koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Cechy plantograficzne stóp kobiet w średnim i starszym wieku w zależności od charakteru pracy oraz czynników środowiskowych i osobniczych

136
J.Ślężyński, J.Rottermund
Wychowanie Fizyczne i Sport
Miejsce w dokumencie: 1999, 4, s41-68


stopa
kobiety

Rodzaj dokumentu:
Artykuł