koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny osób starszych we Wrocławiu

2542
Kazimierz Klementowski
Człowiek i Ruch
Miejsce w dokumencie: 2002, Nr 2, s116-127


czas wolny
aktywność fizyczna
turystyka
osoby starsze

Rodzaj dokumentu:
Artykuł