koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Antropokinezjologia - uniwersalna i interdyscyplinarna nauka o ruchach człowieka, jej kształtowanie się i podstawowa treść /

10816
Włodzimierz Starosta.
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku
Miejsce w dokumencie: 2016, nr 1-4 (29-32), s.85-95

- Czasopismo jest kontynuacją serii "Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku".

- Streszczenie w języku angielskim.nauka o ruchach człowieka, antropokinezjologia

Rodzaj dokumentu:
Artykuł