koha logo
Baza bibliograficzna zawartości czasopism z zakresu kultury fizycznej


Proste Opis MARC Drukuj Dodaj do koszyka

Autorski projekt zajęć pozalekcyjnych. Edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zespole Szkół w Janowie. (Dla uczniów III etapu kształcenia i wychowania)

3763
Waldemar Westerlich
Lider
Miejsce w dokumencie: 2004, Nr 7-8, s21


zajęcia pozalekcyjne
bezpieczeństwo
programy autorskie

Rodzaj dokumentu:
Artykuł