimpijska - czas podsumowań i refleksji ; Barbara Zajączkowska 2004
6652 Edukacja olimpijska - pedagogicznym prawem człowieka Krystian Pietrzak 2009
3806 Edukacja olimpijska - świadomość historyczna a rzeczywistość sportu. Rozmowa z Kajetanem Hądzelkiem, prezesem Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej ; rozmawiał Andrzej Pac-Pomarnacki 2004
485 Edukacja olimpijska dzieci i młodzieży ; Małgorzata Janowska 1995
3765 Edukacja olimpijska już w przedszkolu ; Maria Wąsik 2004
3250 Edukacja olimpijska młodzieży w wybranych krajach ; Marcin Czechowski 2003
10007 Edukacja olimpijska na lekcji wychowania fizycznego niezbędnym elementem procesu wychowawczego / Małgorzata Bronikowska, Krystian Michalak, Agata Glapa. 2015
11654 Edukacja olimpijska szansą na rozwój i integrację ludzi o różnej aktywności i sprawności / Czechowski, Marcin. 2015
3380 Edukacja olimpijska w Australii ; Marcin Czechowski 2004
1080 Edukacja olimpijska w perspektywie autotelicznej i instrumentalnej ; Jerzy Kosiewicz 1996
1114 Edukacja olimpijska w szkole (konspekty lekcji) ; Michał Bronikowski, Małgorzata Bronikowska 2001
1644 Edukacja olimpijska w szkolnym programie dydaktyczno-wychowawczym (warsztaty fair play dla nauczycieli) ; Anna Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski 2001
11669 Edukacja outdoor - aktywne zajęcia w terenie w czasie pozalekcyjnym / Biniakiewicz, Bożena. 2015
6232 Edukacja poprzez sport Paulina Janowiec 2009
4304 Edukacja poprzez sport w Polsce ; Krzysztof Zuchora 2005
3256 Edukacja prozdrowotna - program autorski do realizacji w gimnazjum ; Agnieszka Barańska 2003
9598 Edukacja prozdrowotna : monitorowanie sprawności fizycznej / Dorota Kamień. 2014
923 Edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej. Propozycja programowa ; Teresa Klepka 1999
1054 Edukacja prozdrowotna w szkołach austriackich ; Tomasz Lisicki 1997
2438 Edukacja prozdrowotna we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych ; Barbara Woynarowska 2002
5629 Edukacja prozdrowotna. Realizacja treści programowych ścieżki edukacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego Małgorzata Borek-Aleksandrowicz 2008
7722 Edukacja przez sport i rekreację Mieczysław Żarnowski 2011
2860 Edukacja seksualna ; Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka 2003
1822 Edukacja seksualna w szkole ; Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka 2001
389 Edukacja seksualna w szkole ; Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 1997
7637 Edukacja sportowa a zdrowie psycho-społeczno-duchowe dzieci i młodzieży Artur Ziółkowski, Anna Strzałkowska 2010
8235 Edukacja sportowa w otwartych obiektach sportowych Warszawy Dorota Kamień 2011
7867 Edukacja wczesnoszkolna : czy specjalizacja przygotowuje do zajęć wf Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska. 2011
8829 Edukacja zdrowotna Weronika Wrona-Wolny. 2012
11521 Edukacja zdrowotna – jak dieta wpływa na wzmocnienie organizmu / Lasek, Mikołaj. 2019
8283 Edukacja zdrowotna : prawidłowe odżywianie Mateusz Ziemba, Urszula Kierczak. 2011
347 Edukacja zdrowotna (podstawa programowa - projekt do dyskusji) ; Ministerstwo Edukacji Narodowej 1997
4550 Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna Tomasz Grad 2006
4420 Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna ; Tomasz Grad 2006
7548 Edukacja zdrowotna dzieci i dorosłych wyzwaniem dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na przykładzie programu edukacyjnego "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie" Katarzyna Janowicz 2008
4142 Edukacja zdrowotna realizowana metodą warsztatów pedagogicznych ; Jolanta Derbich 2005
9018 Edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych : przykładowe scenariusze lekcji / Marzena Kurzak. 2013
7312 Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej - teoria i praktyka Ewa Czerska 2009
6093 Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole - szansa i wyzwanie Barbara Woynarowska 2008
8673 Edukacja zdrowotna w nowych standardach kształcenia nauczycieli Barbara Woynarowska. 2012
944 Edukacja zdrowotna w ocenie dyrektorów różnych typów szkół ; Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska 1999
7695 Edukacja zdrowotna w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów Justyna Adamiak. 2011
375 Edukacja zdrowotna w podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących ; Zygmunt Jaworski 1997
3701 Edukacja zdrowotna w programie kształcenia kl.IV szkoły podstawowej ; Jolanta Derbich 2004
6238 Edukacja zdrowotna w przedszkolu - podstawy teoretyczne dla działań praktycznych rozwiązania praktyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu na przykładzie programu "Zdrowy Przedszkolak" Ewelina Flatow, Anna Durda 2009
4492 Edukacja zdrowotna w przedszkolu ; Katarzyna Nieleszczuk 2006
5384 Edukacja zdrowotna w szkole - jak to zrobić? Dominik Olejniczak 2007
7302 Edukacja zdrowotna w szkole a zakres wiedzy uczniów o zdrowiu Danuta Umiastowska 2009
5627 Edukacja zdrowotna w szkołach ponadpodstawowych - potrzeby i możliwości na przykładzie programu "Metamorfoza" Dominik Olejniczak 2008
7326 Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym i rodzinnym Eligiusz Madejski 2009
1044 Edukacja zdrowotna warunkiem integracji niepełnosprawnych w społeczeństwie ; Marianna Barlak 1997
7719 Edukacja zdrowotna- szansą na zmianę niekorzystnych tendencji i wskaźników zdrowotnych polskiego społeczeństwa Stanisław Żołyński 2011
7697 Edukacja żywieniowa na lekcji wychowania fizycznego Ida Laudańska-Krzemińska, Monika Ciekot, Michał Bronikowski. 2011
8931 Edukacja, kultura, sport, czyli o budowie nowoczesnego państwa Michał Kleiber. 2012
10557 Edukacyjne aspekty nauczania pływania dzieci w wieku niemowlęcym / Krzysztof Pietrusik. 2007
151 Edukacyjne i terapeutyczne walory żeglarstwa dla osób niepełnosprawnych ; C.Piskorz, E.Klimek-Piskorz 2000
7299 Edukacyjne walory sportu w szkole - perspektywa europejska Jerzy Pośpiech 2010
10659 Edukacyjne walory tańca / Anna Poznańska. 2006
661 Efedryna i jej pochodne ; Krzysztof Chrostowski, Dorota Kwiatkowska, Danuta Stańczyk, Iwona Poklewska-Koziełł 1998
6935 Efekt działania tybolonu u kobiet w strszym wieku w okresie pomenopauzalnym streszczenie artykułu Anna Skalska 2008
4637 Efekt Pigmaliona - implikacje dla pracy trenera Krzysztof Sas-Nowosielski 2006
6428 Efekt placebo czy po prostu trening w sportach lotniczych? Ryszard Makarowski, Dagmara Budnik 2006
5885 Efekty akcji prewencyjnej "Błękitny patrol", prowadzonej w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej na terenie Szczecina Jarosław Gapski 2008
10166 Efekty elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej mięśni szkieletowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc / Justyna Niesporek, Marzena Staniek, Robert Truchan. 2010
821 Efekty ilościowe kształcenia trenerów a ich zatrudnienie ; Zygmunt Jaworski 1996
4906 Efekty kompleksowej fizjoterapii oddechowej u chorych w zaostrzeniach POChP Jan Szczegielniak 2006
11676 Efekty kształcenia w opinii nauczycieli wychowania fizycznego / Mrozek, Agata. 2015
1380 Efekty lekcji wychowania fizycznego w terenie i w sali ; W.Pańczyk 1998
8713 Efekty nauczania biegu przez płotki w aspekcie treningu motorycznego i technicznego Jarosław Gasilewski, Janusz Iskra. 2011
1818 Efekty psychiczne i psychiatryczne stosowania steroidów anaboliczno-androgennych ; Krzysztof Chrostowski, Dorota Kwiatkowska, Ewa Partyka, Danuta Stańczyk 2001
7578 Efekty rehabilitacji u chorych po przebytym udarze mózgu pochodzących ze środowiska wiejskiego Teresa Pop, Grzegorz Przysada, Marek Sobolewski, Andrzej Kwolek 2010
7566 Efekty stosowania metody wibracji całego ciała w przypadkach najczęściej występujących chorób układu nerwowego : przegląd systematyczny K. Wunderer, S.M. Schabrun, L.S. Chipchase. 2010
3382 Efekty studiowania wybitnych sportowców w uczelniach wychowania fizycznego ; Krystyna Buchta 2004
9210 Efekty treningowe w przygotowaniu wysoko kwalifikowanych piłkarzy nożnych : przegląd / Vladimir Lyakh, Przemysław Bujas, Leszek Gargula. 2012
10668 Efekty zdrowotno-korekcyjne i edukacyjne fitball-gimnastyki stosowanej u dzieci ze skoliozami / Anatolij Gierasiewicz, Ljudmila Skinder, Oksana Bagnoviets. 2006
11200 Efektywna komunikacja w pracy trenera / Kwiatkowska, Agnieszka. 2018
8944 Efektywna suplementacja we współczesnym sporcie wyczynowym Piotr Kaczka, Wiesław Tomaszewski. 2012
5287 Efektywność 2-letniego treningu u dziewcząt szkoły sportowej o profilu lekkoatletycznym Zdzisława Wyżnikiewicz - Koop 1990
4280 Efektywność dopingu przy użyciu THG, insuliny lub ludzkiego hormonu wzrostu: fakty czy mity? ; Zbigniew Obmiński 2005
1677 Efektywność form i rozwiązań aktywności fizycznej w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży ; Krzysztof Perkowski 1998
1682 Efektywność form i rozwiązań w podnoszeniu ciężarów niepełnosprawnych ; Maciej Piłatowicz, Andrzej Karbowski, Ryszard Plinta 1998
1908 Efektywność gry koszykarek w kontekście cech osobowościowych mierzonych testem Gougha ; Franciszek Makurat, Tadeusz Huciński, Grzegorz Krzykowski 1996
1956 Efektywność indywidualizacji przygotowania sportowego tenisistów ; Michał Brill 1996
8813 Efektywność lekcji wf w opinii uczniów Robert Jaszczuk. 2012
1448 Efektywność metod kształtowania gibkości ; A.Zając, K.Nowak 1997
2600 Efektywność nauczania pływackich czynności ruchowych dzieci w wieku 1-4 lat ; Ewa Dybińska 2003
7005 Efektywność nauczania podstawowych ćwiczeń i układów akrobatycznych zawodników o różnym potencjale koordynacyjnym Jerzy Sadowski, Ewelina Niźnikowska, Tomasz Niźnikowski 2009
8554 Efektywność opieki stomatologicznej u osób po 55. roku życia w makroregionie północno-wschodnim Polski Grażyna Tokajuk, Wanda Stokowska, Róża Miksza-Żzyłkiewicz 2002
3163 Efektywność postępowania nauczyciela wf w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia ; Agnieszka Chutkowska 2003
1673 Efektywność programów szkolenia w sporcie ; Henryk Sozański 1998
10069 Efektywność różnych form wysiłków rekreacyjnych u 20 letnich kobiet / Tomasz Skowronek, Ryszard Grzywocz. 2012
11851 Efektywność rutynowo stosowanych form i metod kształtowania sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej dzieci trenujących piłkę ręczną / Czerwiński, Janusz. 2004
192 Efektywność rywalizacji zespołowej w kontekście spójności drużyn ; Małgorzata Bańkowska, Helena Mroczkowska, Romuald Stupnicki 2000
5243 Efektywność samokształcenia w szkolnym wychowaniu fizycznym Godlewska Teresa 1993
6606 Efektywność stosowania małych gier oraz gier 1x1 w szkoleniu młodocianych piłkarzy / Andrzej Lachowicz. 2009
10845 Efektywność stosowania ultrasonoterapii i terapii manualnej w leczeniu zachowawczym ostrogi piętowej : badanie pilotażowe / Natalia Twarowska, Agnieszka Niemierzycka. 2016
6505 Efektywność systemu sportu młodzieżowego (na przykładzie województwa łódzkiego) Waldemar Sikorski, Małgorzata Turska 2009
194 Efektywność szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w systemie organizacyjnym ; Adam Karwacki 2000
4020 Efektywność szkolenia na kursach przygotowawczych do egzaminu wstępnego z pływania w Akademii Wychowania Fizycznego w latach 2002-2004 ; Marcin Siewierski, Wojciech Sanecki 2005
6539 Efektywność szkolenia w świetle długofalowych osiągnięć sportowych finalistów Mistrzostw Polski Juniorów w piłce nożnej z lat 1990-1992 Dariusz Śledziewski 2009
188 Efektywność treningu i walki sportowej oraz procesu odnowy ; Tadeusz Ulatowski 2000
5440 Efektywność uczenia się i nauczania czynności pływackich w świetle samooceny Ewa Dybińska 2006
1787 Efektywność walki sportowej w kontekście osobowości koszykarek kadry narodowej Polski ; Tadeusz Huciński, Franciszek Makurat, Grzegorz Krzykowski 1997
9544 Efektywność wizualizacji w uczeniu układu choreograficznego w areobiku tanecznym metodą analityczną i syntetyczną / Ryszard Botwina. 2010
8835 Effect of consecutive aerobic and resistance exercise on cortisol, immunoglobulin A, and creatine kinase responses in male students Hamid Arazi, Mohammad Azizi. 2011
8328 Effect of different types of recovery on blood lactate removal after maximum exercise Jacielle Carollllina Ferreira, Rodrigo Gustavo da Silva Carvalho, Thiago Moreira Barroso, Leszek Antoni Szmuchrowski, Dariusz Śledziewski. 2011
11394 Effect of Modified Thai Yoga on Energy Cost and Metabolic Intensity in Obese Older Adult Thai Women / Widjaja, Waree. 2019
11308 Effectiveness of physiotherapy in carpal tunnel syndrome (CTS)/ Bobowik, Patrycja Żaneta. 2019
7745 Effects of 4-week rope mallakhamb training on respiratory indices in adolescent girls Baljinder S. Bal, Kanwaljeet Singh. 2010
10028 Effects of Explosive Type Strength Training on Selected Physical and Technical Performance Characteristics in Middle Distance Running : a Case Report / Krzysztof Maćkała, Łukasz Jóźwiak, Jacek Stodółka. 2014
8595 Effects of isokinetic and isotonic training programmes on heart rate and blood pressure in high school students Ahmet Ş Õkmen, Íbrahim Erdemir. 2011
8247 Effects of non-linear periodisation training on the explosive force and plasma testosterone Sandro L.P. Souza i in. 2011
7743 Effects of oral supplementation of mint extract on muscle pain and blood lactate Gül Tiryaki Sönmez, Mergül Çolak, Sedat Sönmez, Brad Schoenfeld. 2010
6979 Effects of selected meditative asanas on kinaesthetic perception and speed of movement Kanwaljeet Singh, Baljinder S. Bal, Nishan S. Deol. 2009
6976 Effects of two kinds of aerobic training on body fat content and serum lipid profile in cadets Mauro J. de Souza e Silva, Adalberto de Souza Rabelo, Rodrigo G.S. Vale, Max L.D. Ferrão, Leila C. Gonçalves, Marcos de Sá Rego Fortes, Sérgio B. Moreira, Estélio H.M. Dantas. 2009
7361 Effects of two modes of exercise training on physical fitness of 10 year-old children Lígia G. dos dantos Chaves Ribeiro, Maria de Nazaré Dias Portal, João Bittencourt da Silva, Alan Saraiva, gerson da Cruz Monte Jr, Estélio H.M. Dantas 2010
7127 Effects of two-month walking exercise on bone mass density in young, thin women Nasim Habibzadeh. 2010
10565 Efficacy of students sport - pedagogical grounding / Leonid Cupriks, Gundega Knipshe, Viesturs Krauksts. 2007
9742 Efficiency of inclusive physical education lessons for schoolchildren with minor deviations in health / Ivanna Bodnar, Eugene Prystupa. 2014
11796 Ekonomiczne podstawy ruchu sportowego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Marciszewska, Barbara. 1998
3786 Eksperyment naturalny w rzeczywistości szkolnej - kilka uwag ; Grażyna Kosiba 2004
8476 Electromyographic activity during maximal isometric contraction combined with local sinusoidal vibration Jacielle C. Ferreira i in. 2011
7108 Electrostimulation as a conservative treatment for urinary incontinence in women Robert Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Dorota I. Piechocka, Bożena Kulesza-Brończyk, Krzysztof Lejmanowicz, Sławomir J. Terlikowski, Maciej Kinalski. 2009
4432 Elektromiografiapowierzchniowa (sEMG) jako nowatorski system badania procesów informacyjnych w sporcie ; Zbigniew Borysiuk, Dariusz Zmarzły 2006
2265 Elektroniczna obsługa lekkoatletycznego czwórboju szkół podstawowych ; Grzegorz Jurczyk 2002
11178 Elektroniczne zaplecze trenera personalnego / Rogala, Marcin. 2018
3516 Elektroniczny pomiar predyspozycji psychomotorycznych do gier z piłką ; J.Horbulewicz, J.Łapszo 1995
3327 Elektroniczny symulator gry w tenisa stołowego ; Janusz Łapszo 1991
9401 Elektrostymulacja funkcjonalna dla objawu opadającej stopy - wpływ na szybkość i wytrzymałość chodu - dane wstępne / Paweł Kiper, Alfonc Baba, Simonetta Rossi, Francesco Piccione. 2013
831 Elektrostymulacja w leczeniu zachowawczym skolioz ; Jacek Wilczyński 2001
2256 Elementy akrobatyki sportowej w lekcji wychowania fizycznego [zawiera konspekt dla kl.I gimnazjum] ; Teresa Czerniawska, Bronisława Grupa 2002
1634 Elementy alpinistyki w budzeniu odwagi i sprawności ogólnej [konspekt dla kl.V, chłopcy] ; Krzysztof Węglorz, Paweł Tomaszewski, Andrzej Staniszewski, Maciej Zawadzki 2001
9100 Elementy golfa w grach i zabawach terenowych / Jacek Banach. 2013
9698 Elementy kinezjologii edukacyjnej : jako przykład usprawniania małej i dużej motoryki / Agata Glapa, Małgorzata Naskręt. 2014
273 Elementy kultury fizycznej w programach wycieczek szkolnych - trzy propozycje modelowe ; Piotr Sobolewski 1999
4562 Elementy metody proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania (PNF) w reedukacji posturalnej Jacek Wilczyński 2006
4242 Elementy prawa handlowego w "Ustawie o sporcie kwalifikowanym" ; Andrzej Baczewski 2005
2720 Elementy przygotowania psychologicznego ; Tadeusz Rychta 1990
10784 Elementy reprodukcji społecznej w wychowaniu fizycznym / Krzysztof Kultys. 2016
8665 Elementy stylu życia absolwentów uczelni wychowania fizycznego i wielkopolskiej elity władzy Anna Demuth, Urszula Czerniak 2011
10458 Elementy sumo w szkolnym wychowaniu fizycznym / Małgorzata Kitowska, Piotr Wójciak, Andrzej Wojda. 2008
4347 Elementy tańca jazzowego w lekcji wychowania fizycznego ; Stanisław Skibniewski 2005
1286 Elementy techniki gry w badmintona ; Henryk Nawara 1990
11052 Elementy terapii we wsparciu systemu rodzinnego dziecka z problemem zdrowotnym i niskim poziomem aktywności ruchowej - opis przypadku / Ratajczak, Joanna. 2017
11887 Elementy treningu CrossFit na lekcjach wf / Rokita, Mariusz. 2020
1300 Elementy warsztatu pracy nauczycieli ; Tomasz Lisicki 1990
8603 Eliminacja negatywnych cech charakteru jako element budowania pozytywnego wizerunku nauczyciela wychowania fizycznego Mirosław Zalech 2011
7033 Emigration of Polish healthcare system workers, especially to Great Britain Agnieszka Wyrozębska, Agata Matysiak, Tomasz Tatara. 2009
4187 Emocje i ich wpływ na efektywność startów młodego sportowca ; Ariadna Lupul-Nawrocka 2005
2737 Emocje widowiska sportowego ; Czesław Matusewicz 1989
7411 Emotions of the ostomy patients due to colorectal cancer in the nursing care practice Grażyna Wiraszka. 2010
7205 Empatia - sztuka słuchania Katarzyna Wojewódzka 2010
4792 Endokrynologia wysiłku fizycznego Krzysztof Chrostowski 2006
7936 Endoskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przy użyciu autoprzeszczepu ze ścięgien mięśnia półścięgnistego i mięśnia smukłego oraz z więzadła rzepki Abdul Rahman Khalid Al Misfer. 2000
7040 Epidemia otyłości w XXI wieku Monika Szymocha, Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła. 2009
8863 Epidemia XXI wieku - przykurcze i wady postawy wśród dzieci i młodzieży Barbara Rosołek. 2012
5174 Epidemiologia chorób układu krążenia w Polsce Kładna Aleksandra 1996
557 Epidemiologia i profilaktyka zakażeń HIV ; Zdzisław Piesiak 1993
8189 Epidemiologia niedoboru witaminy D u osób w podeszłym wieku - wybrane zagadnienia Małgorzata Kupisz-Urbańska, Krzysztof Galus 2011
5167 Epidemiologia nikotynizmu w Polsce Sygit Marian 1996
10873 Epidemiologia urazów i zachorowań u sportowców wybranych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem polskich sportowców podczas XXXI igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro / Anita Bania, Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak, Witold Furgał, Agnieszka Pedrycz. 2016
10681 Epidemiologia urazów longboardowych w populacji polskiej / Marcin Piwnik, Michał Podgórski, Marek Synder, Marcin Sibiński. 2015
6477 Epidemiologiczne podstawy stosowania aktywności ruchowej w prewencji choroby niedokrwiennej serca Anna Jegier, Dorota Stasiołek 2001
7016 Epidemiology of primary gonarthritis in patients aged over 40 years Jaromir Jarecki. 2009
5576 Epidemologiczne podstawy stosowania aktywności ruchowej w prewencji choroby niedokrwiennej serca Anna Jegier, Dorota Stasiołek 2001
9841 Epigenetyka w losie człowieka / Ewa Bartnik. 2007
2624 Epikondylopatia - zastosowanie fonoferezy z ketoprofenu w terapii ; Wojciech Maciak, Marek Łyp, Adam Ogonowski, Paweł Targosiński 2002
9117 Ergotroficzne i trofotropiczne techniki relaksacyjne w pracy z bólem pacjenta-badania pilotażowe / Lesław Kulmatycki, Katarzyna Torzyńska, Krystyna Boroń-Krupińska. 2012
8877 Ernest Wilimowski - kontrowersyjny fenomen Jerzy Talaga. 2012
436 Erotyka w mediach w opinii uczniów klas VIII w Wałbrzychu ; Mirosław Wojciechowski 1996
10537 Erwachsene lernen Schwimmen / Werner Skipka. 2007
3393 Erytropoetyna 1991
3941 Erytropoetyna (EPO) ; Krzysztof Chrostowski 2004
9038 Estetyczna samoprezentacja autentycznego ciała Robert Dobrowolski 2011
5611 Estetyka i (anty)estetyka ciała Agnieszka Zalewska-Meler 2008
9593 Estymacja rozwoju czasu reakcji prostej i złożonej z wykorzystaniem analizy regresji / Janusz Jaworski, Eligiusz Madejski, Grażyna Kosiba, Sylwia Wiatr. 2013
7275 Etapizacja procesu szkolenia sportowego - teoria i rzeczywistość, XVIII konferencja naukowa wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych, Poznań 20 maja 2010 r. Ryszard Strzelczyk, Krzysztof Karpowicz. 2010
5002 Etapy rozwoju budownictwa sportowego w Szczecinie w XX wieku Marek Łyskawa 2006
6942 Etos czasu wolnego uczelni a preferencje stylu życia studentów Roman Chomicz 2010
6412 Etyczne aspekty dopingu w sporcie w opinii studentów AWF Poznań Dariusz Posiadała, Jerzy Smorawiński, Magdalena Lewandowska 2006
5916 Etyczne i medyczne aspekty stosowania preparatów krwi u Świadków Jehowy Rafał Patryn 2007
5220 Etyczne i pedagogiczne postawy sportu szkolnego Krzysztof Warchoł 2007
9127 Etyczne i prawne aspekty badań naukowych na danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej / Anna Staszewska, Aleksandra Sierocka, Michał Marczak. 2012