koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność sportowa osób z uszkodzeniami narządów wzroku i słuchu /

Górny, Mirosław.
Mirosław Górny.
Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością
Red. Stanisław Kowalik
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
s. 396-425


nauczanie ruchu osób niesłyszących
sport osób niewidzących
upośledzenie narządu słuchu
podział osób niesłyszących
sport osób niesłyszących
rewalidacja osób niesłyszących
rewalidacja osób niewidzących poprzez sport
przyczyny braku słuchu
dyscypliny i konkurencje sportowe
upośledzenie narządu wzroku

Rodzaj dokumentu:
Rozdział/fragment