koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Karta katalogowa Drukuj Dodaj do koszyka

Olszewska, Zuzanna.

    Analiza funkcji ręki, stabilności posturalnej oraz chodu u pacjentów po udarze mózgu po zastosowaniu toksyny botulinowej i fizjoterapii - wyniki dwuletniej obserwacji / / Zuzanna Olszewska, Sara Marcinkiewicz, Iwona Musiałek.. // ,s. 115 - 137
   
osoby starsze    
udar mózgu    
test TUG    
test Wolfa    
ręka spastyczna    
toksyna botulinowa    
fizjoterpia    
rehabilitacja    
choroby układu nerwowego